Jaké můžete získat dotace na zateplení domu, úspory vody či výměnu kotle

  1. Mezi nejčastěji využívané dotační programy v ČR patří Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace a program Dešťovka.
  2. Některé dotační programy jsou časově omezené, jiné fungují kontinuálně po dobu několika let.
  3. Dotační programy podporují výstavbu energeticky úsporných domů, výměnu oken, starých kotlů nebo úspory vody.

Nová zelená úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám funguje od roku 2015. Nová zelená úsporám je určena hlavně pro majitele a stavebníky rodinných domů, část dotací je však určena také po bytové domy. Program se dělí do tří základních oblastí. 

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Tato oblast zahrnuje dotace na stavební opatření směrem k větším úsporám energie. Získáte zde dotace na zateplení fasády, střechy, či podlah, ale také státní příspěvek na výměnu oken a dveří. Výše dotace se odvíjí od účinnosti provedených opatření. Zkrátka čím lépe dům zateplíte, tím větší dotaci dostanete.

Výše dotací na zateplení rodinných domů:

Provedené opatření Výše dotace

Zateplení stěn

600 – 1000 Kč/m2

Zateplení střechy

600 – 1000 Kč/m2

Výměna oken a dveří

2 200 – 3 800 Kč/m2

Zateplení podlah na terénu

800 – 1 300 Kč/m2

Výstavbu a nákup rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Dotace na výstavbu a nákup nových rodinných domů, které splňují požadavky na velmi nízkou energetickou náročnost – jde téměř nebo úplně o pasivní domy.

Výše dotací na výstavbu a nákup rodinných domů:

Typ domu Výše dotace

Dům s nízkou energetickou náročností

200 000 Kč

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

350 000 Kč

Velmi nízkoenergetický dům, který využívá obnovitelné zdroje energie 500 000 Kč

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K fotovoltaice navíc můžete mít Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii na později.

Chci svou elektrárnu

Efektivní využívání zdrojů energie

Do této kategorie lze zařadit nejvíce věcí. Nejčastěji žádanou je dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks nebo uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu a tepelné čerpadlo) nebo napojení na soustavu zásobování teplem. Dále na výměnu elektrického vytápění za nové systémy s tepelným čerpadlem.

Také ji lze využít na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů pro domácnost nebo na instalaci větracích systémů se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Dotační program také nově podporuje využití tepla z odpadní vody a zpracování odborného posudku.

Výše dotací na modernizaci vytápění:

Technologie Výše dotace

Kotel na biomasu

80 000 Kč

Kotel na biomasu s celosezónním zásobníkem

100 000 Kč

Kamna na biomasu 

30 000 Kč

Kamna na biomasu s výměníkem

45 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění

80 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody

100 000Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému

140 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 Kč

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000 Kč

Dotace Dešťovka

Dotační program Dešťovka nyní spadá do programu Nová zelená úsporám a podporuje efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Jejím cílem je zajistit dostatečná opatření pro celkové zlepšení hospodaření s vodou v ČR. Jedním z hlavních důvodů je stále větší sucho v období letních měsíců. Právě finanční podpora by měla lidi motivovat k využívání dešťové vody v domácnosti. Dotaci ve výši až 55 000 Kč můžete získat například na vybudování nádrže na dešťovou vodu, která bude sloužit pro zalévání zahrady. Vyšší dotace jsou určeny těm, kdo ve svém domě vybudují systém na využití dešťové vody pro splachování toalet či praní prádla.

Jak velkou dotaci dostanu na výměnu kotle?

V rámci kotlíkových dotací je možné obdržet státní příspěvek na nový kotel ve výši např. 130 000 Kč. Dotace na kotle z programu Nová zelená úsporám jsou ve srovnání s kotlíkovými dotacemi nižší, ale jsou určeny pro každého. Záleží také na typu kotle. Největší jsou dotace na automatický kotel na tuhá paliva.

Dotaci na nový kotel nebo na tepelné čerpadlo je možné dostat v rámci Kotlíkových dotací a dotačnímu programu Nová zelená úsporám. Dříve velmi oblíbené Kotlíkové dotace, které mají na starosti krajské úřady, jsou nyní určené pro nízkopříjmové domácnosti. Dotace jsou omezeny jen na domácnosti s měsíčním příjmem na jednoho člena do 14 242 Kč. Dostanou 95% uznatelných nákladů na výměnu neekologického zdroje tepla. Pro běžné domácnosti jsou určené dotace v rámci Nové zelené úsporám. 

Mohlo by vás také zajímat:

Jak v úsporách energie pomáhá termovize

Sledování úniků tepla na základě termovize slouží k  odhalení míst, která narušují celkové zateplení domu.
Víc najdete tady

Jak zateplit sklep

Sklepy, které nejsou vytápěné, potřebují zpravidla zateplit strop nebo stěny.
Víc najdete tady

Co znamená rosný bod v souvislosti se stavbami

Rosný bod ve zdivu je zásadním faktorem pro tepelně-izolační parametry domu.
Víc najdete tady