Co je to energetický mix

 1. Energetický mix označuje poměr, v jakém se k výrobě elektřiny využívají takzvané primární a sekundární zdroje.
 2. Výpočty přitom zahrnují jak elektřinu, která jde do sítě, tak domácí výrobu nebo elektřinu v dopravě.
 3. Trendem budoucnosti by mělo být větší využívání lokálních alternativních, tedy obnovitelných zdrojů.

Primární versus sekundární zdroje energie

Jako primární označujeme zdroje, které pocházejí z přírody. My jako lidé je tedy nemůžeme vyrobit. Rozlišujeme přitom zdroje neobnovitelné a obnovitelné.

Neobnovitelné zdroje energie:

 • fosilní paliva, tedy ropa, zemní plyn a uhlí;
 • jaderná paliva.

Obnovitelné zdroje energie:

 • voda;
 • vítr;
 • slunce;
 • biomasa;
 • geotermální zdroje.

Pod označení sekundární zdroje energie pak spadají takové, které vznikají lidskou činností. Mezi ně patří:

 • komunální odpad;
 • vyjeté oleje;
 • skládkové plyny;
 • odpadní teplo.

Jak vypadá globální energetický mix?

V ideálním světě by měly v globálním energetickém mixu převládat obnovitelné zdroje energie. K tomu ale vede ještě dlouhá cesta. V roce 2018 se na planetě nejvíc využívaly tyto primární zdroje:

 • 33,6 % nafta;
 • 27,2 % uhlí;
 • 23,9 % zemní plyn;
 • 6,8 % voda;
 • 4,4 % jaderná energie;
 • 4 % jiné obnovitelné zdroje jako vítr, slunce, geotermální zdroje a podobně.

Ještě víc alarmující je, že spotřeba energie na jednotlivce celosvětově neustále roste. Největší nároky na elektřinu mají občané USA. Za nimi následuje Rusko a třetí v pořadí je oblast Evropy a Středního východu.

Většímu podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu zatím brání vyšší pořizovací cena potřebných zařízení nebo technologické překážky. Producenti energie z neobnovitelných zdrojů mají navíc velmi silnou pozici na trhu.

Třeba fotovoltaické panely přitom mají tu výhodu, že mohou elektřinu nebo teplo vyrábět pro jeden dům a není nutné je připojovat do sítě. Odpadá tak zátěž při budování a údržbě rozsáhlé energetické sítě. 

Budeme vaším spolehlivým dodavatelem

Jsme tu pro všechny, kdo chtějí mít jistotu spolehlivé dodávky elektřiny a plynu. S přechodem k nám vám pomůžeme a zařídíme i veškerou potřebnou administrativu. Tak pojďme na to! 

Chci k E.ONu

Mohlo by vás také zajímat:

Jaké jsou dotace na fotovoltaiku

Dotace na solární zařízení do rodinného domu můžete čerpat v programu Nová zelená úsporám. S tou vám v E.ONu rádi pomůžeme.  
Víc najdete tady

Jaké využití má sluneční energie v domácnosti

Slunce vám doma může ohřívat vodu, vyrábět elektřinu, nebo třeba temperovat dům.
Víc najdete tady

Hybridní solární elektrárny ve firmách. Mají smysl

Hybridní solární elektrárna se může hodit hlavně pro drobnější provozy. Dobře poslouží třeba na horských chatách, penzionech a tak dále.
Víc najdete tady