E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Lze udělat z dešťové vody pitnou?

  • Technologie na domácí úpravu dešťové vody na pitnou existují. Voda se v takovém případě filtruje a desinfikuje UV zářením.

  • Jednodušší je upravovat dešťovou vodu pouze na užitkovou.

  • Pitná voda s nejvyššími nároky na čistotu tvoří jen zlomek obvyklé spotřeby domácnosti.

Není to zatím obvyklé, ale přesto to lze. Pomocí dostupných technologií je možné v domácích podmínkách upravit dešťovou vodu na pitnou. Záleží na hlavně na technologii filtrace a desinfekci vody. Je nutné použití kvalitních filtrů a následná desinfekce vody UV zářením. Záleží přitom také na kvalitě samotné dešťové vody a její případné chemické kontaminaci. Tu ovlivňuje hlavně stav místního životního prostředí.

Odhaduje se, že potřeba kvalitní pitné vody na pití a vaření činí pouhá 4 % celkové spotřeby vody v domácnosti. Zbytek je spotřebován hlavně na osobní hygienu, provoz toalet a praní. Z tohoto poměru je vidět, že mnohem více se vyplatí vyčištěnou dešťovou vodu používat jako užitkovou. V takovém případě se nároky na čistění snižují a technologie je realizovatelná bez větších problémů a s nižšími finančními nároky.

Jak se upravuje dešťová voda na užitkovou?

Filtrace vody začíná už u lapače listí a větších nečistot, odlučovačem vodních splavenin. Pro čištění se pak uplatňuje hlavně proces sedimentace a filtrace . Dešťová voda proudí přes externí nebo interní (umístěný přímo v nádrži) filtr, v němž se zachytí nečistoty. Sedimentace pak může probíhat v samotné zásobní nádrži. Pokud je to potřeba vyčištěná voda může proudit ještě přes mikrofiltry, kde se dále zbaví dalších případných příměsí.

Vyčištěná voda se skladuje v akumulační nádrži, přičemž platí, že obsah nádrže by měl mít co nejnižší teplotu.

V každé domácnosti je možné najít spoustu možností pro úsporu energií. Jak jste na tom u vás? Stáhněte si naši brožuru Úsporná domácnost a podívejte, kde a jak můžete doma šetřit elektřinu, plyn i teplo.