E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Proč se plyn účtuje v kWh?

Úspory energií Jak ušetřit na energii Plyn
  • Spotřeba plynu se měří v metrech krychlových (m3), ale účtuje se v kilowatthodinách (kWh).
  • Účtování v kilowatthodinách je přesnější, protože jeden m3 může poskytnout různé množství energie podle toho, kde byl plyn vytěžen a jaké měl přesně složení.
  • Přepočet m3 na kWh je poměrně složitý, pro přibližnou orientaci však existuje jednoduchý vzorec.

Spotřeba plynu se už delší čas účtuje ve stejných jednotkách jako elektřina – to znamená v kilowatthodinách (kWh) a megawatthodinách (MWh). Tento způsob účtování je totiž daleko přesnější než starý systém s pevnými cenami za m3 plynu. Je to dáno tím, že zemní plyn může mít různou výhřevnost podle toho, z jaké lokality pochází.

Plynoměr v domácnosti ale samozřejmě stále měří v m3 a o přesný přepočet vaší spotřeby plynu z objemových jednotek na kWh a MWh se postará váš dodavatel. Pokud si ale chcete tento výpočet provést sami, můžete tak učinit podle vzorce 1 m3 plynu = 10,55 kWh energie. Tento výsledek je pak sice orientační, ale v praxi by se neměl lišit od údajů dodavatele o víc než o pár procent.

Na pravidelné revize plynového kotle už nemusíte myslet. S tarifem Komplet plyn je zařídíme  a zaplatíme za vás!