Jak moc obnovitelné zdroje prodraží elektřinu?

  1. V každé kilowatthodině elektřiny automaticky platíte příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie.
  2. Poplatek se počítá z kapacity hlavního jističe, má ale omezenou horní hranici.
  3. Naopak zelená elektřina, která je vyrobena výhradně z obnovitelných zdrojů, je nyní levnější než běžný elektrický proud.

Poplatek na obnovitelné zdroje energie platíme všichni

Cena jakékoli elektřiny – zelené i běžné – vždycky zahrnuje poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie.  Výši poplatku každý rok znovu určí Energetický regulační úřad a vy ho platíte v rámci pravidelné faktury za elektřinu. Nebudeme se teď zabývat tím, jestli obnovitelné zdroje energie ještě podporu potřebují. Místo toho se podívejme, jak se poplatek vypočítá.

Klíčová je kapacita hlavního jističe. Tu zjistíte buď ve smlouvě s dodavatelem energií, nebo v hlavním rozvaděči. Vedle elektroměru tam najdete hlavní jistič a na něm objevíte údaj v ampérech (A). Měsíční poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie pak spočítáte podle tohoto vzorce:

15,07 Kč × počet ampérů hlavního jističe

Pokud máte domácnost připojenou třífázově, výsledek ještě vynásobte třemi. To se většinou týká hlavně rodinných domů. Nebojte se ale, že byste platili horentní sumy. Poplatek může ze zákona být maximálně 495 Kč za spotřebovanou megawatthodinu.

Naopak zelená elektřina je nyní levnější

Pokud ale odebíráte takzvanou zelenou elektřinu, která je vyrobena pouze z obnovitelných zdrojů a dostanete na ni certifikát původu, můžete dokonce i něco ušetřit. Zelená elektřina je nyní o 10 % levnější než běžný elektrický proud, a může ji proto odebírat úplně každý. Udělejte něco pro planetu Zemi i vy!

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat: