Jak moc zatěžuje životní prostředí výroba fotovoltaických panelů

  1. Panely se rozeberou podle materiálů, které se dají recyklovat.
  2. Každý panel je recyklovatelný z 95 %.
  3. Výrobci mají na recyklaci vlastní systém PV Cycle.

Proč je to důležité

Technologie výroby fotovoltaických panelů pokročily natolik, že už jsou z většiny úplně recyklovatelné. To znamená, že tolik nezatěžují životní prostředí, navíc mají stále větší účinnostdlouhověkost, která může být i 50 let. 

PV Cycle je iniciativa výrobců, která informuje o technologii výroby a recyklaci solárních panelů. Neexistuje totiž legislativa pro likvidaci panelů, která se ani nevyplatí žádné soukromé firmě.

Co je dobré vědět

  • Největší zastoupení materiálu ve fotovoltaickém panelu má sklo (60 - 70 % váhy). Jeho recyklace je nejjednodušší. Snižuje nároky na těžbu surovin a nezatěžuje kapacitu skládek.
  • 20 % objemu tvoří hliník, hlavně v případě rámu. Také on se lehce recykluje.
  • Další hmotou je plast, který nahrazuje skleněné části. Většinou se musí spálit.
  • Fotovoltaické články jsou polovodiče, které jsou náročné na výrobu, ale dají se recyklovat.
  • Těžké kovy jsou toxickým odpadem, který nesmí uniknout do životního prostředí, ale tvoří minimální položku fotovoltaického panelu. 

Raději posloucháte? Podcast Lifehacky!

Kolik sluneční energie dopadá na zemský povrch? Najdete na Spotify i na YouTube.

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K fotovoltaice navíc můžete mít Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii na později.

Chci svou elektrárnu

Mohlo by vás také zajímat:

Co je to zelená elektřina

Zelená elektřina pochází z obnovitelných zdrojů energie.
Víc najdete tady

Jak funguje odběr zelené elektřiny

Elektřina je jen jedna a ve vašich zásuvkách se při odebírání zelené elektřiny nic nemění.
Víc najdete tady

Jak moc obnovitelné zdroje prodraží elektřinu

V každé kilowatthodině elektřiny automaticky platíte příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie.
Víc najdete tady