Usazeniny sulfidu měďného v plynových armaturách

25. 10. 2023 Redakce
5 min. čtení
V pár bodech

Plynárenské společnosti zaznamenaly na konci uplynulé topné sezony na některých odběrných místech tvorbu sulfidu měďného, který může způsobovat různé problémy v armaturách. Navzdory mediálnímu ohlasu se jedná pouze o nižší desítky případů a na vině není kvalita zemního plynu, ale spíš zanedbaná údržba. Co je dobré o tomto jevu vědět?

Usazeniny sulfidu měďného mohou na měděných částech plynových armatur vznikat kvůli obsahu sulfanu v zemním plynu. Ten se v zemním plynu vyskytuje zcela přirozeně, nicméně s měděnými částmi rozvodů reaguje za vzniku této pevné usazeniny, která může plynové potrubí v extrémních případech i úplně ucpat. Nestává se to ale často. 

Několik desítek případů tvorby usazenin sulfidu měďného letos zaznamenaly společnosti sdružené v Českém plynárenském svazu. Na vině však nejsou dodávky plynu, ale s největší pravděpodobností zanedbaná údržba. "V žádném případě nejde o plošný problém. Šlo o vznik usazenin na měděných částech na místech, za která odpovídá vlastník vnitřní instalace. Český plynárenský svaz také potvrdil, že zemní plyn byl do těchto míst dodáván v požadované kvalitě a odpovídajícím složení," popisuje Cedrik Klimeš, hlavní technik provozu a údržby plynovodní sítě společnosti EG.D. A dodává, že nečistoty v podobě sulfidu měďného nepřicházejí do odběrného místa distribučními plynovody, ale tvoří se až na odběrných místech, která jsou v majetku vlastníků objektu.

Sulfan je přirozenou složkou plynu, jeho množství se sleduje

Sulfan je běžnou součástí zemního plynu. Je jedovatý, a také proto se ze surového zemního plynu před jeho distribucí odstraňuje. Množství sulfanu v zemním plynu je závislé na jeho původu. Nejméně sulfanu měl zemní plyn z Ruských ložisek, naopak plyn z Norska, USA a Kanady ho má více. I tak je ale množství sulfanu v zemním plynu daleko pod limitem, který v Česku specifikuje norma ČSN EN 16726+A1.

Složení zemního plynu je samozřejmě pečlivě sledováno. “Obsah sulfanu je pravidelně měřen stejně jako obsah jiných složek plynu a jeho množství je v mezích stanovených předpisy. Pravidelná měření se provádějí už na vstupních místech plynu do České republiky. Kvalitu plynu si lze také kdykoliv ověřit na webových stránkách distributorů,” potvrzuje Cedrik KlimešEG.D.

Sulfid měďný

Černá krystalická ve vodě nerozpustná látka, která může vzniknout v měděných částech plynových rozvodů reakcí plynného sulfanu obsaženého v zemním plynu a mědi. Sulfid měďný může za určitých okolností ucpat plynové potrubí nebo ventily. Nestává se to ale často. Podle údajů Českého plynárenského svazu byly letos zaznamenány nižší desítky případů potíží s usazeninami sulfidu měďnatého. Při celkovém počtu více než 3 milionů odběrných míst plynu jde o velmi řídký jev.

Jak tvorbě usazenin zabránit

V podstatě jedinou cestou, jak zabránit usazování sulfidu měďného je správná údržba a pravidelný servis plynových zařízení. Pokud totiž technik zjistí tvorbu usazenin na jejím počátku, je celý problém relativně snadno řešitelný. “Pravidelný servis zařízení dokáže v těchto případech odběratelům plynu pomoci a předejde se tím případným problémům. Pokud preventivní prohlídka odhalí nečistoty v plynových armaturách, technik rozvody vyčistí profouknutím a lze případně instalovat dodatečný filtr,” popisuje řešení Cedrik Klimeš ze společnosti EG.D. A dodává, že v takovém případě může být potřeba demontovat plynoměr a přitom porušit plombu. Tento zásah musí ihned zákazníci nahlásit na linku 1239.

Sulfan v zemním plynu – co je dobré vědět

  • Sulfan je přirozenou součástí zemního plynu. Obsah sulfanu v zemním plynu se liší v závislosti na jeho původu. Obsah sulfanu v zemním plynu se po jeho vytěžení uměle snižuje.
  • Množství sulfanu v plynu se kontinuálně sleduje. Všechen zemní plyn distribuovaný v Česku odpovídá českým i evropským normám.
  • Kvůli sulfanu může vznikat v měděných částech rozvodů usazenina – sulfid měďný. Na vině ale není zemní plyn, ale zanedbání údržby.
  • Nejde o plošný problém. Český plynárenský svaz eviduje pouze desítky případů vzniku usazenin na více než 3 miliony odběrných míst.

Nepodceňte prevenci a nechte si plynová zařízení zkontrolovat

Ačkoli není problém vzniku usazeni sulfidu měďného v plynových rozvodech celoplošný a jde pouze o několik desítek případů, rozhodně se vyplatí nechat si svá plynová zařízení zkontrolovat odborníkem. K preventivním kontrolám odběratele plynu vyzývá jak Český plynárenský svaz tak i společnost EG.D. Preventivními kontrolami předejte jak možnému vzniku usazenin, tak i dalším eventuálním poruchám plynových spotřebičů. Při včasném odhalení je vznik usazenin velmi lehce řešitelný drobným servisním úkonem.

Související články

Měníme pravidla na zákaznické lince. Často ji lépe zastoupí náš zákaznický portál
V  následujících měsících postupně změníme podmínky v poskytování servisu našim zákazníkům. Proto se v roce 2024 při komunikaci s Business Line setkáte s mnoha změnami. 
Víc najdete zde
Jak je to s platbou za jistič
Možná jste si někdy v e-mailu nebo na sociálních sítích všimli poplašné zprávy o zbytečných platbách za pronájem jističe. A možná jste netušili, že jde o tzv. hoax, tedy lživou informaci, která ve vás má vyvolat emoce. Jak je to opravdu s pravidelnými platbami za jistič? Na to vám odpovíme fakty. 
Víc najdete zde