Jaké můžete získat dotace na zateplení domu, úspory vody či výměnu kotle

  1. Mezi nejčastěji využívané dotační programy v ČR patří Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace a program Dešťovka.
  2. Některé dotační programy jsou časově omezené, jiné fungují kontinuálně po dobu několika let.
  3. Dotační programy podporují výstavbu energeticky úsporných domů, výměnu oken, starých kotlů nebo úspory vody.

Proč je to důležité

Zateplit dům nebo vyměnit starý kotel za tepelné čerpadlo není levné. Jsou zde ale dotace, které vám mohou s těmito investicemi do úspor energií výrazně pomoci. Dotace Nová zelená úsporám vám mohou pokrýt až polovinu investic do zateplení, solárního systému nebo třeba nového zdroje tepla. Domácnosti s nízkými příjmy mohou využít Kotlíkové dotace a program Nová zelená úsporám light.  

Nová zelená úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám funguje od roku 2015. Nová zelená úsporám je určena hlavně pro majitele a stavebníky rodinných domů, část dotací je však určena také po bytové domy. Program se dělí do tří základních oblastí. 

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Tato oblast zahrnuje dotace na stavební opatření směrem k větším úsporám energie. Získáte zde dotace na zateplení fasády, střechy, či podlah, ale také státní příspěvek na výměnu oken a dveří. Výše dotace se odvíjí od účinnosti provedených opatření. Zkrátka čím lépe dům zateplíte, tím větší dotaci dostanete.

Výše dotací na zateplení rodinných domů:

Provedené opatření Výše dotace

Zateplení stěn a střechy domu

600 – 1300 Kč/m2

Výměna oken a dveří

2 200 – 4 900 Kč/m2

Zateplení podlah na terénu

800 – 1 700 Kč/m2

Výstavbu a nákup rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Dotace na výstavbu a nákup nových rodinných domů, které splňují požadavky na velmi nízkou energetickou náročnost – jde téměř nebo úplně o pasivní domy. Povinná je také instalace aktivního větrání s rekuperací tepla

Výše dotací na výstavbu a nákup rodinných domů:

Typ domu Výše dotace
Velmi nízkoenergetický dům, který využívá obnovitelné zdroje energie 535 000 Kč

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K tomu od nás zdarma dostanete servisní prohlídku po 2 a po 4 letech od instalace. 

Efektivní využívání zdrojů energie

Do této kategorie lze zařadit nejvíce věcí. Nejčastěji žádanou je dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks nebo uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu a tepelné čerpadlo) nebo napojení na soustavu zásobování teplem. Dále na výměnu elektrického vytápění za nové systémy s tepelným čerpadlem.

Také ji lze využít na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů pro domácnost nebo na instalaci větracích systémů se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Dotační program také nově podporuje využití tepla z odpadní vody a zpracování odborného posudku.

Výše dotací na modernizaci vytápění:

Technologie Výše dotace

Kotel na biomasu - automatický nebo s akumulačním zásobníkem

80 000 Kč

Kotel na biomasu s celosezónním zásobníkem paliva

100 000 Kč

Kamna s automatickou dodávkou paliva 

45 000 Kč

Individuálně stavěná akumulační kamna

45 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60  000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

80 000Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému

140 000 Kč

Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda 120 000 Kč

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000 Kč

Nová zelená úsporám light

Nová zelená úsporám light pomáhá nízkopříjmovým domácnostem s financováním úsporných opatření, jako je třeba výměna oken a dveří, zateplení domu nebo solární ohřev vody. Ve srovnání s běžnou Zelenou úsporám jsou dotace nižší, ale zato je možné jimi pokrýt třeba i 100 % investice do zateplení domu, výměny oken a dveří nebo pořízení solárního ohřevu vody. 

Dotace Dešťovka

Dotační program Dešťovka nyní spadá do programu Nová zelená úsporám a podporuje efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Jejím cílem je zajistit dostatečná opatření pro celkové zlepšení hospodaření s vodou v ČR. Jedním z hlavních důvodů je stále větší sucho v období letních měsíců. Právě finanční podpora by měla lidi motivovat k využívání dešťové vody v domácnosti.

Dotaci ve výši až 55 000 Kč můžete získat například na vybudování nádrže na dešťovou vodu, která bude sloužit pro zalévání zahrady. Vyšší dotace jsou určeny těm, kdo ve svém domě vybudují systém na využití dešťové vody pro splachování toalet či praní prádla.

Jak velkou dotaci dostanu na výměnu kotle?

Dotaci na nový kotel nebo na tepelné čerpadlo je možné dostat v rámci Kotlíkových dotací a dotačnímu programu Nová zelená úsporám. Dříve velmi oblíbené Kotlíkové dotace, které mají na starosti krajské úřady, jsou nyní určené pro nízkopříjmové domácnosti. Dotace jsou omezeny jen na domácnosti s měsíčním příjmem na jednoho člena do 14 242 Kč. Dostanou 95 % uznatelných nákladů na výměnu neekologického zdroje tepla. Pro běžné domácnosti jsou určené dotace v rámci Nové zelené úsporám. 

Mohlo by vás také zajímat:

Jak v úsporách energie pomáhá termovize
Sledování úniků tepla na základě termovize slouží k  odhalení míst, která narušují celkové zateplení domu.
Víc najdete tady
Jak zateplit sklep
Sklepy, které nejsou vytápěné, potřebují zpravidla zateplit strop nebo stěny.
Víc najdete tady
Co znamená rosný bod v souvislosti se stavbami
Rosný bod ve zdivu je důležitý pro správné a efektivní zateplení domu.
Víc najdete tady