Robert Vinický - Local Energies: Chráníme Škodovku před výkyvy v síti

17. 2. 2020 Martin Kužel
5 min. čtení
Rozhovory
Běžné výkyvy napětí v rozvodné síti představují pro stále citlivější technologie značné ohrožení. Ochrana těchto technologií je jedním z problémů, kterými se zabývá společnost Local Energies. Jak přesně to dělají, jsme se zeptali předsedy představenstva společnosti, Roberta Vinického.

Čím se konkrétně zabývá společnost Local Energies? Mohl byste nám ji představit?

Historie Local Energies se datuje od roku 1993, kdy ve Zlíně-Malenovicích vznikla firma se zaměřením na energetiku pod záštitou tamních Závodů přesného strojírenství. V roce 2016 jsme se v rámci nastavení nové strategie rozhodli, že dvacetileté know-how společnosti chceme uplatnit i mimo Zlínsko, v celé republice. Součástí této strategie byla také změna názvu, který více vypovídá o zacílení našich aktivit.


Změna to byla určitě k lepšímu. Čím se tedy zabýváte?

V minulosti se společnost starala o elektrické sítě těžkého průmyslu – jako jsou slévárny, frézovací závody a průmyslové podniky, zaměřené na těžkou kovo-hutní a obráběcí činnost. Všichni kolegové, kteří byli tehdy u toho, mají obrovské know-how na provoz průmyslových sítí. A to jsme samozřejmě chtěli využít. Našimi zákazníky jsou dnes například průmyslové a logistické parky, obchodní centra a podobně. Klienti, kteří na funkčnost sítí uvnitř svých areálů kladou vysoké požadavky. A základem naší práce je právě provoz a rozvoj těchto lokálních distribučních soustav.


Lokální distribuční soustava je něco jako menší uzavřená elektrická síť ve větší sítí?

Přibližně. Lokální distribuční soustava je definice v českém regulatorním prostředí. Svou podstatu ale vystihuje pěkně. Je to vnořená síť v nadřazené distribuční síti. Vysvětlím vám to na příkladu. Představte si, že jste průmyslový podnik, tedy náš zákazník. V České republice máme tři distributory elektřiny, tedy E.ON, PRE a ČEZ, a vy, coby zákazník, jste napojený na distribuční soustavu. Zabýváte-li se průmyslem, máte pravděpodobně v areálu vlastní trafostanici. A pod sebou třeba 32 dalších nájemců, kterým pak elektřinu přeprodáváte.

A pobíráte za to marži.

Elektřinu jako takovou, pokud nemáte licenci na její prodej, s marží prodávat nesmíte. To byste porušoval zákon. Tradičně se elektřina těmto nájemníkům rozúčtovává. Náš model stojí na tom, že si trafostanici a na ni navázanou vnitropodnikovou síť pronajmeme nebo odkoupíme. Následně se dle našich zákonných povinností staráme o její provoz a rozvoj a všichni zákazníci mají volný přístup k energetickému trhu.


Znamená to, že pokud si například zákazník přeje začít využívat zelenou energii, můžete mu to zprostředkovat?

Tak to úplně není. My konkrétně elektřinu neprodáváme. Ale právě lokální distribuční soustava zákazníkovi umožňuje zvolit si svého dodavatele elektřiny včetně možnosti odebírat elektřinu s původem z obnovitelných zdrojů. Krom provozu lokální distribuční sítě se zaměřujeme také na její optimalizace, které vedou k ještě stabilnějším a efektivnějším dodávkám elektřiny. Ty mohou spočívat v nejrůznějších stabilizačních opatřeních, která jsou většinou zákazníkům šitá přímo na míru.


Jak je na tom česká rozvodná soustava z hlediska stability?

Dle mého názoru jsme na tom velmi dobře. Velcí distributoři a ČEPS do svých sítí neustále investují, což je základní předpoklad pro stabilní dodávky energie. Zákazníci však dnes instalují čím dál citlivější technologie, které ovlivní i malé a velmi krátké poklesy v napětí. Tyto poklesy běžný odběratel energie ani nepozná. Maximálně vám doma zabliká žárovka. U průmyslového zákazníka to však může znamenat i několikahodinovou odstávku výroby nebo nepřesnosti v produktech. Což je velký problém, pokud děláte například nanovlákna. Přesný výrobek zvládnete zhotovit pouze tehdy, když máte pro výrobu absolutně stabilní prostředí.

Proč k těmto výkyvům dochází?

Zjednodušeně řečeno, je to z důvodů regulací v síti. Nemusí se to dokonce ani dít v České republice nebo v síti E.ONu, původ může být i mimo naši zemi, třeba až v Itálii. Takový výkyv pak putuje sítí po jednotlivých napěťových úrovních a může se dostat až k citlivým technologiím průmyslových závodů. Naším cílem je tyto problémy na úrovni průmyslových sítí eliminovat.


Podobné „zajištění proti škodám“ jste realizovali třeba pro firmu Ško-Energo, nemám pravdu? Záložní zdroj UGS.            

