Co je topný faktor tepelného čerpadla?

  1. Jedná se poměr spotřeby elektřiny tepelného čerpadla a vyrobeného tepla. 
  2. Topný faktor (COP) tepelného čerpadla prozrazuje, kolikrát více energie můžeme získat oproti tomu, kolik energie jsme museli na pohon tepelného čerpadla vynaložit.
  3. Topný faktor se stanovuje laboratorně, větší vypovídací hodnotu má proto sezonní topný faktor (SCOP) tepelného čerpadla, který zohledňuje jeho provoz během celého roku.

Proč je to důležité:

Topný faktor tepelného čerpadla je vyjadřovaný číslicí (například 2, 3, 4 atd.) a někdy uváděný také zkratkou COP (z anglického Coefficient of Performance). Vypočítává poměr mezi množstvím vyrobeného tepla a spotřebovanou elektrickou energií.

Co je dobré vědět:

  • Topný faktor je stanoven měřením v laboratorních podmínkách, a ty se obvykle od běžného provozu liší. Proto se u tepelných čerpadel častěji používá sezonní topný faktor (SCOP). Jedná se o průměrnou hodnotu topného faktoru za celý rok a jeho výpočet zohledňuje průběh venkovních teplot. 
  • Ukazatel SCOP mnohem lépe vypovídá o tom, jak je provoz tepelného čerpadla ekonomický
  • Například tepelné čerpadlo se SCOP faktorem 4,3 vyrobí při roční spotřebě 5 MWh elektřiny 21,5 MWh tepla.

Přesně určit efektivitu tepelného čerpadla, ale není jednoduché. Záleží totiž na mnoha dalších faktorech, jako je teplota otopné vody, místní klimatické podmínky, ceny elektřiny atd. I tak, ale ukazatel SCOP poskytuje přiměřeně přesnou představu o tom, jak efektivně bude dané tepelné čerpadlo během roku fungovat.

Srovnání nákladů na vytápění:

Zdroj tepla Roční spotřeba energie na vytápění Náklady na energie
Elektrokotel 13 MWh 45 500 Kč
Plynový kotel 13 MWh 48 100 Kč
Tepelné čerpadlo (SCOP 4,3) 3 MWh 10 500 Kč
V tabulce porovnáváme náklady na vytápění novostavby rodinného domu (tepelná ztráta 6 kW, roční potřeba energie na vytápění 13 MWh), cena elektřiny 3,50 Kč/kWh, cena plynu 3,70 Kč/kWh. Všechny údaje jsou jen orientační, ceny energií se mohou měnit.

Stáhněte si naše praktické tipy a návody pro úsporu energií

Ceny energií rostou, a to je dobrá příležitost pro úspory. V naší brožuře najdete spoustu užitečných tipů, jak šetřit elektřinu, teplo a plyn.

Stáhnout brožuru

Mohlo by vás také zajímat:

Jaké výhody má podlahové vytápění?

Podlahové vytápění zajišťuje pohodlí v interiéru a komfort příjemně teplé podlahy.
Víc najdete tady

Jaké jsou technologie úsporného vytápění

Při výběru myslete na to, jakou energii využíváte, jak ji v budově rozvádíte a jakou teplotu interiéru vyžadujete.
Víc najdete tady

Jak regulovat vytápění v domácnosti?

Nejčastějším způsobem regulace je instalace termostatických ventilů a termostatických hlavic.
Víc najdete tady