E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co označuje jednotka kWp?

Fotovoltaika Alternativní energie Chytrá domácnost Úspory elektřiny
 • Jedná se o jednotku, která označuje nominální výkon fotovoltaického panelu nebo celé elektrárny.

 • Jednotka kWp ukazuje, jak velký výkon je fotovotaický panel schopen poskytnout při přesně specifikovaných podmínkách.

Kilowatt-peak (kWp) je jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny (p = peak). Jedná se o výkon fotovoltaické elektrárny při standardních testovacích podmínkách (STC = Standard Test Conditions). Ty jsou následující: 

 • Energie dopadá na fotovoltaický panel kolmo a má hodnotu E = 1 kW/m2. 
 • Průzračnost atmosféry Am = 1,5.
 • Teplota článků T = 25°C.
 • Zjednodušeně řečeno jde o výkon ideálně umístěného fotovoltaického panelu za plného slunce.

S účinností a ekonomickou návratností solární elektrárny vám může výrazně pomoci virtuální baterie. Ta umožňuje "uschovat" přes den vyrobenou elektřinu pro pozdější využití v době, kdy už nesvítí slunce. Více informací o virtuální baterii najdete na našem specializovaném webu

Skutečný výkon fotovoltaické elektrárny bude většinou pochopitelně menší než celková hodnota kWp. Pouze za plného slunečního svitu okolo poledne může v našich klimatických podmínkách výkon fotovoltaických panelů jejich nominální hodnotu kWp mírně překročit.

Co má vliv na výkon solárních panelů?

 • Kvalita samotného panelu

 • Správná montáž – sklon, orientace k jihu

 • Čistota povrchu panelu

 • Sněhová pokrývka

 • Teplota – panelům vyhovují chladnější teploty

Celkový výkon a roční energetická produkce fotovoltaické elektrárny záleží na místních podmínkách, orientaci panelů, průběhu počasí atd. Orientačně lze počítat s tím, že fotovoltaické panely s celkovým výkonem 1 kWp vyrobí v našich podmínkách ročně zhruba 950 kWh elektrické energie.

Záleží vám na životním prostředí? Začnete využívat zelenou elektřinu od E.ONu. Zelená elektřina je vyrobená výhradně z obnovitelných zdrojů primárně od českých výrobců. A navíc je o deset procent levnější, takže s elektřinou z obnovitelných zdrojů dokonce ušetříte!