Jak na údržbu topného systému

  1. Minimálně jednou za rok je vhodné věnovat topnému systému více péče a času.
  2. Jednou za rok by měli majitelé kotlů přizvat servisního technika.
  3. Pokud jste během roku například provedli rekonstrukci, vlastnosti topného systému se mohly změnit.

Proč je to důležité

Alespoň jednou ročně - ideálně před topnou sezónou - je dobré věnovat trochu pozornosti stavu topení. Pozvěte si technika, aby zkontroloval váš kotel, pravidelné kontroly vyžaduje také tepelné čerpadlo. Pozornost věnujte rovněž  radiátorům. Správnou údržbou předejdete možným poruchám topení, které jsou v zimě velmi nepříjemné.  

Nezapomeňte na kontrolu kotle

Mezi nejdůležitější opatření patří pravidelná kontrola kotle. Kotel nechejte zkontrolovat před začátkem topné sezóny nebo po jejím skončení. Pravidelnou odbornou kontrolou kotle výrazně snížíte riziko poruchovosti a následného úniku nebezpečných látek do ovzduší. Před zamýšlenou kontrolou je ovšem nutná včasná rezervace technika. Během topné sezóny je totiž většina servisních techniků, kteří kontroly provádějí, plně vytížena.

Nezapomínejte na radiátory

Přestože váš kotel může být nastavený na nejvyšší výkon, radiátory v pokojích mohou zůstávat studené. Nejčastějším důvodem je jejich zavzdušnění. Vzduch se do těla radiátorů dostává nejčastěji během letních měsíců, kdy se nepoužívají. Kvůli nahromaděnému vzduchu nemůže volně protékat topná voda a teplo se tak nešíří rovnoměrně. Ve výsledku tudíž spotřebujete velké množství energie, za kterou musíte zaplatit, ale doma ji nepocítíte. Po odvzdušnění se ještě ujistěte, že v topném systému neklesl tlak vody. Ten je pak dobré kontrolovat alespoň jednou měsíčně v průběhu celé sezóny.

Šetřete na vytápění s novým kotlem

Vyměňte svůj starý kotel za moderní kondenzační, který vám ušetří až 30 % nákladů na vytápění. Se vším vám pomůžeme a na kotel dostanete 7letou záruku.

Správné nastavení termostatických hlavic

Požadovaná teplota v místnosti by měla být regulována prostřednictvím termostatu. V případě, že se termostat nachází ve stejné místnosti jako radiátory s termostatickými hlavicemi, je nutné dávat pozor na úplné otevření hlavic. Pouhým zavřením hlavic docílíte snížení teploty v místnosti, ale ne snížení celkového výkonu, voda se tak bude ohřívat dál a naprosto zbytečně.

Rekonstrukce toho může hodně změnit

Rekonstrukce domu či bytu velmi často zapříčiní změnu vlastností topného systému. Postačí k tomu například výměna oken nebo dveří, jež změní proudění vzduchu v celém domě nebo bytě. Moderní plastová okna a dveře umějí místnost uzavřít takřka hermeticky. Dobře těsnící dveře mohou být i součástí interiéru. Proto by měly mít dveře z místnosti, v níž je umístěn plynový kotel, větrací mřížku. Po rozsáhlejší rekonstrukci, která výrazně sníží energetickou ztrátu budovy se doporučuje snížení výkonu kotle. Nastavení nových parametrů by měl provádět topenář.

Kotel vyměňte dřív, než přestane fungovat

Výměna starého kotle by měla proběhnout v období, kdy kotel nepotřebujete. Starší atmosférické kotle mají ve srovnání s dnešními kondenzačními kotli spotřebu o 40 % vyšší, investice do pořízení nového zařízení se tedy určitě vyplatí.

Mohlo by vás také zajímat:

Jak často má probíhat kontrola plynových kotlů
Kontrolu plynového kotle v domácnosti doporučujeme provádět každý rok.
Víc najdete tady
Jak funguje plynový kondenzační kotel se zásobníkem
Kondenzační kotel vyrábí tepelnou energii spalováním zemního plynu a zkapalňováním horké páry.  
Víc najdete tady
Na co si dávat pozor u kondenzačních kotlů
Plynové kondenzační kotle jsou vysoce účinné a úsporné.
Víc najdete tady