E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co je nízkotuhnoucí kapalina pro otopné soustavy?

Teplo Fotovoltaika
  • Některé otopné soustavy mohou být vystaveny nepříznivým podmínkám, jako jsou nízké teploty, které se dostávají až pod bod mrazu.

  • V takovém případě nemůže docházet k přenosu tepelné energie prostřednictvím čisté vody.

  • Používají se tedy nemrznoucí (nízkotuhnoucí) směsi z vody a jiných látek snižujících výsledný bod tuhnutí do záporných teplot.

Budovy, které nejsou užívány celoročně, jsou během zimy vystaveny riziku zamrznutí teplonosné kapaliny v otopném systému. Řešením je vypouštění kapaliny z otopných soustav, což ale není pohodlné ani dlouhodobě udržitelné. Zvyšuje se tím totiž riziko koroze. Vnitřní povrch se dostane do kontaktu se vzdušným kyslíkem a kovový materiál tak začne rychle korodovat. Opětovné napouštění a vypouštění navíc zanáší do otopného systému nežádoucí odpad i mikroorganismy. Nízkotuhnoucí kapalina uvedené problémy řeší – v zimě nemrzne.

Nízkotuhnoucích kapalin je více typů

Látky, jež tvoří základ každé nízkotuhnoucí kapaliny, jsou monopropylenglykol, propylenglykol nebo ethylalkohol. Nejbezpečnější nízkotuhnoucí kapaliny pro otopné soustavy jsou ty na bázi netoxického monopropylenglykolu. Do některých směsí se přidávají také látky s korozivzdornými vlastnostmi. Tyto směsi se používají též v solárních soustavách, kde jsou ale kromě mrazu vystavovány rovněž velmi vysokým teplotám, jež snižují jejich kvalitu a životnost.

Při používání nízkotuhnoucích směsí musíte přesně dodržovat doporučené ředění kapaliny, které je povoleno výrobcem. Větší než doporučené ředění by oslabilo schopnost ochrany proti korozi. Ředění směsí by se mělo provádět pouze destilovanou vodou. Některé kapaliny jsou však dodávány již v předepsané koncentraci. V intervalu od 3 do 10 let se pak doporučuje kapalinu vyměnit, v případě solárních soustav je dobré tak učinit jednou za rok.

Chcete modernizovat topení v domě? Poohlížíte se po novém plynovém kotli nebo tepelném čerpadle? Podívejte se na náš tematický web věnovaný tepelné technice