Proč se plyn účtuje v kWh

  1. Účtování v kilowatthodinách je přesnější, protože jeden m3 může poskytnout různé množství energie podle toho, kde byl plyn vytěžen a jaké měl přesně složení.
  2. Přepočet m3 na kWh je poměrně složitý, pro přibližnou orientaci však existuje jednoduchý vzorec.

Spotřeba plynu se už delší čas účtuje ve stejných jednotkách jako elektřina – to znamená v kilowatthodinách (kWh) a megawatthodinách (MWh). Tento způsob účtování je totiž daleko přesnější než starý systém s pevnými cenami za m3 plynu. Je to dáno tím, že zemní plyn může mít různou výhřevnost podle toho, z jaké lokality pochází.

Plynoměr v domácnosti ale samozřejmě stále měří v m3 a o přesný přepočet vaší spotřeby plynu z objemových jednotek na kWh a MWh se postará váš dodavatel. Pokud si ale chcete tento výpočet provést sami, můžete tak učinit podle vzorce 1 m3 plynu = 10,55 kWh energie. Tento výsledek je pak sice orientační, ale v praxi by se neměl lišit od údajů dodavatele o víc než o pár procent.

Budeme vaším spolehlivým dodavatelem

Jsme tu pro všechny, kdo chtějí mít jistotu spolehlivé dodávky elektřiny a plynu. S přechodem k nám vám pomůžeme a zařídíme i veškerou potřebnou administrativu. Tak pojďme na to! 

Chci k E.ONu

Novinky

Kdo může čerpat dotace Zelená úsporám

Dotace Zelená úsporám podporují snižování energetické náročnosti budov a instalaci moderních technologií. 
Víc najdete tady

Jaké jsou dotace na úspory vody

V rámci dotací Nová zelená úsporám můžete dostat příspěvek třeba na retenční nádrž nebo na systém pro využívání dešťové vody v domácnosti. 
Víc najdete tady

Patří do programu Zelená úsporám výměna oken

Výměna oken patří mezi podporované stavební úpravy, pokud zároveň významně snížíte energetickou náročnost domu.
Víc najdete tady