Státní pomoc s náklady na energie

Připravili jsme pro vás přehledné informace o státní podpoře v rámci úsporného tarifu i odpuštění poplatku na podporované zdroje energie (POZE).

Výši svého příspěvku z úsporného tarifu najdete už teď v zákaznickém portále Energie24.

Jaký je můj příspěvek

Odpuštění poplatku na podporované
zdroje energie (POZE)

Od 1. 10. 2022 nebudete mít ve svých fakturách za elektřinu účtovaný poplatek na podporované zdroje energie (POZE). Toto opatření vychází z cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERU) č. 8/2022. Pro získání této úspory nemusíte vůbec nic dělat, ve vašich platbách za elektřinu vám ji sami zohledníme. 

Jak výpočet poplatku na POZE probíhá?

Tento poplatek tvoří část ceny za distribuci a je regulovaný státem. Jeho výši určuje ve svém cenovém rozhodnutí Energetický regulační úřad (ERU).

Konkrétní částku, kterou ušetříte, vám spočítáme ve vyúčtování. Vycházíme při tom z jmenovité proudové hodnoty vašeho hlavního jističe, nejvýše však poplatek může být 599 Kč včetně DPH za jednu megawatthodinu. 

Úsporný tarif

Jde o jednorázový státní příspěvek, který vám pomůže s platbami za energie. Jeho výši i to, jak ho jako dodavatel energií budeme svým zákazníkům poskytovat, určují vládní nařízení 262/2022 Sb. a 263/2022 Sb. Rozdělování příspěvku proběhne ve dvou vlnách:

  • První vlna, která je právě teď aktuální, se týká jen elektřiny. Konkrétní částka, o kterou se sníží vaše náklady, závisí na vaší distribuční sazbě.
  • Druhá vlna se bude vztahovat na elektřinu, plyn a teplo. Výše příspěvku u elektřiny bude i v tomto případě záviset na distribuční sazbě, u plynu pak na předpokládané roční spotřebě. Příspěvek na teplo bude určený i pro domy s byty, které ho budou moct nárokovat u svého dodavatele tepla nebo distributora. 

V současnosti je aktuální příspěvek v rámci první vlny. Detaily k druhé vlně zveřejníme na této stránce v průběhu prosince. 

Kdo má na příspěvek v první vlně nárok

Získá ho každá domácnost, která odebírá elektřinu. Nevztahuje se na podnikatele, tarify na dobíjení elektromobilů D27d a domácnosti s víkendovou sazbou D61d.

Výše příspěvku pro jednotlivé distribuční sazby

Distribuční sazbaVýše příspěvku
Sazba D01d  
3 500 Kč
Sazba D02d  
3 500 Kč
Sazba D25d  
3 500 Kč
Sazba D26d  
2 000 Kč
Sazba D35d  
2 000 Kč
Sazba D45d  
2 000 Kč
Sazba D56d  
2 000 Kč
Sazba D57d  
2 000 Kč

Distribuční sazbu najdete ve své smlouvě, vyúčtování nebo v portále Energie24

V souladu s vládním nařízením zohledníme příspěvek ve vašich platbách za elektřinu

Příspěvek budeme od 1. 10. 2022 zohledňovat v závislosti na tom, jak máte nastavené platby. U SIPO a inkasa ho započteme do nejbližších záloh, takže některou z nich nebudete platit vůbec, nebo zaplatíte jen její část. V případě bankovních převodů a složenek ho uvidíte až na faktuře jako mimořádnou zálohu.

Příspěvek můžeme zohlednit i na některé pohledávky.

Podrobnosti snadno najdete ve svém účtu Energie24.

Jak budeme příspěvek z úsporného tarifu vyplácet

Dostaneme údaje od OTE

Operátor trhu s energiemi nám předá seznam odběrných míst, kterým máme příspěvek vyplatit. Vyjde přitom z údajů od distributora platných ke dni 23. 8. 2022.

Stanovíme výši příspěvku

Každému odběrnému místu přiřadíme příspěvek podle vládního nařízení.

Příspěvek zohledníme ve vašich platbách za elektřinu

Podle toho, jak u nás máte nastavené platby, zohledníme váš příspěvek v zálohách nebo ve vyúčtování. Započítat ho můžeme taky vůči pohledávkám.

Co vás často zajímá

V první vlně půjde o příspěvek na elektřinu pro domácnosti. Ve druhé vlně bude příspěvek platit na elektřinu, plyn a teplo.

Jako váš dodavatel energií máme povinnost příspěvek zohlednit ve vašich nejbližších zálohových platbách, případně v nejbližším následném vyúčtování. Musí to být nejpozději do 14 měsíců od 1. 10. 2022.

Příspěvek z úsporného tarifu můžeme využít i na zaplacení některých dluhů zákazníka, které popisuje nařízení vlády.

U těchto způsobů plateb vám doporučujeme zálohy neměnit a dál je platit v plné výši. Státní příspěvek vám započítáme do vyúčtování a o peníze nepřijdete.

Pokud ale chcete příspěvek využít dříve, můžete si ho po 1. 10. 2022 sami odečíst od nejbližších záloh.

