E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co je topný faktor tepelného čerpadla?

Elektřina Teplo Spotřebiče Investice Rodinný rozpočet
  • Jedná se poměr potřeby elektřiny tepelného čerpadla a vyrobeného tepla. 

  • Topný faktor tepelného čerpadla prozrazuje, kolikrát více energie můžeme získat oproti tomu, kolik energie jsme museli na pohon tepelného čerpadla vynaložit

  • Vyšší hodnota znamená efektivnější a hospodárnější vytápění.
  • Například tepelné čerpadlo s topným faktorem pět spotřebuje 1 kWh elektřiny, ale za ni vyrobí 5 kWh tepla. 

Topný faktor tepelného čerpadla je vyjadřovaný číslicí (například 2, 3, 4 atd.) a někdy uváděný také zkratkou COP (z anglického Coefficient of Performance). Vypočítává poměr mezi získanou tepelnou energií a spotřebovanou elektrickou energií, který zásadně ovlivňuje ekonomiku provozu.

Vybíráte tepelné čerpadlo a chcete doma začít co nejdříve šetřit náklady na vytápění? Potřebujete poradit, kterou technologii vytápění zvolit, nebo jak získat dotaci na nový kotel? Spoustu užitečných informací o vytápění i dotacích a také zajímavé cenové nabídky najdete na našem specializovaném webu věnovaném tepelné technice

Porovnejme topný faktor tepelného čerpadla 2 a 4

Propočítejme příklad, ve kterém vedle sebe postavíme tepelná čerpadla s rozdílnými topnými faktory. Majitel rodinného domu se spotřebou 10 000 kWh na vytápění koupil tepelné čerpadlo s topným faktorem 2. Při svém provozu zařízení spotřebuje 5 000 kWh elektřiny, což při současných cenách znamená náklady ve výši 15 000 Kč. Pokud by instaloval tepelné čerpadlo s topným faktorem 4, spotřeba energie klesne na 2 500 kWh (asi 7 500 Kč). Nutno ovšem dodat, že výsledný účet za elektřinu závisí také na řadě dalších vlivů – například venkovních teplotách během topné sezóny, zvoleném ceníku nebo velikosti hlavního jističe.

Topný faktor Vyrobené teplo Spotřeba elektřiny Náklady
2 10 000 kWh 5 000 kWh 15 000 Kč
4 10 000 kWh 2 500 kWh 7 500 Kč

Srovnání je orientační. Počítáno je s cenou elektřiny 3 Kč/kWh.

Platí proto, že čím vyšší topný faktor tepelné čerpadlo má, tím úspornější je jeho provoz. Na druhou stranu, i tepelné čerpadlo s nižším topným faktorem (např. 2) je úspornější než konvenční vytápění zemním plynem nebo elektřinou. Pokud by majitel rodinného domu se spotřebou 10 000 kWh vytápěl přímotopy, ročně by zaplatil kolem 27 250 Kč.