Jak výhodné jsou fotovoltaické panely?

  1. Cena fotovoltaických panelů pozvolna klesá, roste přitom jejich účinnost.
  2. Cena jednoho 330Wp solárního panelu se pohybuje zhruba okolo 2 900 Kč. Panely pro střešní elektrárnu s výkonem 1 kWp pořídíte za cca 8 700 Kč. 
  3. Ekonomicky nejvýhodnější je elektřinu ze solárních panelů spotřebovat přímo doma.
  4. Podpoříte tak svoji energetickou nezávislost a ušetříte na platbách za energie.

Ceny solárních panelů klesají a jejich účinnost se výrobcům daří zvyšovat. Zatímco dříve byly standardem fotovoltaické panely o výkonu 220–240 Wp (co tato jednotka znamená, si můžete přečíst v samostatném článku), dnes se již prodávají panely s výkonem i 330 Wp a více. Ceny těchto fotovoltaických panelů se pohybují okolo 2 900 - 3 500 Kč. Na kolik vás taková střešní instalace vyjde a kolik teoreticky vyprodukuje elektřiny, vám názorněji prozradí tabulka níže:

Velikost elektrárny

Množství 330Wp panelů

Cena panelů

Roční produkce elektřiny v kWh

Instalace 1,32 kWp

4

11 600 Kč

1 176

Instalace 1,98 kWp

6

17 400 Kč

1 940

Instalace 2,64 kWp

8

23 200 Kč

2 587

Raději posloucháte? Podcast Lifehacky!

Kolik sluneční energie dopadá na zemský povrch? Najdete na Spotify i na YouTube.

Vyplatí se fotovoltaické panely?

Prostá návratnost investice do solárních panelů nám za předpokladu, že všechnu vyrobenou elektrickou energii spotřebujete doma a nemusíte ji tedy nakupovat z distribuční sítě ve vysokém tarifu, vychází zhruba na 2,5 roku. V praxi bude ale návratnost do celé solární elektrárny vyšší. Nejde totiž jen o cenu fotovoltaických panelů, ale také o další nutné technologie, jako jsou rozvody, střídač, regulace atd. Něco vás bude stát také samotná instalace elektrárny a její revize. Počítejte proto s návratností celého systému cca 10 a více let.

Fotovoltaika má ale své výhody, které mohou ekonomickou návratnost celého systému zvyšovat. To první je dobrá škálovatelnost – prostě můžete začít s menší solární instalací a další panely v případě potřeby postupem času (za snižující se cenu) dokupovat. Další výhodou je rozvoj solárních technologií jako takových. Už nyní můžete začít využívat třeba virtuální baterie, která vám umožní si "uschovat" vyrobenou elektřinu do distribuční sítě k pozdější spotřebě. 

Ideální výkon fotovoltaických panelů, který prodejci vyčíslují jednotkami kWp, berte s rezervou. V reálných podmínkách mívají sluneční elektrárny horší výsledky. Fotovoltaické panely jsou nejvýkonnější v létě, kdy spotřeba elektřina obvykle klesá. V našich podnebných podmínkách se proto většinou neobejdeme bez klasického připojení k elektrické síti. 

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K fotovoltaice navíc můžete mít Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii na později.

Chci svou elektrárnu

Mohlo by vás také zajímat:

Nepřetápějte zbytečně

Mnoho z nás vytápí domov na zbytečně vysokou teplotu. Kvůli tomu za topení víc utratíme a navíc to není ani zdravé.
Víc najdete tady

Pozor na okna a dveře

Starými okny a dveřmi z domu uniká velké množství tepla – klidně i 40 %.
Víc najdete tady

Zvažte vytápění tepelným čerpadlem

Jedním z nejúspornějších zdrojů tepla je tepelné čerpadlo – dokáže vyrobit několikrát víc tepla, než kolik spotřebuje elektřiny. Úspora je to velká, třeba i téměř 40 000 Kč ročně.
Víc najdete tady