Z čeho se skládá cena elektřiny?

  1. Cena elektřiny se skládá ze dvou hlavních částí – státem regulované a neregulované složky.
  2. Součástí regulované složky jsou různé poplatky spojené s provozem elektrické soustavy.
  3. Neregulovanou složku tvoří cena silové elektřiny.

Cenu elektřiny tvoří dvě velké části – neregulovaná složka (cena za silovou elektřinu) a regulovaná složka, jejíž cenu určuje Energetický regulační úřad. Ta obsahuje různé poplatky spojené s procesem výroby a distribuce elektřiny od elektrárny až do vaší zásuvky. Regulovaná složka přitom tvoří více než polovinu celkové ceny za MWh elektrické energie. Podívejme se na všechno trochu blíže:

Součásti regulované složky ceny elektřiny

  • Distribuční poplatky – největší část regulovatelné složky tvoří poplatky distributorům elektřiny. Distribuční poplatky mohou být podle oblastí a distributorů různé a jsou jednou z příčin, proč se cena elektřiny v různých regionech mírně odlišuje.

  • Poplatek za rezervovaný příkon – v rozvodné elektrické síti je pro vaše odběrné místo rezervované určité množství energie, za což musíte platit, i když nakonec vůbec nic nespotřebujete. Měsíční poplatek za rezervovaný příkon závisí na velikosti hlavního jističe.

  • Příspěvek na výrobu z obnovitelných zdrojů energie – z těchto příspěvků, které zaplatí každý spotřebitel elektřiny, se dotuje výkupní cena energie z obnovitelných zdrojů. Příspěvky na obnovitelné zdroje se nyní počítají podle kapacity hlavního jističe. Výpočet měsíčních poplatků je jednoduchý podle vzorce 13,56 Kč×celkový počet ampér hlavního jističe, přičemž maximální částka je omezena součinem 495 Kč a počtu spotřebovaných MWh. Například u jističe 3×25 A jsou měsíční poplatky ve výši 3×25×15,01 = 1 125,75 Kč/měsíc

  • Poplatek za systémové služby – z těchto poplatků se financuje provoz České přenosové soustavy (ČEPS).

  • Poplatek operátorovi trhu – malý poplatek pro společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE), která se mimo jiné stará o formality spojené s přechodem zákazníků k jinému dodavateli.

Neregulovaná složka = cena silové elektřiny

Vlastní silová elektřina je součástí neregulované složky ceny elektřiny, na níž se podílí zhruba ze 44 %. V případě dvoutarifní sazby ji samozřejmě tvoří spotřeba levné elektřiny v nízkém i dražší elektřiny vysokém tarifu. Jedině tuto cenu může případně ovlivnit dodavatel energie.

Neplaťte za energii víc, než musíte 

U nás můžete ušetřit i tisíce korun ročně. Vybereme pro vás ideální tarif, pomůžeme vám s přechodem k nám a zařídíme samozřejmě i veškerou administrativu.

Více informací

Novinky