E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co je to prostorový termostat?

Tipy pro vytápění Plyn Teplo Úspory energií Chytrá domácnost
  • Prostorový termostat udržuje teplotu v místnosti na požadované hodnotě. Při jejím snížení kotel zapne, při zvýšení naopak vypne.
  • Prostorové termostaty mohou být mechanické nebo digitální.
  • Digitální termostat nabízí celou řadu užitečných funkcí. Jeho nastavení ale bývá složitější a pro svůj provoz potřebuje baterie.

Prostorový termostat je zařízení, které snímá aktuální teplotu v místnosti. Tu pak porovnává s požadovanou teplotou, a podle toho reguluje vytápění. Jako prostorový se označuje proto, že snímá teplotu v celé místnosti. Trochu zjednodušeně je možné říci, že jakýkoli termostat určený pro použití v domácnosti je prostorový. Jde zkrátka o odbornější označení oné krabičky, která je zpravidla umístěna na zdi v obývacím pokoji a s jejíž pomocí regulujete topení.

Záleží vám na životním prostředí? Začnete využívat zelenou elektřinu od E.ONu. Zelená elektřina je vyrobená výhradně z obnovitelných zdrojů primárně od českých výrobců. A navíc je o deset procent levnější, takže s elektřinou z obnovitelných zdrojů dokonce ušetříte!

Mechanické a digitální prostorové termostaty

Prostorové termostaty mohou být mechanické nebo digitální. První z nich pracují na mechanickém principu a většinou umožňují pouze kontrolu teploty v místnosti. Digitální termostaty bývají chytřejší a nabízejí například možnost programování průběhu teploty v místnosti v čase, nastavení různých režimů pro vytápění ve dne a v noci nebo funkci temperování interiéru v době vaší delší nepřítomnosti. Digitální prostorový termostat může být i v bezdrátovém provedení, kdy není s řídicí jednotkou kotle spojen kabelem a je možné jej volně přenášet po interiéru.

Hystereze – pozor na citlivost termostatu

Správný termostat by neměl příliš citlivě zapínat či vypínat kotel při sebemenší odchylce od požadované teploty. Kotel by v takovém případě pracoval jen krátce s velkým počtem cyklů, což by se negativně projevilo na jeho životnosti. Týká se to hlavně plynových kotlů, které časté spínání nemají rády. Právě z tohoto důvodu je možné u lepších termostatů nastavit takzvanou hysterezi – velikost odchylky reálné teploty od nastavené hodnoty, při níž termostat sepne. Může jít třeba o 1 °C. Pokud tedy máte nastavenou požadovanou teplotu v pokoji 20 °C, termostat zapne kotel až při jejím poklesu na 19 °C, a nikoli třeba jen na 19,9 °C.

Od jednoduchých zařízení k chytrým termostatům

Výhodou mechanických termostatů je jednoduché a srozumitelné ovládání a rovněž i nižší cena. Pokud jste naopak schopni se trochu „poprat“ s nastavením, digitální termostat vám nabídne celou řadu užitečných funkcí pro úsporný provoz vytápění. Některé z těchto digitálních zařízení se označují také jako „chytré termostaty“. Ty umožňují připojení k systémům chytrých domácností a třeba i dálkové ovládání přes internet. Digitální termostaty samozřejmě potřebují pro svůj provoz obvykle dvě tužkové baterie. Baterie v běžných digitálních termostatech vydrží podle údajů výrobců 2–5 let.