Moderní technologie ve Větřní šetří přírodu i energie

16. 12. 2022 Redakce
11 min. čtení
Rozhovory

Obecní samosprávy mohou hrát zásadní roli v rozvoji místních energetických projektů, jejichž výsledkem jsou nejen energetické úspory a ochrana životního prostředí, ale také příjemnější život v obci. Dobrým příkladem je město Větřní, které díky spolupráci s E.ONem úspěšně využívá výhod dvou kogeneračních jednotek a nedávno také modernizovalo veřejné osvětlení. O projektech ve Větřní jsme si povídali s manažerem obchodu Karlem Říhou a projektovým manažerem Ivanem Tůmou, kteří měli za E.ON obě akce ve Větřní na starosti.

V čem jsou projekty ve Větřní výjimečné?

Tůma: Projekt ve městě Větřní je významný především tím, že kogenerační jednotky jsou zde hlavním zdrojem tepla – pokrývají zhruba dvě třetiny výroby, zbylou třetinu pak zajišťují klasické plynové kotle. Jinak jde o standardní model, který už máme odzkoušený na více než třiceti lokalitách v celé republice. Máme zde domluvenou dlouhodobou spolupráci na 15 let, roční dodané množství tepla a cenový vzorec, který kotelně garantuje, že se cena tepla bude vždy odvíjet od ceny zemního plynu a bude vždy výhodnější než stávající tepelné zdroje.

Říha: Modernizace veřejného osvětlení ve městě Větřní je určitě výjimečná tím, že na rozdíl od v dnešní době nejčastějšího způsobu řešení modernizace soustav veřejného osvětlení spočívající v pouhé výměně svítidel byla předmětem tohoto projektu i výměna velké části sloupů a rozvaděčů veřejného osvětlení. K tomu se přistoupilo především proto, že soustava veřejného osvětlení byla již značně zastaralá a nezpůsobilá k spolehlivému a bezpečnému provozu. V praxi to znamenalo vyměnit asi 280 svítidel, 270 sloupů a 6 rozvaděčů.

Jaké jsou hlavní přínosy zdejších modernizačních projektů?

Tůma: Co se týká kogenerační jednotky, je to určitě snížení a stabilizace ceny tepla pro obyvatele obce. Kogenerační jednotka vyrábí kromě tepla i elektrickou energii, a dokáže proto energii zemního plynu využít s účinností vyšší než 90 %. To v praxi znamená snížení ceny tepla pro konečné odběratele – občany města – přibližně o 10 %.

Říha: Hlavním přínosem moderních LED svítidel je, zvlášť v dnešní době, jednoznačně energetická úspora. Ta je poměrně velká, ve srovnání s původním stavem se šetří 70 % elektřiny. Při snaze o energetickou úsporu samozřejmě nesmíme zapomínat na hlavní funkci veřejného osvětlení, která spočívá v zajištění bezpečnosti pohybu osob a vozidel na komunikacích v nočních hodinách, proto byla navržená svítidla oproti původnímu stavu volena v souladu s normami ČSN pro osvětlování pozemních komunikací. Mezi další výhody určitě patří prodloužení životnosti a zvýšení bezpečnosti provozu soustavy veřejného osvětlení. Výrazně se také zlepšil její estetický vzhled a snížilo se dnes často diskutované světelné znečištění. To má v konečném důsledku pozitivní vliv na život obyvatel města.

Motor kogenerační jednotky ve Větřní

Mohli byste trochu více přiblížit použité technologie a jejich technické parametry?

Tůma: Použili jsme dvě plynové kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem na zemní plyn. Jedná se o kvalitní stroje od českého výrobce Tedom, s nimiž máme dobré zkušenosti z předchozích projektů. Každá z jednotek má elektrický výkon 600 kW a tepelný výkon 684 kW. Obě dvě provozujeme ročně celkem 3 000 hodin a každá z nich vyrobí za rok asi 1 800 MWh elektřiny a přibližně 7 000 gigajoulů tepla. Jednotky jsou řízené dálkově z dispečinku E.ON Energie v Brně.

