Jaké dotace můžete získat na tepelné čerpadlo

  1. Využijte dotační program Nová zelená úsporám.
  2. Pro domácnosti s nižšími příjmy existují Kotlíkové dotace.
  3. Pomocí dotací pokryjete 50–95 % investice.

Proč je to důležité

Pokud uvažujete o tepelném čerpadle, ať už pro novostavbu, nebo v rámci rekonstrukce, dotace vám jeho pořízení výrazně zlevní. Využít k tomu můžete dva dotační programy:

  • Nová zelená úsporám
  • Kotlíkové dotace

První z nich je otevřený všem, druhý se zaměřuje na domácnosti s nižšími příjmy.

Díky státním dotacím se může návratnost investice na pořízení a instalaci tepelného čerpadla zkrátit z 10 na 5 let a méně. S celým projektem a papírováním vám v E.ONu moc rádi pomůžeme. Stačí nám na sebe nechat kontakt.

Nová zelená úsporám

Pro všechny majitele rodinných a bytových domů jsou určeny dotace Nová zelená úsporám. Ty je možné získat na řadu úsporných opatření, jakými jsou zateplení domu nebo právě výměna starého kotle za tepelné čerpadlo.

V rámci Nové zelené úsporám získáte státní příspěvek na tepelné čerpadlo ve výši až 125 000 Kč. Dotace přitom může pokrýt i 50 % uznatelných nákladů. Nejde ale jen o tepelné čerpadlo samotné. Do uznatelných nákladů můžete zahrnout také náklady na jeho instalaci. Nová zelená úsporám navíc nabízí různé bonusy, pokud k tomu třeba ještě zateplíte dům nebo postavíte zelenou střechu.

Dotace Nová zelená úsporám na tepelné čerpadlo mohou využít i majitelé bytů. Poskytují se na výměnu starého kotle nebo nevyhovujícího elektrického vytápění za nový ekologický zdroj tepla. 

Výše dotací na tepelné čerpadlo

Typ tepelného čerpadla Maximální výše podpory
Tepelné čerpadlo pro vytápění
80 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev vody
100 000 Kč
Tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch
60 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev vody připojené k fotovoltaice
125 000 Kč

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace mohou pokrýt až 95 % pořizovací ceny tepelného čerpadla. Jsou určeny pro majitele nebo spolumajitele domu, bytu či trvale obývané chalupy nebo chaty. Dotace se poskytují na výměnu starého kotle za moderní zdroj tepla – třeba právě na tepelné čerpadlo.

Cílem Kotlíkových dotací je pomáhat lidem s nízkými příjmy. Žádat o příspěvek proto mohou pouze domácnosti, které splňují některou z těchto dvou podmínek:

  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
  • Žadatel nebo člen jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení. Není ale nutné, aby tento příspěvek pobíral celou dobu.

A jak velkou dotaci můžete na tepelné čerpadlo dostat? Až 180 000 Kč, dotace vám přitom může pokrýt až 95 % výdajů.

Kotlíkové dotace mají na starosti kraje a příslušné krajské úřady žádosti také vyřizují. Podívejte se, kdy v jednotlivých krajích začíná příjem žádostí:


Kraj Datum
Jihočeský
26. 06. 2023 
Jihomoravský
01. 08. 2023 
Karlovarský
14. 08. 2023
Královéhradecký
16. 08. 2023 
Liberecký
04. 09. 2023 
Moravskoslezský
31. 07. 2023
Olomoucký
01. 08. 2023 
Pardubický
04. 09. 2023 
Plzeňský
04. 09. 2023
Praha
07. 08. 2023
Středočeský
05. 09. 2023
Ústecký 01. 08. 2023
Vysočina
01. 09. 2023 
Zlínský
12. 09. 2023 

Šetřete na topení s tepelným čerpadlem 

Díky tepelnému čerpadlu můžete ušetřit až 70 % nákladů na vytápění. Společně vhodné čerpadlo vybereme, my vám na něj pomůžeme získat dotaci, a nakonec zařídíme i jeho instalaci.

Mohlo by vás také zajímat:

Jak zabránit vzlínání vlhkosti do stěn domu
Vlhkost se nejčastěji týká starých domů, může se ale objevit i u novostaveb.
Víc najdete tady
Co je pasivní dům
Pasivní dům je stavba, která splňuje přísná kritéria energetických úspor při provozu domu.
Víc najdete tady
Jaké jsou dotace na stavbu pasivního domu
Na výstavbu energeticky úsporného rodinného domu můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Víc najdete tady