Patří do programu Nová zelená úsporám dotace na fotovoltaiku?

  1. Vlastníci rodinných domů mohou žádat o dotace na instalaci fotovoltaických systémů.  
  2. Program Nová zelená úsporám podporuje fotovoltaiku i solární termické systémy.

Program Nová zelená úsporám nabízí dotace na instalaci fotovoltaických systémů do dokončených nebo rozestavěných rodinných domů a novostaveb. Žádost o dotaci lze jednoduše podat i při stavbě domu, a to před kolaudací. Pro vyplacení dotace po realizaci instalace fotovoltaiky musí být daný objekt zapsán v katastru nemovitostí.


Dotace na fotovoltaiku je možné využít na:

  • Fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem 
  • Fotovoltaiku i s akumulací elektrické energie a tepelným využitím přebytků, kde nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp (kilowatt-peak znamená maximální výkon za standardních testovacích podmínek)

Dotace na fotovoltaiku (FV) přehledně v tabulkách

Typ systému
Výše podpory 
Solární termický ohřev vody
45 000
Solární termický ohřev vody s přitápěním
60 000
Solární fotovoltaický ohřev vody
45 000
Tepelné čerpadlo pro ohřev vody
45 000
Minimální instalace částí systému FVE o výkonu 2 kWp
40 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem
60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla
100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp
10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia
10 000

Na všechny systémy lze ještě navíc čerpat dotaci na podporu na zpracování odborného posudku, která činí 5 000 Kč.

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr
Označení [Jednotky]
C.3.3

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

[%]

≥ 50

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému

[l.kWp-1]

≥ 80

V tomto případě lze využít i stávající zásobník tepla, pokud podporuje instalovaný systém.

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6:

Sledovaný parametr
Označení [Jednotky] C.3.4 C.3.5
C.3.6

Celkový využitelný energetický zisk ze systému 

Qss.u [kWh.rok-1]

≥ 1 700

   ≥ 1 700

≥ 3 000

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

      70

     70

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Povinná

Možná

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l.kWp -1]

80

-

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

-

Možná

Povinná

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

[kWh.kWp -1]

-

1,75

1,75

Posledním řádkem v tabulce je Minimální měrná kapacita akumulátorů. Podle metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů lze pro podoblasti podpory C.3.5 a C.3.6 uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh/kWp. Velikost baterie přitom závisí na jejím typu. Pro více cyklové je proto možné počítat s 1,25 kWh/kWp, u nízko cyklových je nutné počítat 1,75 kWh/kWp.

Zajímáte se o fotovoltaiku?

Domácí solární elektrárnu vám navrhneme, postavíme a ještě vám na ni vyjednáme skvělou dotaci.

Chci solární elektrárnu od E.ONu

Mohlo by vás také zajímat:

Jak v úsporách energie pomáhá termovize

Sledování úniků tepla na základě termovize slouží k  odhalení míst, která narušují celkové zateplení domu.
Víc najdete tady

Jak zateplit sklep

Sklepy, které nejsou vytápěné, potřebují zpravidla zateplit strop nebo stěny.
Víc najdete tady

Co znamená rosný bod v souvislosti se stavbami

Rosný bod ve zdivu je zásadním faktorem pro tepelně-izolační parametry domu.
Víc najdete tady