Jak funguje odběr zelené elektřiny?

  1. Elektřina je jen jedna a ve vašich zásuvkách se při odebírání zelené elektřiny nic nemění.
  2. Zelená elektřina je cenově srovnatelná nebo jen mírně dražší než běžný elektrický proud.

Jako zelená elektřina se označuje elektrická energie, která byla vyrobena pouze z obnovitelných zdrojů. Producentem zelené elektřiny tedy může být solární, větrná či vodní elektrárna, bioplynová stanice nebo energetický zdroj, který využívá biomasu.

Jak se k vám zelená elektřina dostane?

Zelenou elektřinu ve vaší zásuvce samozřejmě nelze odlišit od té běžné. Fyzikálně prostě není možné zajistit, aby se do vaší domácnosti dostala jen a pouze ona správná zelená elektřina třeba ze solární elektrárny. Dodávka zelené elektřiny ke spotřebiteli se tedy zajišťuje na ekonomickém principu. Dodavatel dané množství elektřiny nakoupí u prověřených výrobců z obnovitelných zdrojů a stejné množství energie pak dodá koncovým spotřebitelům.

Díky tomu, že v distribuční síti je připojena celá řada obnovitelných zdrojů energie od solárních až po zmíněné bioplynové stanice, je nabídka i dávka zelené energie stabilní. Celý proces navíc hlídá takzvaný Operátor trhu s elektřinou. Ten vystavuje záruku původu, která dokládá, že dané množství elektrické energie bylo vyrobeno z obnovitelných zdrojů. Záruku původu vám musí poskytnout i dodavatel zelené elektřiny.

Proč odebírat zelenou elektřinu?

Odebíráním zelené elektřiny podporujete výrobce, kteří využívají obnovitelné zdroje energie a nepodílejí se tak na produkci CO2oteplování zemského klimatu. Využíváním zelené elektřiny proto svým malým dílem přispíváte ke snižování dopadu klimatických změn na společnost. Na chodu vaší domácnosti se to nijak neprojeví – elektřina je prostě jen jedna – a vše od dodávek po účtování funguje tak, jak jste zvyklí. A potěšit vás může také informace, že zelená elektřina je nyní dokonce levnější, než běžný elektrický proud.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat:

Nepřetápějte zbytečně

Mnoho z nás vytápí domov na zbytečně vysokou teplotu. Kvůli tomu za topení víc utratíme a navíc to není ani zdravé.
Víc najdete tady

Pozor na okna a dveře

Starými okny a dveřmi z domu uniká velké množství tepla – klidně i 40 %.
Víc najdete tady

Zvažte vytápění tepelným čerpadlem

Jedním z nejúspornějších zdrojů tepla je tepelné čerpadlo – dokáže vyrobit několikrát víc tepla, než kolik spotřebuje elektřiny. Úspora je to velká, třeba i téměř 40 000 Kč ročně.
Víc najdete tady