Energetický
management

Mějte energie města
i obce pod kontrolou

Mít energie pod kontrolou je první krok k úsporám. Energetický management vám pomůže zjistit vše potřebné o vašich energiích. Díky tomu nejen ušetříte, ale taky zvýšíte efektivitu svého rozpočtu.

Energie pod kontrolou

Mám zájem

Výhody energetického managementu

Kompletní přehled o energiích

Ucelený přehled o spotřebě energií je pro fungování každé obce zásadní, proto vše potřebné okolo energií analyzujeme, popíšeme a připravíme proveditelný návrh úspor.


Snížení nákladů na energie

Celý provoz monitorujeme a okamžitě dokážeme reagovat. Například zabráníme dodatečným platbám za překročení sjednané kapacity odběru elektřiny a plynu.


Předejdete ztrátám

Instalací kompenzačního rozvaděče předejdete zbytečným platbám za nedodržení předepsaného účiníku. Opět ušetříte, a navíc omezíte produkci oxidu uhličitého.


Co s námi získáte


Celý váš provoz dokážeme kompletně monitorovat, a na základě toho vám doporučíme vhodná opatření. Díky tomu nejen ušetříte, ale taky zvýšíte efektivitu svých budov.

Prodloužení životnosti strojů
Předejdete případným ztrátám
Eliminace zmetkovosti
Zamezení zastavení automatizovaných linek
Řešení na míru

Každý den namáháme distribuční síť zapojováním dalších a dalších zdrojů i používáním nových technologií. Přenášená energie pak nedokáže trvale splňovat všechny parametry, které jsou nezbytné například pro bezproblémový chod technologických zařízení. Jedním z těchto parametrů je úroveň napětí. V případě, že dojde k jeho poklesu o víc než 10 % z nominální hodnoty po dobu 10 až 2 000 ms, mluvíme o mikrovýpadku.

Našim zákazníkům nabízíme preventivní opatření proti krátkodobým poklesům napětí. Díky diagnostickému měření a naprojektování příslušných parametrů zařízení dokážeme omezit jevy, které způsobují pokles napětí v síti. Tak se postaráme o to, aby nedocházelo k mikrovýpadkům, a tím pádem k přerušování výroby.

Zamezení plateb za překročení sjednané kapacity
Řešení na míru

Mějte energie vždycky pod kontrolou a neplaťte za překročení limitu. Zajistíme pro vaši organizaci kompletní řešení regulace. Pomůžeme vám optimalizovat spotřebu energií. Díky tomu nejen ušetříte, ale taky zvýšíte efektivitu své organizace.

Zamezení plateb za nedodržení účiníku
Řešení na míru

Mějte energie vždycky pod kontrolou a neplaťte za nedodržení účiníků. Zajistíme pro vaši organizaci kompletní přehled a zároveň optimalizujeme účiník. Pomůžeme vám optimalizovat spotřebu energií. Díky tomu nejen ušetříte, ale taky zvýšíte efektivitu své organizace.

Jak to probíhá?

Je to jednoduché - stačí čtyři kroky a energetický management, společně s kompenzací účiníku nebo regulací 15 min maxima, máte připravený přímo na míru vašim potřebám.

Zjistíme vaše potřeby

Pobavíme se o vašich potřebách a o tom, jak je skloubit s okolním prostředím. Zjistíme, co je potřeba udělat pro to, aby vám systém seděl na míru.

Navrhneme individuální řešení

V nejbližším možném termínu, kdy od vás budeme mít všechny podklady, zpracujeme návrh. Navíc společně zvolíme vhodný způsob financování.

Postaráme se o realizaci

Připravíme pro vás nabídku a návrh smlouvy a všechno může začít. Zajistíme montáž celého systému včetně zprovoznění a zaškolení. Instalaci provedeme podle odsouhlaseného harmonogramu.

Zajistíme servis

Celý projekt zabezpečíme od začátku až do konce. I po úspěšném ukončení prací pro vás budeme zajišťovat údržbu a servis na základě servisní smlouvy.

Co vás často zajímá

Určitě. Data je možné importovat a dále s nimi pracovat.
Služba je vhodná pro každou společnost, která se zajímá o úsporu energií, a také pro společnosti, které se řídí normou ISO 50001.
Výše investice vždy záleží především na velikosti budovy nebo areálu a počtu realizovaných řešení.
Ano, každé řešení vždycky připravujeme individuálně s ohledem na konkrétní potřebu zákazníka.
Využívejte služby energetického managementu a ušetřete své náklady