Kolik stojí malá vodní elektrárna? 8

Voda Elektřina Moderní technologie Stavební úpravy Rodinný rozpočet

  •  Potoky a říčky mohou sloužit i k výrobě ekologické energie.  
  •  Malá vodní elektrárna může domácnostem snižovat účty za energie, vyrobenou elektřinu je také možné prodávat.  
  •  Jako malé vodní elektrárny se označují systémy s instalovaným výkonem maximálně 10 MW, což teoreticky stačí až stovce běžných  tuzemských  domácností.
  •  Prakticky musíme zohlednit rovněž intenzitu vodního toku, zvláště když malá vodní elektrárna v profesionálním provedení stojí  řádově statisíce až milióny korun.

Malá vodní elektrárna vyžaduje stabilní tok

Na trhu najdeme různé modely, ale princip zůstává v podstatě stejný. Malá vodní elektrárna přeměňuje energii proudícího potoku nebo říčky na elektřinu prostřednictvím turbíny, která pohání generátor. Množství vyrobené energie závisí na spádu a průtoku vody.

Malá vodní elektrárna má zřejmé výhody: Využívá obnovitelný zdroj energie, prakticky nevytváří odpad a šetří životní prostředí. Malá vodní elektrárna znamená také jistá rizika: Závisí na stabilním průtoku vody a málokde najdeme vhodnou lokalitu pro její výstavbu. Základní typy rozdělujeme podle instalovaného výkonu, dosahovaného v ideálních podmínkách:

  1. Průmyslové od 1 MW
  2. Mini-elektrárny do 1 MW
  3. Domácí do 35 kW

Nejdříve prozkoumejte místo realizace

Začněme studiem říčky nebo potoka, přesněji celoročního spádu a průtoku. Pro představu: Například říčka klesající o 3 ‰ (3 metry výšky na 1 kilometr délky), kterou protéká kubík vody za sekundu, poskytuje energii přibližně pro výkon 25 kW. Nemá smysl, aby malá vodní elektrárna svými možnostmi přesahovala realitu říčního toku.

Potom zvažme, jestli technologii pracně sestrojovat svépomocí, anebo koupit profesionální řešení. Jako vždycky platí, že přijímáme jenom férové smluvní podmínky, zahrnující identifikační údaje odpovědné firmy a možnost reklamace. I když započteme vstupní investici, malá vodní elektrárna by měla vyrábět elektřinu maximálně za 5 Kč/kWh , abyste neprodělali oproti odběru z centrální distribuční sítě. Než technologii koupíte, ještě požádejte o stavební povolení místní vodoprávní úřad.

RADA

Malá vodní elektrárna musí vyhovovat zákonu č. 254/2001 Sb. (o vodách) a vyhlášce č. 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na využívání území). Kdybyste na úřadě nedostali úplně jasné informace, zalistujte v oficiálních dokumentech.

Chybně a výhodně umístěná malá vodní elektrárna

Náklady, výnosy a případnou návratnost propočítejme v extrémních příkladech.

  1. Pan Bohatý investoval 150 000 Kč a koupil vodní elektrárnu, která měla v ideálních testovacích podmínkách nominální výkon 10 kW. Ale bohužel postavil stroj na problematickém toku, který často vysychá, takže reálně dosahuje výkonu 0,2 kW. Za rok vyrobí zhruba 1 750 kWh, které jinak odebere z elektrické zásuvky za 8 700 Kč. Malá vodní elektrárna v tomto případě svoji cenu možná vůbec nevrátí.
  2. Pan Chytrý investoval 50 000 Kč a koupil vodní elektrárnu, která měla v ideálních podmínkách výkon 3 kW. Technologii umístil na stabilní říční tok a průměrně dosahuje výkonu 0,5 kW. Za rok získá 4 380 kWh, kterými uspokojí svoji spotřebu elektřiny (svícení, vaření, provoz domácích spotřebičů) a přebytek výhodně prodá. Tato malá vodní elektrárna svoji cenu vrátí přibližně za 4 roky.
TIP

Malá vodní elektrárna může při vhodných podmínkách vyrábět přebytky energie. Vaši nadprodukci odkoupíme za příznivou cenu. Lokální výrobci s námi mívají snadnou fakturaci a nemusejí řešit skoro žádnou administrativu.

Pomohl vám tento článek?

Mohlo by vás také zajímat

Odborní garanti E.ON Rádce

Napište nám

Se svým dotazem nebo problémem můžete kontaktovat našeho E.ON Rádce, který vám zdarma odpoví.

Poraďte se s námi osobně

Domluvte si konzultaci s energetickým poradcem v Brně nebo Českých Budějovicích. Pokud uvedete své číslo, můžeme vše probrat také telefonicky.

Mrzí nás, že vám naše rada nepomohla.

Se svým dotazem nebo problémem můžete kontaktovat
našeho E.ON rádce, který vám zdarma odpoví.