Zákaznická péče

Vyplacení přeplatku po úmrtí

Chápeme, že vyřizování záležitostí po zesnulém blízkém není pro Vás jednoduché ani příjemné a naším přáním je Vám situaci usnadnit.

Vyplacení přeplatků bude snazší, pokud zajistíte ukončení smluvního vztahu zemřelého zákazníka. Částku vám budeme moct vyplatit rychleji, když nám dodáte písemnou žádost a číslo účtu. Včas nás prosím upozorněte, pokud si přejete dostat peníze složenkou. Jejich vyplacení trvá déle. 

Vždy chceme vrátit přeplatek správné osobě a předejít tak možným nedorozuměním. Proto od vás potřebujeme doložit doklady, které nám potvrdí, že přeplatek skutečně patří Vám.

Tyto doklady se liší podle toho, kdy přeplatek vznikl. Zda do data úmrtí původního zákazníka, případně je součástí dědického řízení, nebo přeplatek vznikl po tomto datu - tedy za zemřelého hradil někdo jiný:

1.

Přeplatek je předmětem dědického řízení a jiné situace z dědického řízení

Přeplatek je předmětem dědického řízení

Požádáme Vás o doložení těchto dokladů:

- kopie Usnesení o dědickém řízení s vyznačením nabytí právní moci

Uveďte prosím číslo účtu, na který si přejete přeplatek vyplatit.

Kopii Usnesení a případně Čestné prohlášení dědiců zašlete emailem na info@eon.cz nebo korespondenčně na adresu:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Středisko služeb zákazníkům

Poštovní přihrádka 54

656 54 Brno

Jiné situace

Obvykle se jedná o časté situace, kdy přeplatek vznikl ze záloh uhrazených do úmrtí zákazníka nebo z účtů zemřelého, ale z různých důvodů nebyl projednáván v dědickém řízení.

 1. Přeplatek nebyl projednáván v dědickém řízení.

  Nepřihlášený přeplatek bude vyplacen dědici uvedenému v Usnesení o dědickém řízení s vyznačením nabytí právní moci.

  V případě více dědiců bude přeplatek vyplacen jednomu z dědiců, který zajistí souhlasné podpisy ostatních dědiců v Čestném prohlášení dědiců.

  Uveďte prosím číslo účtu, na který si přejete přeplatek vyplatit.
 2. Zálohy byly po úmrtí zákazníka hrazeny z účtu zemřelého.
  Přeplatek bude vyplacen dědici, který nabývá účet zemřelého. V případě více dědiců bude přeplatek vyplacen jednomu z dědiců, který zajistí souhlasné podpisy ostatních dědiců v Čestném prohlášení dědiců

  Požádáme Vás o doložení těchto dokladů:
  - kopie Usnesení o dědickém řízení s vyznačením nabytí právní moci

  - Čestné prohlášení dědiců (v případě více dědiců)

  Uveďte prosím číslo účtu, na který si přejete přeplatek vyplatit.

 3. Řízení o dědictví bylo zastaveno a soud majetek nepatrné hodnoty vydává tomu, kdo pohřeb vypravil.

  Požádáme Vás o doložení těchto dokladů:

  - kopie Usnesení o zastavení dědického řízení s vyznačením nabytí právní moci.

2.

Platil jsem zálohy po úmrtí zákazníka (přeplatek vznikl ze záloh uhrazených po úmrtí zákazníka)

Požádáme Vás o doložení těchto dokladů:

- Čestné prohlášení

- kopie dokladů prokazující platby záloh od data úmrtí zákazníka

Uveďte prosím číslo účtu, na který si přejete přeplatek vyplatit

O jaké doklady se může jednat?

- ústřižky poštovní poukázky A s podacími znaky České pošty

- SIPO placené v hotovosti s podacími znaky České pošty

Pokud bylo SIPO placeno z  účtu, doložte  výpisy z účtu, ve kterých bude uvedeno spojovací číslo SIPO, datum platby a číslo účtu plátce. Tak budeme vědět, na jaké číslo účtu máme platbu vrátit.

SIPO „neplaťte“ nelze akceptovat, neboť z dokladu nevyplývá, kdo SIPO hradil. Z toho důvodu je potřeba doložit výpisy z účtu, viz informace výše.

 

Kopie dokladů a Čestné prohlášení zašlete emailem na info@eon.cz nebo korespondenčně na adresu:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Středisko služeb zákazníkům

Poštovní přihrádka 54

656 54 Brno

Mrzí nás, že vám naše
rada nepomohla.

Ještě nám prosím zkuste říct, co vám chybělo - stačí kliknout na připravená tlačítka.

Mrzí nás, že vám naše rada nepomohla.

Chcete uvést, na čem konkrétně bychom měli zapracovat?

Berete na vědomí, že Vaše údaje uvedené v tomto formuláři budeme v nezbytném rozsahu zpracovávat za účely uvedenými na webové stránce www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Zde najdete také veškeré další informace ohledně zpracování osobních údajů.