E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Kolik stojí malá vodní elektrárna?

Voda Elektřina Moderní technologie Stavební úpravy Rodinný rozpočet
  •  Potoky a říčky mohou sloužit i k výrobě ekologické energie.  
  •  Malá vodní elektrárna může domácnostem snižovat účty za energie, vyrobenou elektřinu je také možné prodávat.  
  •  Prakticky musíme zohlednit rovněž intenzitu vodního toku, zvláště když malá vodní elektrárna v profesionálním provedení stojí  řádově statisíce až milióny korun.

Malá vodní elektrárna vyžaduje stabilní vodní tok

Na trhu najdeme různé modely, ale princip zůstává v podstatě stejný. Malá vodní elektrárna přeměňuje energii proudícího potoku nebo říčky na elektřinu prostřednictvím turbíny, která pohání generátor. Množství vyrobené energie závisí na spádu a průtoku vody.

Sluneční energie má zářivou budoucnost. Když si fotovoltaický systém pořídíte, investice se vám může vrátit už za 7 let. Díky dotacím vás nemusí vyjít na víc než 81 000 korun, některé typy fotovoltaických systémů vám přitom můžou ušetřit až 19 500 korun ročně. Nebojte se ani papírování, všechno vyřídíme za vás.

Malá vodní elektrárna má zřejmé výhody: Využívá obnovitelný zdroj energie, prakticky nevytváří odpad a šetří životní prostředí. Malá vodní elektrárna znamená také jistá rizika: Závisí na stabilním průtoku vody a málokde najdeme vhodnou lokalitu pro její výstavbu. Základní typy rozdělujeme podle instalovaného výkonu, dosahovaného v ideálních podmínkách:

  1. Průmyslové od 1 MW
  2. Mini-elektrárny do 1 MW
  3. Domácí do 35 kW

Nejdříve prozkoumejte místo realizace

Začněme studiem říčky nebo potoka, přesněji celoročního spádu a průtoku. Pro představu: Například říčka klesající o 3 ‰ (3 metry výšky na 1 kilometr délky), kterou protéká kubík vody za sekundu, poskytuje energii přibližně pro výkon 25 kW. Nemá smysl, aby malá vodní elektrárna svými možnostmi přesahovala realitu říčního toku.

Potom zvažte, jestli technologii pracně sestrojovat svépomocí, anebo koupit profesionální řešení. I malá vodní elektrárna je už projektem, který potřebuje příslušná povolení úřadů. V ekonomické kalkulaci nákladů na pořízení a provoz technologie je samozřejmě nutné počítat hlavně s elektřinou, kterou vám malá vodní elektrárna vyrobí a spotřebujete ji na místě. Teprve až přebytky je možné prodávat do distribuční sítě.  

Malá vodní elektrárna musí vyhovovat zákonu č. 254/2001 Sb. (o vodách) a vyhlášce č. 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na využívání území). Kdybyste na úřadě nedostali úplně jasné informace, zalistujte v oficiálních dokumentech.

Chybně a výhodně umístěná malá vodní elektrárna

Náklady, výnosy a případnou návratnost propočítejme v extrémních příkladech.

1.

Pan Bohatý investoval 150 000 Kč a koupil vodní elektrárnu, která měla v ideálních testovacích podmínkách nominální výkon 10 kW. Ale bohužel postavil stroj na problematickém toku, který často vysychá, takže reálně dosahuje výkonu 0,2 kW. Za rok vyrobí zhruba 1 750 kWh, které jinak odebere z elektrické zásuvky za 8 700 Kč. Malá vodní elektrárna v tomto případě svoji cenu možná vůbec nevrátí

2.

Pan Chytrý investoval 50 000 Kč a koupil vodní elektrárnu, která měla v ideálních podmínkách výkon 3 kW. Technologii umístil na stabilní říční tok a průměrně dosahuje výkonu 0,5 kW. Za rok získá 4 380 kWh, kterými uspokojí svoji spotřebu elektřiny (svícení, vaření, provoz domácích spotřebičů) a přebytek výhodně prodá. Tato malá vodní elektrárna svoji cenu vrátí přibližně za 4 roky.

Záleží vám na životním prostředí? Začnete využívat zelenou elektřinu od E.ONu. Zelená elektřina je vyrobená výhradně z obnovitelných zdrojů primárně od českých výrobců. A navíc je o deset procent levnější, takže s elektřinou z obnovitelných zdrojů dokonce ušetříte!