Máte pravdu. Správným názvem produktu je U-UPS, tedy Ultracapacitor Uninterruptible Power Supply. Toto zařízení instalovali pro Ško-Energo a vyřešili tak problémy s mikrovýpadky v závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Kolegové ze Ško-Energo v průběhu roku 2015 přišli s tím, že v závodě Škoda v Mladé Boleslavi vypadávají roboti na lakovací lince, což vede k odstávkám ve výrobě. Měli přesně naměřeno, co se v jejich síti děje, a tak jsme se pustili do práce a hledali vhodné řešení.          


A záložní zdroj tedy tyto výkyvy eliminuje? 

Je to trochu složitější. Kontejner, v němž je ultrakapacitor umístěn, je plný technologie, která běží v režimu stand-by. Zjednodušeně, neustále naslouchá síti, co se v ní děje. Kouzlo spočívá v tom, že dokáže v řádu milisekund zjistit, že se vyskytnul problém. Stihne se zapnout, přifázovat se a dodat potřebný výkon. A to všechno probíhá rychleji, než mrknete okem.


Takže jde o vysoce inteligentní zařízení.

Je to tak. Jedná se o patentovanou technologii od německé firmy FREQCON, se kterou máme uzavřené exklusivní partnerství. Zařízení pro Ško-Energo je výjimečné i v tom, že se nikdy předtím neinstalovalo u průmyslového zákazníka.


Tohle je poprvé?

Ano, úplně poprvé. Abychom předešli obavám, zda zařízení bude fungovat, dodáváme jej jako službu. Zařízení však prokázalo svou naprostou spolehlivost a jezdí se na něj dívat firmy z celé Evropy. Před nějakou dobou jsme tu například měli lidi z Itálie, ale technologie zajímá třeba i další společnosti z koncernu VW. Jde o unikátní zařízení, které není nikde jinde takto nasazené. A přitom výroba a instalace trvala dohromady jen zhruba 12 měsíců.

Když máte tolik zájmu zvenčí, už vás někdo poptával o dodávku Ultrakapacitoru?

Od té doby, co jsme oficiálně a slavnostně spolu se Ško-Energo uvedli zařízení do provozu, jej firmy začaly poptávat. Často se nám ale stává, že chtějí nejdřív znát škály výkonů a časových záloh, na což my reagujeme, že je nutné nejdřív všechno fundovaně změřit a až pak zapřemýšlet, kolik výkonu a na jakou dobu je potřeba zálohovat. Protože, když někdo řekne, že naše fabrika má 60 MW, všechno nám to tady zálohujte, je to téměř jistě zbytečné. Z těch 60 MW může být reálně potřeba zálohovat třeba jen megawatt a půl nebo stovky kilowatt. Ale to se jinak než pečlivým měřením a analýzou sítě u zákazníka zjistit opravdu nedá.


Malá odbočka na závěr. Když si tu povídáme o Škodě – řešíte pro své zákazníky také elektromobilitu? Když chtějí například ve svém závodě postavit zaměstnanecké dobíječky?

Elektromobilita je dnes velmi aktuální téma. E.ON, jehož skupiny jsme členem, si na trhu v ČR v tomto segmentu vybudoval dobrou pozici. Zákazníci elektromobilitu samozřejmě řeší. Často je zajímá, jak je na rozvoj připravena distribuční síť, nebo co by měli ve svém závodě po stránce energetické sítě udělat, aby byli připraveni. Ve Škodovce konkrétně plánují výstavbu dobíjecí infrastruktury přímo v závodech. Budou to stovky nabíjecích bodů.


Myslíte si, že elektromobily jsou do budoucna nevyhnutelný trend?

E-auta jsou fascinující v tom, že v sobě kombinují největší trendy současné energetiky – akumulaci, obnovitelné zdroje a bezemisní mobilitu. Automobilky musí splnit předepsané emisní limity, a to jde bez podílu elektromobilů ve výrobním mixu zvládnout jen velmi těžko. Dle mého názoru elektromobily nebudou jedinou technologií. Vidíme nástup tzv. hybridů a mild-hybridů. Budeme se zabývat tématem využitelnosti použitých baterií… A když se vrátím k našemu řešení eliminace mikro-výpadků – jsem rád, že naše firma tento trend může podpořit i zajištěním plynulosti výroby automobilů.

Související články

Tomáš Hartl - E.ON: V Česku jsme lídrem ve výkupu zelené elektřiny
I když se v E.ONu stará o obnovitelné zdroje, říká, že bez těch tradičních by energetika nefungovala. Jaké šrámy zanechala na obnovitelných zdrojích nešťastná politická strategie? Jak se mění pohled na zelenou energii a jak její výrobu ovlivňují klimatické změny? O tom jsme si povídali s Tomášem Hartlem, vedoucím výkupu energie z obnovitelných zdrojů.
Víc najdete zde
Modernizace osvětlení snížila spotřebu elektřiny na svícení téměř o 70 %
Výměna osvětlení je pro výrobní firmy jednou z efektivních cest, jak ušetřit náklady na energie. Dokazuje to i rekonstrukce osvětlení ve čtyřech výrobních halách společnosti GUMOTEX, kterou nedávno provedl E.ON. Komplexní projekt zahrnoval nejen návrh a výměnu svítidel, ale i rekonstrukci rozvaděčů a instalaci chytrých řídicích technologií. Vše přitom probíhalo bez přerušení provozu.
Víc najdete zde