Ondřej Vaněk - PKV BUILD s.r.o.: Nová výzva pro fotovoltaiku

29. 5. 2020 Redakce
3 min. čtení
Ušetřit a vydělat
Začátkem tohoto roku vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, resp. Agentura pro podnikání a inovace, již třetí dotační výzvu pro budování fotovoltaických elektráren v podnicích s možností instalování přidružené bateriové akumulace. Na podmínky a zkušenosti s tímto dotačním titulem jsme se zeptali Ing. Ondřeje Vaňka, jednatele společnosti PKV BUILD s. r. o., která se na energeticko-dotační projekty zaměřuje.

Jaké jsou současné podmínky pro získání dotace?

Předně je důležité pochopit, že nejde o další podporu výstavby solárních panelů na loukách a polích, kterou zaplatí stát. Občas se stává, že to někteří naši zákazníci zaměňují. Zásadní pro získání dotace je především spotřebovat většinu vyrobené energie ve vlastním provozu. Podnik tak nemusí nakupovat část elektřiny od svého dodavatele a dochází k úspoře. Fotovoltaiku je možné instalovat pouze na střechách objektů nebo na jejich plášti a podpora je určená pouze pro větší instalace. Podmínky ale splní většina podniků, které mají spotřebu elektřiny alespoň 350 MWh za rok na jednom odběrném místě.


Jakou dotaci lze získat a jaká je návratnost tohoto projektu?

Fotovoltaická elektrárna (FVE), ať už vybavená akumulací do baterií, nebo ne, je velice zajímavou dlouhodobou investicí. Návratnost ovlivňují hlavně dva faktory. Prvním je cena nakupované elektřiny a druhým procento dotační podpory. Čím je cena elektřiny vyšší, tím je návratnost instalace nižší. U nás v PKV se zabýváme pouze poradenstvím a komplexní přípravou energeticko-investičních projektů. Paradoxně nám růst cen elektřiny pomáhá, návratnosti našich projektů se díky růstu ceny zkracují. V dotacích se rozlišují tři druhy podniků – malý, střední a velký. Malý podnik do 50 zaměstnanců má podporu 80 %, střední podnik do 250 zaměstnanců 70 %, velký podnik nad 250 pracovníků pak získá 60 %. Zmíněné podpoře osobně říkám teoretická, protože zde dochází k tzv. krácení způsobilých výdajů a skutečná podpora je pak o 15‒20 % nižší, než uvádí oficiální podmínky dotační výzvy. Skutečnou podporu je však možné hned v začátku realizace spočítat ve studii proveditelnosti, jak my říkáme, detailním návrhu FVE.

Jak celý proces přípravy projektu probíhá?

My se primárně zaměřujeme právě na přípravu a tzv. inženýring energeticko-dotačních projektů. Minulý rok se v celé ČR realizovalo asi 25 MWp instalovaného výkonu. My v PKV v současnosti zpracováváme dotačně-energetické projekty o stejné hodnotě, což je pro mě osobně neuvěřitelné číslo. Domnívám se, že realizujeme nejvíc projektů v celém Česku, a to s velkým náskokem. Celý proces přípravy začíná nejdříve detailním propočítání všech položek a zpracováním studie proveditelnosti. Ta stanoví instalovaný výkon, investici, návratnost, úsporu, vypočítá nutné dotační body a zhodnotí soulad elektrárny s dotací. Pokud je všechno v pořádku a zákazník akceptuje návrh, pouštíme se do realizace.


Jaká jsou nejčastější rizika?                

Realizaci je nutné rozdělit na dvě části – přípravnou a samotnou realizační. Přípravná obsahuje zmíněnou studii proveditelnosti a dále zpracování projektové dokumentace, rozpočtu, požárně bezpečnostního řešení, statického posouzení, energetického posudku, vyřízení dotace a výběrového řízení, podotační servis v průběhu udržitelnosti projektu a získání stavebního povolení. Největším rizikem jsou společnosti, nejčastěji dotační agentury, které neposkytují komplexní servis. Dodávku přípravné části „lepí“ různými subdodavateli, což je často problém. V době udržitelnosti je totiž potřeba navrženou úsporu a skutečný vliv fotovoltaiky prokazovat. Účastnili jsme se několika projektů, kde dodavatel a jeho subdodavatelé házeli vinu jeden na druhého, kdo udělal chybu. Nakonec to skončilo tak, že žadatel byl jediný, kdo vracel část přiznané dotace, a všichni ostatní dodavatelé dostali zaplaceno a spokojeně projekt ukončili. Pokud pominu podobná rizika, občas se setkáváme s malou nosností střech, nebo nemožnosti připojení FVE k distribuční soustavě. Tyto záležitosti jsou však ojedinělé. 


Jak celý projekt časově probíhá a kdy se dá FVE postavit? 

Příprava celého projektu po podání dotační žádosti zabere asi jeden a půl měsíce. Od podání dotace trvá schválení projektu většinou 3‒6 měsíců. Následně se může vysoutěžit dodavatel, a jakmile se požádá o proplacení dotace a žadatel obdrží peníze, začíná běžet doba udržitelnosti projektu. Ta je u malých a středních podniků 3 roky a u velkých podniků 5 let. Důležité je, že od podání dotace má každý žadatel 3 roky na samotnou realizaci, nemusí tedy začít stavět okamžitě. Všechny části projektu, včetně stavebního povolení, zajišťujeme vlastními kapacitami. Tedy opravdu „na klíč“.

Související články

Ivan Tůma - E.ON: Partner má teplo, my elektřinu. Kogenerace je oboustranně výhodná
Princip kogenerace je veřejnosti běžně neznámý. Jak funguje v praxi, pro koho je vhodný a jaké výhody přináší? Nejen o tom jsme si povídali s Ivanem Tůmou, projektovým manažerem společnosti E.ON Energie. Zavedl nás přitom do moderní potravinářské firmy Eligo a. s. v Brně, kde teplo z kogenerace využívají při sušení mléčných produktů.
Víc najdete zde
Mohou těžké průmysly zezelenat?
Jak roste civilizace, zrychluje se výstavba i spotřeba. Ačkoliv se snažíme omezovat miliardy tun uhlíkových zplodin, které každý rok proudí vinou průmyslu do ovzduší, existují bohužel i taková odvětví, kde to jde jen ztuha. Mohou se ocelárny, cementárny a další zástupci těžkého průmyslu někdy skutečně zbavit své uhlíkové zátěže a „zezelenat“?
Víc najdete zde