Je lepší vrtaná nebo kopaná studna?

  1. Studnu lze hloubit dvěma způsoby - vrtáním a kopáním.
  2. Kopání je finančně náročnější a zdlouhavější, získáte však vydatnější zdroj vody.
  3. Vrtaná studna bere hlubší podzemní vodu, která je kvalitnější. Vrtání studny je poměrně rychlé.

Před vyhloubením studny je nutné obstarat několik formalit. První je odborné vyhledání vody, následně zpracování technického posudku, vyhotovení projektu, žádosti stavebního, vodohospodářského a případně i báňského úřadu. Autorizaci projektanta a studnařské firmy. Kopat studnu svépomocí je dovoleno pouze do hloubky 3 metrů, což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí.

Již během zmíněného administrativního procesu by vám měl hydrogeolog doporučit vhodný způsob hloubení. O tom, zda vrtat nebo kopat rozhoduje více faktorů. Vrtané studny se často doporučují k rodinným domům nebo rekreačním chatám s nižší spotřebou vody. Vrt může dosáhnout i hloubky několika desítek metrů. Zpravidla ale bývá ukončen v hloubce do deseti metrů, jakmile se narazí na dostatek kvalitní vody.

Naopak kopaná studna dostává zelenou v místě, kde má sloužit na zavlažování půdy. Jako pitná se někdy příliš nedoporučuje, protože přijímá pouze první úroveň podzemní vody, která není tak kvalitní a navíc zde voda stojí a není příliš čerstvá. Nevýhodou kopaných studen je vyšší pracnost a vyšší nároky na odvoz vykopaného materiálu.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat:

Jaké výhody má konopná izolace?

Konopí ve své průmyslově upravené podobě udrží příjemné podmínky uvnitř domu.  
Víc najdete tady

Co je hliněná omítka a jaké jsou její výhody?

Hliněné omítky jsou zdravé, vytvářejí dobré tepelné i vlhkostní mikroklima.
Víc najdete tady

Jak se staví domy ze slámy?

Slaměný dům je ekologický, levný a život v něm je zdravý.
Víc najdete tady