E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Je v ČR už nějaké město "chytré"?

  • Chytrá města neboli Smart Cities se rozšiřují i v České republice.

  • Za chytrá města označujeme taková, která zavádí moderní a inteligentní technologie, jejichž prostřednictvím mohou šetřit energie, zvyšují životní úroveň obyvatel a chovají se šetrně k životnímu prostředí.

  • Chytrá města staví na spolupráci veřejného sektoru, podnikatelské i akademické sféry, nevládních neziskových organizací i samotných obyvatel měst a obcí.

Za chytré město už v České republice označujeme velká města i některé menší obce. Za první chytré město v ČR by se dal označit Písek, následovala ho Praha, Brno a další města i obce.

Smart City Písek vytváří vhodné prostředí pro rozvoj chytrých konceptů. Podporuje investice do inovací ve městě a rozvíjí spolupráci mezi samosprávou města, akademickými a komerčními partnery i občany města. Vše s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel, efektivitu a konkurenceschopnost lokální ekonomiky.

Praha i Brno

Praha je jako hlavní město ČR také součástí chytrých měst. Pražský koncept se primárně zaměřuje na mobilitu, energetiku, informační technologie i kreativní průmysl. Praha by také měla zastupovat roli koordinátora chytrých projektů ve všech zmíněných oblastech, které bude rozvíjet prostřednictvím spolupráce akademického sektoru, veřejných institucí, byznysu, ale i městských částí a občanů.

Chcete si doma nebo ve firmě, či v obci instalovat dobíjecí stanici pro elektromobily? Neváhejte a obraťte se na násse vším vám pomůžeme. Naši novou službu E.ON Drive využijte i v případě, že chcete dobíjet svůj elektromobil. Registrovaní zákazníci získají výhodné ceny za 1 kWh nabití. 

Koncept Smart City rozvíjí od roku 2015 také Brno. Pojetí projektu se v Brně týká hlavně inteligentnější městské dopravní sítě, moderního zásobování vodou, šetrného nakládání s odpady nebo účinnějších způsobů osvětlení a vytápění budov. Město se chce také zaměřit na více interaktivní a citlivější městskou správu, bezpečnost veřejných prostranství a uspokojování potřeb stárnoucího obyvatelstva.

Pardubice nebo třeba Hrušovany nad jevišovkou

Město Pardubice se ke konceptu Smart City přihlásilo v roce 2016. Obyvatelům města přinese nová strategie použití nových technologií, které zlepší fungování městského ekosystému. Fungování města bude díky novým technologiím jednodušší, ekologicky šetrnější a energeticky úsporné. Do spolupráce na pardubickém projektu se zapojila také místní Univerzita Pardubice, konkrétně Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Mezi další chytrá města u nás patří například Jihlava nebo Hrušovany nad Jevišovkou. Rozvoj technologií a prvků chytrého města plánuje také Ždár nad Sázavou či Nové město na Moravě.