Veřejné
osvětlení

Posvítíme všude tam,
kde je to potřeba

Kompletní zajištění služeb spojených s výstavbou a rekonstrukcí soustav veřejného nebo venkovního osvětlení. Osvětlujeme jak velká města, tak i malé obce, sportovní a průmyslové areály nebo architektonické památky.  Zpracujeme vám pasport, generel nebo projekt na veřejné osvětlení. Pomůžeme vám s vyřízením případných dotačních titulů a provedeme samotnou realizaci. 

Moderní osvětlení

Mám zájem

Výhody veřejného osvětlení

Osobní přístup

Při návrzích osvětlení historických center nebo jiných významných lokalit spolupracujeme s řadou architektů. Díky tomu bude vaše město nebo obec nejenom kvalitně osvětlena, ale zvýší se i atraktivita a atmosféra těchto míst.

Záruka kvality

Osvětlení navrhujeme tak, abychom minimalizovali negativní vliv světelného znečištění neboli světelného smogu. Nesvítíme tak zbytečně do oken domů a pomáháme tím i přírodě.


Bez starostí

Nabízíme kvalitní technologie s dlouhou životností, zárukou až 10 let a minimálními provozními náklady.

Jak to probíháJe to jednoduché - stačí tři kroky a veřejné osvětlení máte připravené přímo na míru vašim potřebám.

Zjistíme vaše potřeby

Pobavíme se o vašich potřebách a o tom, jak je skloubit s okolním prostředím. Zjistíme, co je potřeba udělat pro to, aby řešení splňovalo vaše požadavky.

Navrhneme individuální řešení

Do 14 dnů od získání všech potřebných informací pro vás zpracujeme projekt včetně možnosti financování.

Postaráme se o realizaci

Připravíme pro vás nabídku a návrh smlouvy a všechno může začít. Zajistíme realizaci celého díla, včetně zprovoznění a zaškolení. Instalaci provedeme podle odsouhlaseného harmonogramu.

Co vás často zajímá

Generel veřejného osvětlení – někdy nazývaný jako Koncepce veřejného osvětlení – je jedním ze základních dokumentů, podle kterého by se mělo postupovat při rekonstrukci, nebo výstavbě soustav veřejného osvětlení. Je zpracován v souladu s normami ČSN stanovuje technické standardy a požadavky a je základním podkladem pro projektanty a stavební organizace.
Ano. Pasport veřejného osvětlení je nezbytným technickým podkladem nejen pro údržbu tohoto zařízení. Jeho zpracování a vedení má oporu v normách a zákonech. Obsahem pasportu veřejného osvětlení je popis stávajícího rozsahu a stavu veřejného osvětlení obce.
Seriózní odhad úspory nákladů skutečně nelze udělat například během telefonního rozhovoru bez přesné znalosti aktuálního stavu a provedení nezbytných světelně-technických výpočtů v souladu s normami ČSN. Případně se vám může stát, že skutečně ušetříte až 90 % elektřiny, ale vaše veřejné osvětlení bude svítit naprosto nedostatečným způsobem. To může vést výrazným způsobem ke snížení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Seriózní nabídce předchází důkladná prohlídka dotčených lokalit, zjištění vašich potřeb a představ o veřejném osvětlení, provedení výše zmiňovaných světelně-technických výpočtů a odborné zpracování celkového návrhu rekonstrukce nebo výstavby soustavy veřejného osvětlení. Poté je možné vyčíslit reálné hodnoty úspor nebo výši potřebných nákladů.
Barva světla se označuje jako teplota chromatičnosti a udává se v hodnotách kelvina. U komunikací pro pěší a s nízkou intenzitou dopravy se doporučují teplé tóny barev světla přibližně v rozmezí 2 000 - 2 700K. Na komunikacích se střední intenzitou dopravy přibližně v hodnotách 2 700-4 000K a u komunikací s vysokou intenzitou dopravy pak v rozmezí 4 000 - 5 000K. Jiná pravidla platí pro osvětlení přechodů pro chodce, kdy se vzhledem k potřebě zvýraznění používají svítidla s teplotou chromatičnosti přibližně v rozmezí 5 000 - 6 000K.
Zmodernizujte veřejné osvětlení a ušetřete