Příklad:

  • Příspěvek 2 000 Kč a záloha 1 800 Kč. V 10. měsíci nezaplatíte nic a v 11. měsíci zaplatíte 1 600 Kč.
  • Zálohy si nemusíte upravovat, stačí jen zaplatit méně. Pokud vám v některých měsících díky příspěvku vyjde záloha na 0 Kč, neplaťte nic. Automaticky vám na tuto zálohu uplatníme příspěvek.

Záleží, jakou distribuční sazbu máte pro chatu sjednanou. Pokud jde o distribuční sazbu, na kterou se bude vztahovat příspěvek, dostanete ho i na chatu.

Příspěvek se nevztahuje na distribuční sazbu D61d (víkendový tarif) a na dobíjení elektromobilu.

Příspěvek platí pro odběrná místa zákazníků v domácnosti. Pokud takových odběrných míst máte víc a máte pro ně sjednanou distribuční sazbu, na kterou se vztahuje příspěvek, pak příspěvek dostanete i pro víc odběrných míst.

Příspěvek bude vyplácet dodavatel, se kterým máte uzavřenou platnou smlouvu k rozhodnému dni 23. 8. 2022.

Rozhodný den stanovila vláda v nařízení vlády. Zároveň určila i výši příspěvku pro danou distribuční sazbu.

Poplatek za podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) odpouští cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu od 1. 10. 2022. Na faktuře to uvidíte ve vyúčtování v části B, v oddílu „Výpočet platby za související služby v elektroenergetice”, v části „Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie”. Tato položka bude ve stanoveném období 0 Kč.

Také SVJ či bytová družstva získají v rámci pomoci od státu odpuštění poplatku na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE), a to od 1. 10. 2022. V tomto případě nemusíte nic dělat, nulový poplatek za POZE vám automaticky zohledníme ve faktuře na elektřinu.

Kromě toho můžete získat i příspěvek na vytápění a společný ohřev vody, pokud si o něj včas požádáte u svého distributora nebo dodavatele tepla.  

Jak může SVJ požádat o příspěvek na vytápění a společný ohřev vody
Pokud máte domovní kotelnu a dům vytápíte elektřinou nebo plynem, předejte svému distributorovi v termínu od 1. 10. do 30. 11. 2022 údaje o počtu bytů, které slouží výhradně k bydlení. Příspěvek vám následně zohledníme ve vyúčtování od 1. 2. 2023. V případě, že využíváte centrální vytápění, předejte údaj o počtu bytů nejpozději do 25. 11. 2022 svému dodavateli tepla.

Příspěvek po 1. 10. 2022 automaticky zohledníme v nejbližších zálohových platbách, případně v nejbližším vyúčtování. Pokud u nás máte nějaké platby po splatnosti, můžeme příspěvek použít i na ně.

Doporučujeme vám výši záloh neupravovat. Pokud máte inkaso nebo SIPO, zohledníme v nich po 1. 10. 2022  výši příspěvku sami a strhneme si o to nižší částku. 

Příklad:

  • Příspěvek 2 000 Kč a výše zálohy 2 500 Kč. Odečteme příspěvek 2 000 Kč a strhneme vám 500 Kč.
  • Příspěvek 3 500 Kč a výše zálohy 2 000 Kč. V 10. měsíci odečteme 2 000 Kč a strhneme vám 0 Kč. V 11. měsíci pak odečteme zbylých 1 500 Kč a strhneme vám 500 Kč.

Distribuční sazbu nebo spotřebu plynu najdete ve smlouvě i ve vyúčtování. Nebo se podívejte se do svého účtu v Energii24

Podle vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu je výše příspěvku tímto způsobem stanovena proto, aby v roce 2022 všechny domácnosti dosáhly na pomoc alespoň ve výši 4 000 Kč. Připočítává se k tomu i odpuštění poplatku 599 Kč/MWh (včetně DPH) za obnovitelné zdroje energie (POZE).


POZE závisí na výši spotřeby, a proto úspora za odpuštění tohoto poplatku bude při vysoké spotřebě také vyšší. Z toho důvodu je například u topenářských sazeb příspěvek z úsporného tarifu nižší, protože se předpokládá, že daný zákazník ušetří větší částku díky odpuštění POZE. Cílem je co nejvíce vyrovnat celkovou úsporu za energie u jednotlivých zákazníků. 

Příspěvek dostane ten, kdo s námi má ke dni 23. 8. 2022 uzavřenou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo Smlouvu o dodávce elektřiny.

Příspěvek dostane ten, kdo s námi má k rozhodnému dni 23. 8. 2022 sjednanou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo Smlouvu o dodávce elektřiny. Důležité je i to, aby se jednalo o domácnost.

O tom, jestli jsme z vašeho příspěvku strhli nějakou částku na úhradu případných pohledávek, se dozvíte nejpozději ve svém řádném vyúčtování. Tento postup je v souladu s nařízením vlády.

Příspěvek uvidíte v části B své faktury za elektřinu.Pomohla vám tato odpověď?

Vše vyřešíte
online

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se přihlásit a vše vyřešíte online.

Víc o portále Energie24

Mobilní aplikace E.ON

Své energie nosíte v kapse.  Máte je tak pod kontrolou odkudkoliv.

Víc o mobilní aplikaci