E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak fungují fotovoltaické elektrárny?

Elektřina Moderní technologie Fotovoltaika
  •  Fotovoltaické elektrárny vyrábějí elektřinu ze slunečního záření.
  •  Účinnost a produktivita záleží na řadě faktorů: materiálu, technologickém řešení, poloze, počasí, orientaci a sklonu.

V první řadě odlišme fotovoltaické elektrárny od solárně-termických kolektorů. Obě technologie můžeme shodně nazvat solárními panely, ale mají různé účely. Solárně-termické kolektory produkují teplo - ohřívají vodu nebo vytápějí. Fotovoltaické elektrárny vyrábějí elektřinu, mohou přispět alespoň k částečné energetické soběstačnosti a snížit účet za elektřinu.

Materiál fotovoltaických panelů

Postupujme od celku k jednotlivostem. Fotovoltaická elektrárna obsahuje fotovoltaické panely, které zahrnují mnoho fotovoltaických článků, což jsou plošné polovodičové diody. Právě tady dochází ke klíčovému jevu. Když sluneční záření dopadá na fotovoltaický článek, vzniká uvnitř fotoelektrický jev a jako důsledek dostáváme elektrický proud .

Panely jsou nejčastěji vyráběny z křemíku, ať už polykrystalického, monokrystalického nebo amorfního. Dražším materiálem je arsenid galia, který vede k vyšší účinnosti, ale kvůli obsahu arzenu způsobuje větší problémy při likvidaci.

Ostrovní fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaické elektrárny mohou fungovat jako ostrovní systémy, jinými slovy nepotřebují připojení do centrální distribuční sítě. Energetickou soběstačnost volí některé samoty, kterým chybí inženýrské sítě. Ovšem pokud elektřinu vyrobenou v solární elektrárně chcete prodávat, připojení k síti potřebujete. Naštěstí můžete obě krajní varianty kombinovat. Takzvaná hybridní fotovoltaická elektrárna spojuje částečnou energetickou autonomii a centrální distribuční soustavu.

Sluneční energie má zářivou budoucnost. Když si fotovoltaický systém pořídíte, investice se vám může vrátit už za 7 let. Díky dotacím vás nemusí vyjít na víc než 81 000 korun, některé typy fotovoltaických systémů vám přitom můžou ušetřit až 19 500 korun ročně. Nebojte se ani papírování, všechno vyřídíme za vás.

Kolik elektřiny vyrobí fotovoltaické elektrárny?

Kolik elektřiny fotovoltaika vyrobí, záleží na řadě faktorů. Především rozhoduje dlouhodobé podnebí a aktuální počasí. V České republice dopadne přibližně 950 až 1 340 kilowatthodin (kWh) sluneční energie na m2 za rok. Takové množství teoreticky postačí na svícení, vaření a provoz malých elektrospotřebičů v jednočlenné domácnosti. Nejvíce slunce svítí na jižní Moravě, nejméně na severu Čech. Samozřejmě záleží také na výkonu fotovoltaické elektrárny, její velikosti a orientaci vůči světovým stranám. Ideálně nastavujme panely k jihu, skloněné přibližně v úhlu 35 až 45 °.

Výrobci fotovoltaických elektráren uvádějí výkon většinou v kWp (v kilowattech, za předpokladu optimálních podmínek). Při kalkulaci nákladů a výnosů uvažujte asi následovně. 1 kWp zabere necelých 10 m2 a při ideálním počasí vyrobí ročně přibližně 1 000 kilowatthodin, což znamená podle ceníků elektřiny pro domácnosti zhruba 3 000 až 5 000 korun. Celý systém může vydržet přes 20 let, takže předpokládané výnosy vynásobme dvaceti. Z pouhého ekonomického hlediska nemá smysl instalovat fotovoltaické elektrárny, pokud vycházejí dráž než centrální síť.