Teplárna Mydlovary I

Teplárna Mydlovary I

Teplárna Mydlovary I je zdrojem tepla a teplé vody pro město Zliv. Teplárna je ve výhradním vlastnictví skupiny E.ON a od dob svého vzniku prošla zásadní přestavbou a modernizací. Původní palivo, místně těžený lignit a později využívané hnědé uhlí, jsou v současnosti nahrazeny zemním plynem, který je spalován v kogenerační jednotce a teplovodním kotli. Od roku 2012 jsou tyto dva zdroje doplněny ekologickým spalováním biomasy v Teplárně Mydlovary II.

Technické parametry KJ Teplárny Mydlovary I

Rok uvedení do provozu 

2009

Počet a typ kogenerační jednotky

1x TEDOM Quanto D1200

Instalovaný elektrický výkon

1160 kW

Palivo

Zemní plyn

Akumulační nádrž

200 m3

Výroba tepla z kogenerační jednotky

18 700 GJ

Výroba elektrické energie z kogenerační jednotky

5100 MWh

Galerie