Říha: Ve Větřní jsou nyní instalována svítidla s LED technologií a s teplotou chromatičnosti 2200 kelvinů. Jedná se o teplé bílé světlo, které, na rozdíl od často viděných LED svítidel s modrou barvou světla, v současnosti doporučují experti na životní prostředí. Životnost svítidel by se měla pohybovat okolo 100 000 hodin, což v našich podmínkách odpovídá přibližně 25 letům provozu. Tato svítidla mají také z výroby nastavený stmívací režim a v noci od 22:00 do 6:00 se samy regulují – stmívají na nižší hladinu osvětlení. Díky tomu šetří elektrickou energii a snižují tvorbu zmiňovaného světelného znečištění.

S jakými obtížemi jste se museli ve Větřní potýkat?

Říha: Různé problémy se vyskytly. Měnila se svítidla a sloupy, a protože není možné z pohledu investičních nákladů a dopravní obslužnosti rozkopat celé město, napojovali jsme se na původní starou kabeláž, jejíž některé části byly v nevyhovujícím stavu. Takže jsme museli hodně dohledávat různé poruchy a zjišťovat, odkud kam co vede a odkud je co napájené. Ale problémy toho rázu se na stavbách vždycky vyskytnou a všechny se podařilo vyřešit. Náročné bylo také vše stihnout v domluveném časovém harmonogramu. Realizace probíhala z velké části v zimních měsících, zima ale byla naštěstí mírná. Dílo jsme předali v termínu podle smlouvy.

Jak se projekty financovaly? Využili jste vy nebo město nějaké dotace?

Tůma: Celý projekt zainvestoval E.ON, dotace jsme nevyužili. Samozřejmě však využíváme státní podporu kombinované výroby elektřiny a tepla – zelené bonusy. Projekt je ziskový a jeho hlavní přínos spočívá v tom, že jsme schopni kogenerační jednotky velmi flexibilně řídit. Vyrábíme elektřinu tehdy, když je potřeba. Všechny naše kogenerační jednotky jsou spojené do takzvaného agregovaného bloku o celkovém výkonu 25 MW a řídíme je podle toho, zda je v síti elektřiny přebytek, nebo nedostatek. Díky tomu využijeme jejich regulační kapacitu skutečně na maximum.

Říha: Projekt modernizace veřejného osvětlení financovalo přímo město. Měli jsme sice informace o tom, že stát pro tuto oblast chystá nějaké dotace, ty ale měly zpoždění. Mezitím výrazně rostla cena prací i materiálů, třeba železo na sloupy zdražilo zhruba o 150 %. Město si spočítalo, že se jim vyplatí investovat do projektu ze svého a následně, až budou známy přesné dotační podmínky, o dotaci požádat případně dodatečně.

Nové osvětlení svítí tam, kam má - na chodníky a komunikace - a je energeticky úspornější téměř o 70 %.

Jaký je podle vás stav veřejného osvětlení v obcích? Máme velké technologické dluhy?

Říha: V řadě českých obcí je osvětlení ve špatném stavu. Běžně se jedná o starší soustavy například i ze 60. let minulého století, které jsou již za hranou technické a morální životnosti. Bohužel častým jevem jsou i nově zrekonstruované nebo vybudované soustavy veřejného osvětlení, které však nejsou v souladu s normami pro osvětlování pozemních komunikací. Problém je v těchto případech bohužel často ve výkladu těchto souvisejících norem. S nadsázkou lze říct, že si každý může vybudovat osvětlení, jak se mu zlíbí. V praxi se pak setkáváme se špatně navrženými soustavami veřejného osvětlení, které jednak nekvalitně osvětlují komunikace, jednak mohou být i zbytečně energeticky náročné, navíc mohou způsobovat oslnění a negativní světelné znečištění známé jako světelný smog. Zajímavé je, že dobře navržená soustava je leckdy v investičních a provozních nákladech o hodně levnější, takže pouze o penězích to není. Proto se v rámci naší práce věnujeme i osvětě na tato témata.

