Nová vláda, nová energetika?

14. 12. 2021 Jiří Holubec
7 min. čtení
Nový byznys

„Tato vláda se zavazuje hledat řešení, která budou omezovat lidský vliv na klimatické změny. Řešení, která opravdu pomohou ochránit životní prostředí, vodu, ovzduší, půdu, lesy a krajinu. A to vše s vědomím odpovědnosti za prosperitu naší země.“ Tato pasáž z koaliční smlouvy nastupující vlády vzbuzuje naději, že Česko konečně přestane před omezováním dopadů lidské činnosti na změny klimatu zavírat oči. Jaké realistické řešení tedy nová vláda chystá v oblasti energetiky?

Nová energetická koncepce

Podle vlastních slov vidí vláda Petra Fialy budoucnost české energetiky v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti. Přechod na tuto strategii bude popsán v nové energetické koncepci, upravené tak, aby odpovídala jak reálným cílům, tak závazkům vyplývajícím pro Česko z mezinárodních dohod a smluv.

To, že si nová vláda stanovila sestavit novou energetickou koncepci jako prioritu, dává naději, že se konečně dostaneme z paradoxní situace, kdy se stát řídil podle dokumentu schváleného v roce 2015. Odcházející Ministerstvo průmyslu a obchodu na jeho aktualizace v podstatě rezignovalo. Závazek z letošního jara hovořil o předložení návrhu do konce roku 2023.

Konec uhlí

Část koaliční smlouvy týkající se fosilních paliv a jejich odstávky začíná prohlášením: „Limity těžby uhlí jsou pro nás konečné a neprolomitelné.“ A končí slibem: „Budeme vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí dříve než v roce 2038.“

Odklon od uhlí chce vláda pokrývat navyšováním podílu obnovitelných zdrojů. Jako zálohu k nim hodlá využívat především plyn a jadernou energii. Počítá stále s dostavbou nového bloku v Dukovanech (s vyloučením ruských a čínských firem) i s vývojem malých modulárních reaktorů. Strategie počítá s co největší mírou kogenerace elektřiny a tepla a chce zachovat centrální zásobování teplem. 

Na rozdíl od jednoznačně kladně přijatého závazku nové koncepce vzbuzuje tato část nástinu jejího naplňování i kritiku. Termín 2038 je stejný, který bývalé vládě doporučila Uhelná komise a kvůli němuž z ní na protest odešli zástupci ekologických iniciativ. K jejich výtkám, že takto pozdní termín není v souladu s našimi mezinárodními závazky, se připojují i hlediska ekonomická. Ta hovoří o tom, že v roce 2038 už bude kvůli cenám emisních povolenek elektřina z uhlí neúnosně drahá a že bychom měli směřovat k odstavení uhelných elektráren už k roku 2030. Cena je problémem i u jaderné energie, která je již dnes s 3,50 Kč/kWh nejdražším zdrojem na trhu a kvůli nutnosti obrovských vstupních investic při stavbě nového bloku Dukovan bude pravděpodobně dále růst. Konkurovat produkci OZE, kde již dnes solární elektrárny produkují elektřinu za 0,8 Kč/kWh, bude velmi těžké.

Obnovitelné zdroje

Prohlášení „Podpoříme využití potenciálu obnovitelných zdrojů s důrazem na technologickou neutralitu“ je sice trochu vágní, nicméně nová vláda přichází i s konkrétnějšími sliby. Mezi ně patří například nový energetický zákon podporující komunitní energetiku a férové výkupní ceny pro malovýrobce nebo závazek „Nová fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025“. Fotovoltaika vůbec hraje v nové strategii úlohu klíčového zdroje a je dobře, že nová vláda zdůrazňuje nutnost ji v očích veřejnosti rehabilitovat.

Nepíše sice přesně jak, ale samotný fakt, že si klade za prioritu schválení energetického zákona a používá pojmy jako „komunitní energetika“, budí naděje, že se konečně začneme ubírat směrem k restartu zelené energetiky. Pokud se povede, rehabilitace OZE v očích veřejnosti může být vedlejším produktem jejich rychlého rozvoje.

Jsou peníze. Jsou ale i lidé?

Další dobrou zprávou je, že s novou koalicí snad konečně opustíme strategii, jíž se na jedné straně zavazujeme k přechodu na uhlíkově neutrální energetiku a na druhé straně mluvíme o Zeleném údělu a dalších evropských dokumentech jako o nenaplnitelné fantasmagorii.

Koalice se zavázala, že bude evropské peníze využívat k transformaci energetiky a zároveň (což je důležité) ke zlepšení kvality života v regionech, které transformace zasáhne. Nejedná se v tomto případě o žádné malé prostředky. Jen Modernizační fond, určený přímo pro energetický sektor, disponuje minimálně 150 miliardami korun. K tomu si můžeme připočíst prostředky z Fondu spravedlivé transformace, který nám do roku 2027 dává k dispozici 14,5 miliardy na podporu uhelných regionů, a dalších 182 miliard obsahuje Národní plán obnovy, kam mimořádný fond obnovy EU alokoval peníze určené na pomoc ekonomikám po koronavirové pandemii. Nová vláda má také k dispozici nedávno schválený aukční systém podpory, který se u našich sousedů osvědčil jako nástroj snižování cen výstavby nových zdrojů a dává jistou záruku, že se prostředky budou využívat hospodárně.

V porovnání se sousedními státy bude mít ale nastupující vláda i výraznou nevýhodu. Jednak v nedostatku kvalifikovaných odborníků ve státní správě a také kvůli pozici, kterou zelená opatření v české společnosti stále mají. Státní správa může vylepšit svou pozici užší spoluprací s odbornými svazy. Na překonání skepse veřejnosti ale existuje jediný lék: Začít konečně OZE ve velkém stavět, využívat a v praxi dokázat, že fungují. S čímž se pojí další problémy. Jestli Česko něco skutečně brzdí, pak jsou to příliš dlouhé čekací doby k získání různých povolení a razítek a situace, v nichž jeden úřad trvá na něčem, co druhý úřad naopak zakazuje. Pokud míní nová vláda vážně svůj závazek budovat obnovitelnou energetiku, stavět síť nabíjecích stanic pro elektromobily a převádět dopravu ze silnic na vysokorychlostní železnice, pak se nemůžeme spokojit s plány, které mají reálný potenciál naplnění v horizontu 20 let. Konat je třeba nyní.

Související články

Naše cesta k uhlíkové neutralitě – E.ON a udržitelnost

Ochrana životního prostředí a klimatu je odpovědností nás všech. Stabilní klima je základem pro existenci a prosperitu lidstva na planetě a v E.ONu si tohle dobře uvědomujeme. Naším cílem je postupně dojít k uhlíkové neutralitě. K tomu nám pomáhá i evropská legislativa a její koncepty pro monitoring a reporting klimatických cílů firem. Co všechno pro zmírňování dopadů klimatických změn děláme?
Víc najdete zde

Solární energetika zažívá boom. Pro elektrizační soustavu je to výzva

Rostoucí ceny elektřiny jsou nepříjemné jak pro domácnosti, tak i pro firmy. Není proto divu, že mnoho firem i domácností nyní uvažuje o solární elektrárně. Lidé levnou a ekologickou energii ze slunce chtějí, často ale nestíhají dodavatelé technologií a v některých regionech přestává stačit i elektrizační soustava. Její modernizace je práce na roky.
Víc najdete zde