Co je topný faktor tepelného čerpadla

  1. Topný faktor je číslo, které ukazuje, kolik tepelné čerpadlo vyrobí tepla při dané spotřebě elektřiny.
  2. Například tepelné čerpadlo s topným faktorem 4 vyrobí z jedné kWh elektřiny 4 kWh tepla.
  3. Lepší vypovídací hodnotu o ekonomice provozu tepelného čerpadla má takzvaný sezonní topný faktor, který zohledňuje celoroční provoz tepelného čerpadla.

Proč je to důležité

Podle výše topného faktoru poznáte, jak je tepelné čerpadlo účinné. Pokud bude mít tepelné čerpadlo vyšší topný faktor, vyrobí ze spotřebované elektřiny více tepla. Při samotném provozu může ale hodně kolísat v závislosti na okolních podmínkách, především na venkovní teplotě.

Větší vypovídací hodnotu o finanční náročnosti provozu čerpadla má proto sezónní topný faktor SCOP. Ten je průměrem hodnot topného faktoru v průběhu celého roku a zohledňuje vliv teplotních změn. 

Co je dobré vědět

  • Při výběru tepelného čerpadla se proto zaměřte právě na hodnotu SCOP, která lépe vypovídá o tom, kolik tepla vám dané zařízení vyrobí.
  • Například tepelné čerpadlo Thermal Comfort 12 má SCOP 4,15. Ze spotřebovaného 1 kW dokáže do domu nebo do bojleru dodat 4,15 kW.
  • Čím vyšší je hodnota SCOP, tím levněji budete tepelné čerpadlo provozovat. 

Tepelné čerpadlo

Zařízení, které umí čerpat energii z okolního prostředí a ukládat ji do otopné vody. Tepelné čerpadlo je moderní a vysoce úsporný zdroj tepla. 

Srovnání nákladů na vytápění:

Zdroj tepla Roční spotřeba energie na vytápění Náklady na energie
Elektrokotel 13 MWh 61 100 Kč
Plynový kotel 13 MWh 36 400 Kč
Tepelné čerpadlo (SCOP 4,15) 3,1 MWh 14 570 Kč
V tabulce porovnáváme náklady na vytápění novostavby rodinného domu s tepelnou ztrátou 6 kW a roční spotřebou energie na vytápění 13 MWh. Cena elektřiny 4,70 Kč/kWh, cena plynu 2,80 Kč/kWh. Všechny údaje jsou jen orientační, ceny energií se mohou měnit.

Šetřete na topení s tepelným čerpadlem 

Díky tepelnému čerpadlu můžete ušetřit až 70 % nákladů na vytápění. Společně vhodné čerpadlo vybereme, my vám na něj pomůžeme získat dotaci, a nakonec zařídíme i jeho instalaci.

Mohlo by vás také zajímat:

Jaké výhody má podlahové vytápění
Podlahové vytápění zajišťuje pohodlí v interiéru a komfort příjemně teplé podlahy.
Víc najdete tady
Jaké jsou technologie úsporného vytápění
Nejvíce úsporné je tepelné čerpadlo, které z jedné kWh elektřiny vyrobí několik kWh tepla.
Víc najdete tady
Jak regulovat vytápění v domácnosti
Nejčastějším způsobem regulace je instalace termostatických ventilů a termostatických hlavic.
Víc najdete tady