Jak moc zatěžuje životní prostředí výroba fotovoltaických panelů

  1. Solární panel se skládá hlavně ze skla, křemíku a menšího množství vzácných kovů.
  2. Průmyslová výroba solárních panelů náročná na energie a má jistý dopad na životní prostředí.
  3. Výroba fotovoltaických panelů většinou probíhá v uzavřených provozech s naprostou kontrolou jejího dopadů na životní prostředí.
  4. Většina solárních panelů se nyní vyrábí v Číně, lze ale očekávat  opětovný přesun výroby do Evropy.

Proč je to důležité

Průmyslová výroba solárních panelů zatěžuje životní prostředí, nejde ale o nic dramatického. Většina fotovoltaických panelů se vyrábí v Číně, očekává se ale opětovný nárůst výroby v Evropě. Technologie výroby fotovoltaických panelů pokročily natolik, že panely jsou už téměř úplně recyklovatelné. To znamená, že tolik nezatěžují životní prostředí, navíc mají stále větší účinnostdlouhověkost, která může být i 50 let. 

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K fotovoltaice navíc můžete mít Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii na později.

Chci svou elektrárnu

Co je dobré vědět

  • Největší zastoupení materiálu ve fotovoltaickém panelu má sklo (60 - 70 % váhy). Jeho recyklace je nejjednodušší. Snižuje nároky na těžbu surovin a nezatěžuje kapacitu skládek.
  • 20 % objemu tvoří hliník, hlavně v případě rámu. Také on se lehce recykluje.
  • Další hmotou je plast, který nahrazuje skleněné části. Většinou se musí spálit.
  • Fotovoltaické články jsou polovodiče, které jsou náročné na výrobu, ale dají se recyklovat.
  • Těžké kovy jsou toxickým odpadem, který nesmí uniknout do životního prostředí, ale tvoří minimální položku fotovoltaického panelu. 

Mohlo by vás také zajímat:

Co je to zelená elektřina

Zelená elektřina pochází z obnovitelných zdrojů energie.
Víc najdete tady

Jak funguje odběr zelené elektřiny

Elektřina je jen jedna a ve vašich zásuvkách se při odebírání zelené elektřiny nic nemění.
Víc najdete tady

Jak moc obnovitelné zdroje prodraží elektřinu

V každé kilowatthodině elektřiny automaticky platíte příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie.
Víc najdete tady