E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Chytrá domácnost Úspory elektřiny Elektřina
  • Cena elektřiny se skládá ze dvou hlavních částí – státem regulované a neregulované složky.
  • Součástí regulované složky jsou různé poplatky spojené s provozem elektrické soustavy.
  • Neregulovanou složku tvoří cena silové elektřiny.

Víte, z čeho se skládá cena elektřiny a co všechno každý, kdo odebírá elektřinu od některého z dodavatelů v její ceně platí? Pojďme se na cenu elektřiny podívat trochu blíže.

Cenu elektřiny tvoří dvě velké části – neregulovaná složka (cena za silovou elektřinu) a regulovaná složka, jejíž cenu určuje Energetický regulační úřad. Ta obsahuje různé poplatky spojené s procesem výroby a distribuce elektřiny od elektrárny až do vaší zásuvky. Regulovaná složka přitom tvoří více než polovinu celkové ceny za MWh elektrické energie. Podívejme se na všechno trochu blíže:

Přepočet kWh na MWh

Zadejte hodnotu do jednoho z polí, které chcete vypočítat a stiskněte tlačítko Spočítat

kWh
=
MWh

Součásti regulované složky ceny elektřiny

  • Distribuční poplatky – největší část regulovatelné složky tvoří poplatky distributorům elektřiny. Distribuční poplatky mohou být podle oblastí a distributorů různé a jsou jednou z příčin, proč se cena elektřiny v různých regionech mírně odlišuje.
  • Poplatek za rezervovaný příkon – v rozvodné elektrické síti je pro vaše odběrné místo rezervované určité množství energie, za což musíte platit, i když nakonec vůbec nic nespotřebujete. Měsíční poplatek za rezervovaný příkon závisí na velikosti hlavního jističe.
  • Příspěvek na výrobu z obnovitelných zdrojů energie – z těchto příspěvků, které zaplatí každý spotřebitel elektřiny, se dotuje výkupní cena energie z obnovitelných zdrojů. Příspěvky na obnovitelné zdroje se nyní počítají podle kapacity hlavního jističe. Výpočet měsíčních poplatků je jednoduchý podle vzorce 13,56 Kč×celkový počet ampér hlavního jističe, přičemž maximální částka je omezena součinem 495 Kč a počtu spotřebovaných MWh. Například u jističe 3×25 A jsou měsíční poplatky ve výši 3×25×15,01 = 1 125,75 Kč/měsíc
  • Poplatek za systémové služby – z těchto poplatků se financuje provoz České přenosové soustavy (ČEPS).
  • Poplatek operátorovi trhu – malý poplatek pro společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE), která se mimo jiné stará o formality spojené s přechodem zákazníků k jinému dodavateli.

Zdá se vám, že platíte zbytečně moc za elektřinu? Spočítejte si na naší kalkulačce, kolik můžete ročně ušetřit!  

Neregulovaná složka = cena silové elektřiny

Vlastní silová elektřina je součástí neregulované složky ceny elektřiny, na níž se podílí zhruba ze 44 %. V případě dvoutarifní sazby ji samozřejmě tvoří spotřeba levné elektřiny v nízkém i dražší elektřiny vysokém tarifu. Jedině tuto cenu může případně ovlivnit dodavatel energie.