Jaká je kvalita vyčištěné vody z domácí čističky odpadních vod?

  1. Vyčištěnou vodu z ČOV lze znovu použít třeba na zavlažování stromů a keřů.
  2. Pokud chcete vodu z čističky využívat k zalévání zeleniny, musí mít desinfekční UV lampu.
  3. Pozor na bezchybný provoz čističky a kuchyňské chemikálie.

Domácí čistička odpadních vod funguje aerobně biologickým způsobem, což v praxi znamená, že rozkládá nečistoty díky mikroorganismům, živených kyslíkem. Čistící proces se dělí do tří fází. V první fázi dojde k hrubému předčištění, kdy se od odpadní vody oddělí hrubé nečistoty. Následně se proces přesune do druhé nádoby, kde se aerobně vyčistí a oddělí kal. V závěru se kal a vyčištěná voda odčerpá do předem určeného zásobníku. Vyčištěnou vodu lze také vsakovat nebo vypouštět do vodního toku.

Chcete zalévat zeleninu? Budete potřebovat desinfekční modul

Při spojení domácí čističky odpadních vod s nádrží na vyčištěnou vodu, je možné odpadní vodu využívat dál. Vyčištěnou vodu z čističky je vhodné zužitkovat třeba na zavlažování zahrady. Doporučuje se ji ale využívat pouze k zalévání trávníku, stromů a okrasných dřevin. Pro zavlažování zeleniny, která slouží ke konzumaci, naopak tato voda vhodná není. Mnoho výrobců ale nabízí desinfekční modul, který vyčištěnou vodu pomocí UV lampy zbaví zbytkových mikroorganismů. V takovém případě pak můžete vodu využívat i k zalévání plodin, které budete jíst.

Kvalita vyčištěné vody v domácí čističce závisí hlavně na jejím bezproblémovém provozu. Každá čistička pro svůj bezchybný chod potřebuje nějaký čas na zapracování a pokud možno i stálý přísun potravy pro bakterie – znečištěné vody. Pozor také, pokud je někdo v domácnosti nemocný a užívá nějaké léky. V takovém případě raději vodu z čističky nevyužívejte a nechte ji vsáknout nebo odveďte do dešťové kanalizace. Rovněž se vyplatí nepoužívat agresivní domácí chemii, která by mohla bakterie v čističce zbytečně hubit.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat:

Jak recyklovat baterie?

Na území ČR se ročně prodá okolo 150 miliónů baterií, recykluje se pouze třetina.
Víc najdete tady

Recyklace papíru: Jak vyrobit recyklovaný papír?

Na území ČR se ročně prodá okolo 150 miliónů baterií, recykluje se pouze třetina.
Víc najdete tady

Kompostování: Jak kompostovat?

Zahrádkáři a milovníci květinových truhlíků znají hodnotu kvalitního humusu, tedy nejúrodnější půdní složky.  
Víc najdete tady