Levné, ekologické a bezpečné palivo. Těmito třemi slovy lze charakterizovat palivo CNG. CNG, neboli stlačený zemní plyn, představuje možnou alternativu k tradičním palivům jako je nafta a benzín. Díky nízké pořizovací ceně tohoto paliva a značným ekologickým výhodám se řadí mezi paliva budoucnosti.

Stlačený zemní plyn, představuje možnou alternativu k tradičním palivům jako je nafta a benzín.

  • Nejedná se o obnovitelný zdroj. Představuje však z důvodu rychlého úbytku ropy budoucnost v dopravě.
  • CNG není LPG. LPG je vedlejším produktem při zpracování ropy či těžbě zemního plynu. LPG je na rozdíl od CNG směsné palivo, u kterého nelze předpokládat jednotnou kvalitu. Na rozdíl od CNG se LPG uchovává v kapalném skupenství a je těžší než vzduch.
  • Český trh již nabízí řadu sériově vyráběných CNG vozů od osobních a luxusních manažerských vozů, až po autobusy, dodávkové vozy aj.
  • Možnost zvolit přestavbu stávajícího palivového systému, či koupi originálního CNG vozu z výroby.

Více informací o CNG palivu naleznete v sekci CNG.