E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jaké můžete získat dotace na zateplení domu, úspory vody či výměnu kotle?

Úspory energií Tipy a triky Jak ušetřit na energii Životní prostředí
  • Mezi nejčastěji využívané dotační programy v ČR patří Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace a program Dešťovka.
  • Některé dotační programy jsou časově omezené, jiné fungují kontinuálně po dobu několika let.
  • Dotační programy podporují výstavbu energeticky úsporných domů, výměnu oken, starých kotlů nebo úspory vody.

Nová zelená úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám funguje od roku 2015, žádat o dotace nyní můžete kdykoli až do roku 2021. Nová zelená úsporám je určena hlavně pro majitele a stavebníky rodinných domů, část dotací je však určena také po bytové domy. Program se dělí do tří základních oblastí:

1.

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů.

Tato oblast zahrnuje dotace na stavební opatření směrem k větším úsporám energie. Získáte zde dotace na zateplení fasády, střechy, stropů či podlah, ale také státní příspěvek na výměnu oken a dveří. Výše dotace se odvíjí od účinnosti provedených opatření. Zkrátka čím lépe dům zateplíte, tím větší dotaci dostanete.

Výše dotací na zateplení rodinných domů:

Provedené opatření

Výše dotace

Zateplení stěn

500 – 800 Kč/m2

Zateplení střechy

500 – 800 Kč/m2

Výměna oken a dveří

2100 – 3800 Kč/m2

Zateplení podlah na terénu

700 – 1200 Kč/m2

Zateplení stropů a dalších konstrukcí

330 – 550 Kč/m2

2.

Výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Dotace na výstavbu nových rodinných domů, které splňují požadavky na velmi nízkou energetickou náročnost – jde téměř nebo úplně o pasivní domy. Započítávají se sem i stavební úpravy, které proměňují různé budovy na rodinné domy.

Výše dotací na výstavbu rodinných domů

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

300 000 Kč

Velmi nízkoenergetický dům, který využívá obnovitelné zdroje energie

450 000 Kč

3.

Efektivní využívání zdrojů energie

Do této kategorie lze zařadit nejvíce věcí. Nejčastěji žádanou je dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks nebo uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem obnovitelných zdrojů energie. Dále na výměnu elektrického vytápění za nové systémy s tepelným čerpadlem. Dotace na výměnu zdroje tepla je ale určena pouze pro firmy. Domácnosti mají Kotlíkové dotace

Také ji lze využít na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů pro domácnost nebo na instalaci větracích systémů se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Dotační program také nově podporuje využití tepla z odpadní vody, dále také zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy. 

Sluneční energie má zářivou budoucnost. Když si fotovoltaický systém pořídíte, investice se vám může vrátit už za 7 let. Díky dotacím vás nemusí vyjít na víc než 81 000 korun, některé typy fotovoltaických systémů vám přitom můžou ušetřit až 19 500 korun ročně. Nebojte se ani papírování, všechno vyřídíme za vás.

Výše dotací na modernizaci vytápění:

Technologie

Dotace se současným zateplením domu

Dotace bez zateplení domu

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000 Kč

40 000 Kč

Automatický kotel na biomasu

100 000 Kč

80 000 Kč

Krbová kamna na biomasu s výměníkem

50 000 Kč

40 000 Kč

Tepelné čerpadlo voda–voda

100 000 Kč

80 000 Kč

Tepelné čerpadlo země–voda

100 000 Kč

80 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch–voda

75 000 Kč

60 000Kč

Plynový kondenzační kotel

18 000 Kč

15 000 Kč

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000 Kč

30 000 Kč

Kotlíkové dotace

V rámci známých Kotlíkových dotací bylo možné získat poměrně velký státní příspěvek na výměnu starého kotle na tuhá paliva za moderní nízko emisní kotel nebo tepelné čerpadlo. Výše dotace na tepelné čerpadlo může v některých krajích činit až 127 500 Kč.

Chcete modernizovat topení v domě? Poohlížíte se po novém plynovém kotli nebo tepelném čerpadle? Podívejte se na náš tematický web věnovaný tepelné technice

Stát kromě dotace na nový kotel a jeho instalaci hradí i náklady související s přechodem na nový kotel. Hlavní ambicí Kotlíkové dotace je do roku 2022 vyměnit co nejvíce zastaralých kotlů na tuhá paliva, které jsou především na vesnicích a v malých městech častým lokálním zdrojem znečistění ovzduší. Kotlíkové dotace vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí, ale jejich administraci mají na starosti kraje. Podmínky Kotlíkových dotací a termíny podávání žádostí se kraj od kraje liší. O tyto dotace je velmi velký zájem a žádost je proto nutné podat na příslušném krajském úřadě včas.

Dotace Dešťovka

Dotační program Dešťovka podporuje efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Cílem programu je zajistit dostatečná opatření pro celkové zlepšení hospodaření s vodou v ČR. Jedním z hlavních důvodů je stále větší sucho v období letních měsíců. Právě finanční podpora by měla lidi motivovat k využívání dešťové vody v domácnosti.

Dotaci vše výši až 20 000 Kč můžete získat například na vybudování nádrže na dešťovou vodu, která bude sloužit pro zalévání zahrady. Vyšší dotace jsou určeny těm, kdo ve svém domě vybudují systém na využití dešťové vody pro splachování toalet či praní prádla.