Patří do programu Nová zelená úsporám dotace na fotovoltaiku?

  1. Vlastníci rodinných domů mohou žádat o dotace na instalaci fotovoltaických systémů.  
  2. Program Nová zelená úsporám podporuje fotovoltaiku i solární termické systémy.

Program Nová zelená úsporám nabízí dotace na instalaci fotovoltaických systémů do dokončených nebo rozestavěných rodinných domů a novostaveb. Žádost o dotaci lze jednoduše podat i při stavbě domu, a to před kolaudací. Pro vyplacení dotace po realizaci instalace fotovoltaiky musí být daný objekt zapsán v katastru nemovitostí.


Dotace na fotovoltaiku je možné využít na:

  • Fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem 
  • Fotovoltaiku bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků, kde nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp (kilowatt-peak znamená maximální výkon za standardních testovacích podmínek), nebo akumulace elektrické energie v bateriích

Dotace na fotovoltaiku (FV) přehledně v tabulkách

Podoblast podpory
Typ systému
Výše podpory [Kč/dům nebo byt]
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1 55 000
C.3.5 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 70 000
C.3.6 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok 100 000
C.3.7 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh/rok 150 000
C.3.8 FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000
C.3.9 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok 80 000

Na všechny systémy lze ještě navíc čerpat dotaci v Podoblasti C.5, jde o podporu na zpracování odborného posudku, která činí 5 000 Kč.

Slunce může pracovat pro vás. Pojďte do toho s námi 

Svěřte se do rukou odborníků na fotovoltaiku a udělejte krok směrem k energetické soběstačnosti. Solární elektrárnu vám nejen postavíme, ale vyřídíme vám i dotaci v programu Nová zelená úsporám. Navíc na nespotřebovanou elektřinu u nás můžete mít virtuální baterii. Prohlédněte si naše kompletní řešení na klíč. 

Chci solární elektrárnu od E.ONu

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr
Označení [Jednotky]
C.3.3

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

[%]

≥ 50

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému

[l.kWp-1]

≥ 80

V tomto případě lze využít i stávající zásobník tepla, pokud podporuje instalovaný systém.

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6:

Sledovaný parametr
Označení [Jednotky] C.3.4 C.3.5
C.3.6

Celkový využitelný energetický zisk ze systému 

Qss.u [kWh.rok-1]

≥ 1 700

   ≥ 1 700

≥ 3 000

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

      70

     70

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Povinná

Možná

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l.kWp -1]

80

-

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

-

Možná

Povinná

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

[kWh.kWp -1]

-

1,75

1,75

Posledním řádkem v tabulce je Minimální měrná kapacita akumulátorů. Podle metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů lze pro podoblasti podpory C.3.5 a C.3.6 uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh/kWp. Velikost baterie přitom závisí na jejím typu. Pro více cyklové je proto možné počítat s 1,25 kWh/kWp, u nízko cyklových je nutné počítat 1,75 kWh/kWp.

Zajímáte se o fotovoltaiku?

Domácí solární elektrárnu vám navrhneme, postavíme a ještě vám na ni vyjednáme skvělou dotaci.

Chci solární elektrárnu od E.ONu

Mohlo by vás také zajímat:

Jak zateplit sklep?

Sklepy, které nejsou vytápěné, potřebují zpravidla zateplit strop nebo stěny.
Víc najdete tady

Na čem je založená chytrá izolace?

Chytrá energetická řešení, jako třeba tepelná izolace domů a bytů, šetří přírodu i lidskou práci. 
Víc najdete tady

Kam se hodí foukaná izolace?

Foukaná izolace se dostane i do nejtěsnější dutinky v konstrukci domu. 
Víc najdete tady