E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jaké využití mají tepelná čerpadla?

Elektřina Teplo Spotřebiče Investice Moderní technologie
  •  Tepelná čerpadla představují ekologické a úsporné vytápění rodinných domů i firemních objektů.
  •  Využití najdou také při ohřevu užitkové vody nebo vody v bazénu.
  •  Některá tepelná čerpadla lze použít i pro chlazení nebo odvlhčování vzduchu.

Konkrétní využití tepelných čerpadel se odvíjí od jejich typu, respektive zdroje energie, kterému odebírají teplo. Tepelné čerpadlo pracuje na jednoduchém principu, kdy tepelnou energii čerpá ze země, vzduchu nebo vody a ohřívá ji na vyšší teplotu. Je to podobné jako u vodního čerpadla, které přečerpává vodu z nižší hladiny na vyšší. Tepelné čerpadlo provádí vlastně totéž s teplem.

Tepelná čerpadla jsou označována například jako vzduch/vzduch, vzduch/voda, voda/voda apod. Co to znamená? Zapamatujte si jednoduchou pomůcku – před lomítkem je uváděno teplonosné médium a za lomítkem odváděné tepelné médium. Třeba u tepelných čerpadel využívajících vzduch je teplonosným médiem vzduch. Odváděným tepelným médiem bývá zpravidla voda (tepelná čerpadla nejčastěji ohřívají topnou nebo užitkovou vodu).

Využití tepelného čerpadla podle zdroje

Například tepelné čerpadlo vzduch/vzduch využívá energii okolního vzduchu a teplo je rozváděno také prostřednictvím vzduchu. Tento typ tepelných čerpadel je možné použít pro vytápění rodinného domu, stejně jako pro ochlazování vzduchu v interiéru , ale nikoli pro ohřev užitkové vody. Naopak tepelná čerpadla vzduch/voda, kdy je teplo odváděno prostřednictvím vody, mohou být použita kromě vytápění i k ohřevu užitkové vody.

Vybíráte tepelné čerpadlo a chcete doma začít co nejdříve šetřit náklady na vytápění? Potřebujete poradit, kterou technologii vytápění zvolit, nebo jak získat dotaci na nový kotel? Spoustu užitečných informací o vytápění i dotacích a také zajímavé cenové nabídky najdete na našem specializovaném webu věnovaném tepelné technice

Vytápění tepelným čerpadlem

Ačkoli je možné tepelná čerpadla využít i k jiným účelům, zůstává úsporné vytápění primárním důvodem pro jejich instalaci v rodinných domech. Oproti konvenčním zdrojům tepla, jako je třeba zemní plyn nebo elektřina, tepelné čerpadlo ušetří více než polovinu nákladů na vytápění.

Podívejme se na jednoduchý příklad. Domácnost s roční spotřebou přímotopů 20 000 kWh by za elektřinu zaplatila 54 000 Kč (při průměrné ceně 2,7 Kč/kWh v distribuční sazbě D45d). Díky tepelnému čerpadlu klesne spotřeba o 13 000 kWh. Domácnost proto za provoz tepelného čerpadla zaplatí 21 000 Kč (při průměrné ceně 3 Kč/kWh v distribuční sazbě D56d). Úspora dosahuje v tomto případě 33 000 Kč. Investice do tepelného čerpadla vzduch/voda pořízeného za 200 000 Kč se tak vrátí za 6 let.