Proč si nechat zkontrolovat kotel

  1. Kontrolu kotle provádí technik vyškolený výrobcem.
  2. Odborník prověří celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotku, regulátor, havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva.

Proč je to důležité

Každoroční kontrolou by měl projít každý kotel, ať už plynový, nebo na tuhá paliva. Pravidelnými kontrolami předejdete možným poruchám, které mohou být v zimě velmi nepříjemné. Pro domácnosti nejsou pravidelné kontroly kotle povinné, doporučují je ale jak výrobci, tak i dodavatelé energií.  

Co je dobré vědět

  • Technický stav kotle spolu s provozem spalovacího zdroje provádí pouze proškolený revizní technik. Jeho úkolem je zkontrolovat celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor, havarijní termostat, podávací zařízení, sklad paliva a v případě kotlů na tuhá paliva také to, co a jak se v kotli spaluje.
  • Povinností techniků je během kontroly poskytovat i poradenskou a konzultační službu a v případě potřeby provozovateli kotle doporučit vhodné postupy pro zajištění bezproblémového chodu zařízení.
  • Běžná prohlídka kotle trvá přibližně hodinu. Cena se pohybuje mezi 500 až 1 500 Kč, nemalou roli v ní přitom hraje dojezdová vzdálenost technika. Doklad o kontrole by měl technik vystavit na místě.

Šetřete na vytápění s novým kotlem

Vyměňte svůj starý kotel za moderní kondenzační, který vám ušetří až 30 % nákladů na vytápění. Se vším vám pomůžeme a na kotel dostanete 7letou záruku.

Jaké jsou výhody pravidelných kontrol kotle?

  • Bezporuchový provoz – Každoroční kontrola pomůže v  předcházení poruchám kotle, které jsou v  topné sezóně velmi nepříjemné.
  • Vyšší bezpečnost provozu – Technik zjistí a zkontroluje funkčnost všech bezpečnostních systémů kotle.
  • Delší životnost kotle – Technik při kontrole vymění eventuální opotřebené nebo vadné součástky.
  • Platnost záruky – Někteří výrobci každoroční kontrolou kotle podmiňují záruku.

Nepodceňte drobnou údržbu

Samotná údržba zařízení ale vždy záleží na vás. Majitel by měl o přístroj pečovat podle pokynů výrobce daného kotle, a to v předepsaných intervalech. Jedná se zkrátka o technické zařízení s  obvyklými nároky na běžnou péči. S výběrem vhodného a kvalifikovaného technika vám často pomůže přímo váš dodavatel energií. 

Mohlo by vás také zajímat:

Jaká je návratnost investice do bojleru s tepelným čerpadlem
Ohřev vody v bojleru vyžaduje vysokou spotřebu elektřiny.
Víc najdete tady
Jaká je ekonomická návratnost tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo je úsporné a ekologické.
Víc najdete tady
Jaký je princip tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo využívá tepelnou energii ze svého okolí. 
Víc najdete tady