E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak funguje domácí filtr na vodu?

  • Domácích filtrů na vodu je k dispozici celá řada, každý typ se však zaměřuje na odstranění něčeho jiného.
  • Filtry umí ničit bakterie, odstranit chlor a eliminovat železitost nebo dusičnany.
  • Drahé filtry, které pracují na principu reverzní osmózy, jsou účinné, ale vodu příliš demineralizují

Pitná voda z vodovodu je ve většině oblastí kvalitní a srovnatelná s vodou, kterou lze koupit v PET lahvích. Pokud jste si nechali provést rozbor vody a víte, že některé její hodnoty nejsou optimální, nabízí se řešení pomocí vodního filtru. Při jeho výběru je ideální se zaměřit na konkretní zvýšené hodnoty a podle nich filtr zakoupit.

Jak zjistit kvalitu vody

Vodárenské společnosti mají povinnost provádět rozbory distribuované vody a výsledky pravidelně zveřejňovat. K nahlédnutí jsou na webových stránkách příslušných vodáren. Hodnoty, jež naměří vodárny, ale nejsou všeříkající. Ke znečištění vody může dojít i v potrubí domácnosti. Zejména ze starého potrubí se uvolňují usazeniny nebo kovy, z nichž jsou trubky vyrobeny. Z olověného potrubí se uvolňuje olovo během noci nebo doby, kdy v něm voda stála. V takovém případě se lze částečně chránit tím, že se voda nechá nějakou dobu odtéct.

Soutěž E.ON Energy Globe každoročně oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu i energii. Hlasujte v soutěži o nejlepší projekt a vyhrajte zajímavé ceny. Nebo rovnou nějaký váš nápad do soutěže přihlaste. Více na webu E.ON Energy Globe.

Při posuzování kvality vody se zaměřujeme především na pH, barvu, zákal, železo, chloridy, dusičnany a dusitany. Z rozborů jasně vyplývá, že největším problémem ve vodě jsou dusičnany, které se do ní dostávají kvůli používání dusíkatých hnojiv na polích. Vyšší koncentrace dusičnanů ve vodě je problémem hlavně pro děti, jimž může způsobit poruchu funkce hemoglobinu. Maximální povolená hranice pro výskyt dusičnanů v pitné vodě je nastavena na 50 mg/l. Právě kvůli dusičnanům se doporučuje používat domácí filtr.

Filtry i filtrační konvice

K dispozici jsou různé filtrační konvice, do kterých stačí vodu napustit. Ty se ale hodí zejména pro odstraňování chloru. Častým řešením je proto třetí kohoutek, jehož voda proudí přes filtr umístěný pod kuchyňkou linkou. Tady už lze mluvit o účinnější filtraci. Takový filtr se postará o odstranění dusičnanů, chloridů i příliš velké železitosti.

Externí filtr s třetím kohoutkem se hodí všude tam, kde se používá voda ze studny, nebo v lokalitách, kde je zhoršená kvalita vody z vodovodu. Tento filtr si ale většinou neporadí s bakteriemi, s čímž je nutné při jeho provozu počítat.

Nejdražší filtry pracují na principu reverzní osmózy a údajně dokážou z vody odstranit i třeba stopové zbytky těžkých kovů. Jsou ale poměrně drahé a vodu také příliš demineralizují, což podle odborníků není zcela zdravé.