E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jaká pravidla má Nová zelená úsporám?

Rodinný rozpočet Investice Stavební úpravy Moderní technologie Veřejný sektor
  •  Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám můžete dostat státní podporu v řádu milionů korun.
  •  Ovšem musíte splnit podmínky a získané peníze využít účelně na energetickou úspornost svého domu.
  •  Příslušné dokumenty můžete Státnímu fondu životního prostředí odevzdat pravděpodobně do roku 2021, v elektronické formě. 

Nová zelená úsporám poskytne žadateli až 10 milionů Kč

Na rozdíl třeba od Kotlíkových dotací je možné podávat žádosti o dotace v rámci Nové zelené úsporám kdykoli během roku. Maximální výše podpory dosahuje až 50 % uznaných nákladů (pro rodinné domy), nebo 10 milionů Kč a 20 % uznaných nákladů (pro bytové domy). V programu Nová zelená úsporám lze uplatnit jenom jednu žádost na jeden dům. Žádost však může obsahovat kombinaci více opatření.

Žádosti o dotaci jsou přijímány především elektronicky, ale můžete navštívit i krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí, kde vám možná s vyřízením pomohou.

Jak podat žádost v dotačním programu Nová zelená úsporám

Abyste byli zařazeni do programu Nová zelená úsporám, musíte doložit odborný posudek, který vám zpracuje projektant nebo energetický specialista. S ním vyplníte a podepíšete rovněž krycí list technických parametrů pro oblast podpory A (zateplování), B (výstavba v pasivním standardu) nebo C (vytápěcí, solární termické a větrací systémy). Součástí potřebných dokumentů je mimo jiné také soupis faktur za provedené práce, kopie faktur a také příslušné pokladní doklady (nebo alespoň výpis z bankovního účtu, kde jsou příslušné platby patrné). 

V současné době je možné všechny potřebné dokumenty odevzdat elektronicky - navedou vás informace na portálu Novazelenausporam.cz, na němž se musíte při podání žádosti registrovat. Možnost podání žádosti v listinné podobě nejspíš zůstane zachována, doložení listin papírové podobě už ale není povinné. Po odeslání žádosti a všech dalších náležitostí dostanete vyhodnocení a v ideálním případě nakonec obdržíte dotaci na svůj bankovní účet.

Nezapomeňte na technický dozor! U podpory typu A je činnost odborného technického dozoru finančně dotovaná.