E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Komu pomůže kotlíková dotace v roce 2020?

Rodinný rozpočet Moderní technologie Veřejný sektor Investice Teplo
  •  Dotační program na výměnu kotlů (Kotlíkové dotace) je určen pro majitele starých kotlů na tuhá paliva.
  •  Kotlíková dotace může pokrýt 70 – 85 % investičních nákladů, které jsou uznatelné až do výše 150 000 Kč.
  •  Dotace na kotle rozdělují kraje - způsob podání žádosti se může v jednotlivých krajích drobně lišit.
  •  O kotlíkové dotace je velmi velký zájem, s podáním žádosti je potřeba neotálet.

Kotlíkové dotace finančně pomáhají domácnostem s výměnou starého nevyhovujícího kotle na pevná paliva za moderní zdroj tepla. Podle odhadů Ministerstva životního prostředí se výměna neekologických zařízení na pevná paliva v Česku týká zhruba 350 tisíc kotlů. Kotlíkové dotace v roce 2020 běží podobně jako v předchozích letech, letos však už tento oblíbený dotační program končí. Administraci Kotlíkových dotací mají na starosti kraje, které také vypisují termíny podávání žádostí. Žádosti se podávají elektronicky. 

Díky kotlíkové dotaci získáte velmi lacino kvalitní ekologické vytápění a pomůžete celé sousedské komunitě, která jinak musí vdechovat prachové částice a další škodlivé exhalace, vznikající nedokonalým spalováním uhlí nebo dokonce odpadu.

Kotlíková dotace zvýhodňuje postižené oblasti

Kotlíková dotace ukončuje pracné plnění kýblů a ruční přikládání. Stárnoucí kotel vyměníte za nízko-emisní a automatizované zařízení na biomasu, plynový kondenzační kotel, nebo tepelné čerpadlo. Moderní ekologická zařízení díky pravidelným kontrolám snižují riziko otravy oxidem uhelnatým a spotřebují méně paliva .

Domácnosti svým vytápěním prokazatelně ovlivňují kvalitu venkovního ovzduší, přinejmenším v nejbližším okolí. Nebezpečné emise nejčastěji produkují právě rodinné domy, které jsou postavené nízko, takže vypuštěné látky nemají dostatečný prostor pro rozptyl. Oblasti se zvlášť znečištěným vzduchem mají navíc výhodu - dotace je zde vyšší o 5 %.

Kotlíkové dotace rozdělují kraje

O rozdělování kotlíkových dotací rozhodují jednotlivé kraje. S přípravou všech dokumentů neváhejte, protože částka určená na dotace bývá často rychle rozebrána.

Pokud začnete s řádnou přípravou již nyní, získáte náskok! V rámci kotlíkové dotace totiž musíte splnit určité podmínky. Vyplňte žádost, přidejte povinnou dokumentaci (například energetický posudek) a pamatujte, že náročné montáže provádějí pouze odborníci.

Ušetřete s námi i tisíce korun ročně a požádejte si o nezávaznou nabídku dodávek energií. Všechno "papírování" vyřešíme za vás!

Kotlíková dotace pokryje až 85 % investičních nákladů

V rámci kotlíkové dotace je podporovaná také nejvyšší třída kotlů na tuhá paliva, která musí splňovat poměrně přísné parametry. Pokud chcete kotlíkové dotace využít na levné zařízení, dobrou volbou jsou například plynové kondenzační kotle .

Propočítejme možné úspory na ukázkovém příkladu: Pražská domácnost doposud ručně přikládala a postaru spalovala uhlí, a tím znečišťovala okolní vzduch. Kotlíková dotace motivuje rodinu, aby koupila moderní vytápěcí systém a včetně stavebních úprav celkem utratila rovných 150 000 Kč. Praha patří mezi prioritní, obzvláště znečištěná města. Domácnost získá zpátky 85 % svojí investice, to znamená 127 500 Kč.

Podrobné informace získáte prostřednictvím specializovaného webu a na bezplatné zákaznické lince 800 77 33 22.