Jaký je rozdíl mezi revizí a kontrolou kotle

  1. Revize a kontroly kotlů bývají často zaměňovány, jde však o rozdílné úkony.
  2. Revizi kotle provádí revizní technik. Je důležitá, pokud se kotel nově nainstaluje.
  3. Kontrolu kotle provádí vyškolený technik a jedná se hlavně o prohlídku kotle a kontrolu jeho správné funkčnosti.
  4. Pravidelné revize kotlů potřebují zejména firmy. Domácnosti by si měly kotel nechat jednou ročně zkontrolovat.

Revize kotle

Revize kotle provádí revizní technik. Ten musí mít všechna patřičná školení, a především pak osvědčení od Technické inspekce České republiky (TIČR). Revizní technik také vlastní „kulaté“ razítko s odpovídajícím označením.

Při revizi technik kontroluje hlavně bezchybné zapojení kotle a rovněž to, zda nedochází nebo nemůže docházet k únikům plynu. Revize kotle je důležitá při jeho instalaci – revizní technik takto vlastně potvrdí, že je kotel zapojen správně a vše bude dobře fungovat. Poté vystaví zprávu doplněnou kulatým razítkem. Pokud revizní technik najde nějakou závadu, bude samozřejmě požadovat její opravu. Firmy musejí revizi kotle zajistit každé tři roky, pro domácnosti ale povinná není.

Kontrola kotle

Kontrolu kotlů provádí technik, který je vyškolen výrobcem. Na rozdíl od revize se kontrola kotle více zaměřuje na jeho technický stav a správnou funkci. Technik kotel prohlédne, případně odstraní prach a vymění opotřebené součásti – obvykle různá těsnění. Součástí kontroly je i zkouška provozu.

Pravidelné kontroly kotlů nejsou pro domácnosti povinné, avšak výrobci i dodavatelé energií je doporučují. Kotel byste si měli nechat zkontrolovat odborníkem alespoň jednou ročně, ideálně před zahájením topné sezóny. Cena kontroly by se měla pohybovat do jednoho tisíce korun.

Proč jsou kontroly kotlů důležité?

Pravidelnou kontrolou kotle snižujete riziko poruchy. To je důležité hlavně v topné sezóně, kdy je výpadek vytápění velmi nepříjemný. Někteří výrobci nabízejí u pravidelně kontrolovaných kotlů delší záruku a služby technika vám sami zajistí.

Na pravidelné kontroly svého plynového kotle už nemusíte myslet

Sjednejte si náš prémiový tarif Komplet plyn. Jakmile ho budte mít, každý rok se s vámi spojíme a kontrolu kotle zařídíme za vás. 

Více informací o tarifu Komplet plyn

Mohlo by vás také zajímat:

Jak často má probíhat kontrola plynových kotlů?

Kontrolu plynového kotle je dobré provádět jednou ročně. V případě firem to může být i častěji.
Víc najdete tady

Znáte princip kondenzačního kotle?

Princip kondenzačního kotle připomíná výhodnou recyklaci zdánlivě bezcenného odpadu. 
Víc najdete tady

Jak funguje plynový kondenzační kotel se zásobníkem?

Kondenzační kotel vyrábí tepelnou energii spalováním zemního plynu a zkapalňováním horké páry.  
Víc najdete tady