Co je to energetický mix

 1. Energetický mix označuje poměr, v jakém se k výrobě elektřiny využívají takzvané primární a sekundární zdroje.
 2. Výpočty přitom zahrnují jak elektřinu, která jde do sítě, tak domácí výrobu nebo elektřinu v dopravě.
 3. Trendem budoucnosti by mělo být větší využívání lokálních alternativních, tedy obnovitelných zdrojů.

Proč je to důležité

Energetický mix umožňuje porozumět tomu, z jakých energetických zdrojů se vyrábí elektřina. Je to velmi důležité, protože chceme, aby se v budoucnosti elektřina vyráběla co nejvíc ohleduplně k životnímu prostředí – tedy hlavně z obnovitelných zdrojů energie.

Energetický mix je souhrn všech zdrojů, z nichž se elektřina vyrábí, a vypovídá například o tom, kolik elektřiny v dané zemi pochází třeba ze slunce, vody, z uhlí nebo z jádra.    

Primární versus sekundární zdroje energie

Jako primární označujeme zdroje, které pocházejí z přírody. My jako lidé je tedy nemůžeme vyrobit. Rozlišujeme přitom zdroje neobnovitelné a obnovitelné.

Neobnovitelné zdroje energie:

 • fosilní paliva, tedy ropa, zemní plyn a uhlí;
 • jaderná paliva.

Obnovitelné zdroje energie:

 • voda;
 • vítr;
 • slunce;
 • biomasa;
 • geotermální zdroje.

Pod označení sekundární zdroje energie pak spadají takové, které vznikají lidskou činností. Mezi ně patří:

 • komunální odpad;
 • vyjeté oleje;
 • skládkové plyny;
 • odpadní teplo.

Jak vypadá globální energetický mix?

V ideálním světě by měly v globálním energetickém mixu převládat obnovitelné zdroje energie. K tomu ale vede ještě dlouhá cesta. V roce 2018 se na planetě nejvíc využívaly tyto primární zdroje:

 • 33,6 % nafta;
 • 27,2 % uhlí;
 • 23,9 % zemní plyn;
 • 6,8 % voda;
 • 4,4 % jaderná energie;
 • 4 % jiné obnovitelné zdroje jako vítr, slunce, geotermální zdroje a podobně.

Ještě víc alarmující je, že spotřeba energie na jednotlivce celosvětově neustále roste. Největší nároky na elektřinu mají občané USA. Za nimi následuje Rusko a třetí v pořadí je oblast Evropy a Středního východu.

Většímu podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu zatím brání vyšší pořizovací cena potřebných zařízení nebo technologické překážky. Producenti energie z neobnovitelných zdrojů mají navíc velmi silnou pozici na trhu.

Třeba fotovoltaické panely přitom mají tu výhodu, že mohou elektřinu nebo teplo vyrábět pro jeden dům a není nutné je připojovat do sítě. Odpadá tak zátěž při budování a údržbě rozsáhlé energetické sítě. 

Budeme vaším spolehlivým dodavatelem

Jsme tu pro všechny, kdo chtějí mít jistotu spolehlivé dodávky elektřiny a plynu. S přechodem k nám vám pomůžeme a zařídíme i veškerou potřebnou administrativu. Tak pojďme na to! 

Mohlo by vás také zajímat:

I fotovoltaika potřebuje pravidelný servis
Pravidelnými prohlídkami a servisem fotovoltaiky předejdete možným poruchám a výpadkům výroby elektřiny.
Víc najdete tady
Co jsou to bezpřetokové solární elektrárny
Bezpřetoková solární elektrárna nemůže dodávat přebytky do distribuční sítě.
Víc najdete tady
Jak velkou dotaci dostanete na fotovoltaiku
Dotace na solární zařízení do rodinného domu můžete čerpat v programu Nová zelená úsporám.
Víc najdete tady