Začínají obce osvětlení víc „řešit“?

Říha: Určitě, je to dáno i tím, že zdražuje elektřina. Stát navíc obcím poskytuje dotace. Jejich podmínkou je ovšem splnění všech norem a dalších náležitostí. Nově se u dotací sleduje také rušivé světlo. Týká se to třeba osvětlení fasád domů, kde je potřeba, aby se okny do objektů dostávalo minimum světla. To je novinka a je docela těžké si s tím technicky poradit. My si s tím však i díky velkým zkušenostem na projektech, jako je Větřní, poradit umíme.

Díky novému osvětlení nás tolik nebolelo zdražení elektřiny

Na několik otázek v souvislosti s modernizací veřejného osvětlení a provozem kogeneračních jednotek jsme se zeptali také starosty města Větřní Antonína Kráka. Technologie kombinované výroby elektřiny a tepla městu pomáhá snižovat spotřebu drahého zemního plynu. Nové osvětlení pak kromě energetických úspor přineslo i příjemnější atmosféru do večerních městských ulic.

Kde vidíte největší přínos nového osvětlení?

Jako největší přínos hodnotím snížení spotřeby elektrické energie. Významně se také zlepšilo osvětlení ulic. Odpovídají tomu i pozitivní ohlasy obyvatel města – lidé si pochvalují lépe osvětlené křižovatky a lepší večerní atmosféru. Osobně mě těší i menší produkce světelného smogu.

Jaké jsou celkové úspory nákladů na provoz?

To se nyní těžko vyčísluje, protože letos hodně narostly ceny všech energetických komodit. Každopádně jsme ale za úsporné osvětlení velmi rádi, protože nárůst nákladů na elektřinu pro nás nebyl tak velký, jak by tomu bylo u starých světel.

Co městu přinesl provoz kogeneračních jednotek?

Díky kogeneračním jednotkám se nám podařilo snížit spotřebu zemního plynu. Tím pádem máme i nižší náklady na financování tepelného hospodářství města.

Kolik domů je k rozvodům tepla z kogeneračních jednotek připojeno a kolik mohou lidé díky tomu ušetřit?

Celkem máme ve městě na dálkové topení napojeno 299 bytových domů s 568 byty. Úspora v nákladech na teplo se nyní rovněž těžko vyhodnocuje, přesněji se úspory ukážou, až se ceny energií více stabilizují. I tak nám ale kogenerační jednotky v současné energetické krizi pomáhají. Bez nich bychom museli teplo lidem více zdražit.

Kogenerační jednotky

Využijte naše zkušenosti s projekty kogeneračních jednotek pro svou firmu. Máme jich za sebou už 32. Ozvěte se nám a společně postavíme další.

Související články

Modernizace osvětlení snížila spotřebu elektřiny na svícení téměř o 70 %
Výměna osvětlení je pro výrobní firmy jednou z efektivních cest, jak ušetřit náklady na energie. Dokazuje to i rekonstrukce osvětlení ve čtyřech výrobních halách společnosti GUMOTEX, kterou nedávno provedl E.ON. Komplexní projekt zahrnoval nejen návrh a výměnu svítidel, ale i rekonstrukci rozvaděčů a instalaci chytrých řídicích technologií. Vše přitom probíhalo bez přerušení provozu.
Víc najdete zde
Vodíku věříme. Technologie už máme, legislativa musí vývoj dohnat
Společnost E.ON provozuje v jihočeských Mydlovarech na středoevropské poměry unikátní soubor energetických technologií. Funguje zde biomasový blok na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kogenerační jednotka, fotovoltaická elektrárna a bateriové úložiště. Zelené technologie v mydlovarském inovativním hubu – jak E.ON tento projekt neformálně označuje – brzy doplní produkce zeleného vodíku. O technologiích a plánech E.ONu v Mydlovarech jsme si povídali s Rudolfem Rýdlem, manažerem E.ONu pro obnovitelné zdroje energie, a vedoucím teplárny v Mydlovarech Stanislavem Fiedlerem.
Víc najdete zde