E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co je rekuperace?

Teplo Plyn Životní prostředí Moderní technologie Investice
  •  Rekuperace zajišťuje stále čerstvý vzduch v domácnosti bez zbytečných tepelných ztrát.
  •  Domy s rekuperačním systémem označujeme jako pasivní.

Termínem rekuperace označujeme proces zpětného získávání energie. Pokud jde o elektřinu, využívají rekuperaci třeba elektromobily nebo další elektrické dopravní prostředky, které při brzdění motorem vyrábí elektřinu. tou pak třeba nabíjí svou baterii nebo ji vrací do sítě. Další velkou oblastí je rekuperace tepla. 

Rekuperace v dopravních prostředcích

Energie je ve hmotě, ale též v pohybu. Autobus brzděním zahřívá svoje pneumatiky, protože mění pohybovou energii na teplo. Rekuperace v dopravě znamená, že z pohybové (kinetické) energie vyrábíme elektřinu , která může napájet osvětlení, pohánět větrání nebo topení. Takhle šetří peníze a přírodu řada tuzemských provozovatelů veřejné dopravy.

Rekuperace tepla při větrání

Domácí rekuperační jednotka neustále přivádí zvenčí čerstvý vzduch, ale přitom využívá energii vydýchaných plynů, kterou ponechává vevnitř. Při takovémto automatizovaném větrání ztrácíme jenom menšinu drahocenného tepla, takže ušetříme za elektřinu, plyn nebo jiné palivo.

Záleží vám na životním prostředí? Začnete využívat zelenou elektřinu od E.ONu. Zelená elektřina je vyrobená výhradně z obnovitelných zdrojů primárně od českých výrobců. A navíc je o deset procent levnější, takže s elektřinou z obnovitelných zdrojů dokonce ušetříte!

Potřeba energeticky úsporného a přitom dostatečného větrání inspiruje vynálezce. Můžeme zvolit takzvané pasivní nebo aktivní řešení, dále existují centrální i decentrální jednotky. Srovnejme základní možnosti.

Pasivní a aktivní rekuperace

  • Pasivní rekuperace vede proudy vydýchaného a čistého vzduchu tak, aby kolem sebe prošly výměníkem. Než „odpadní“ plyny odejdou, předají část svojí tepelné energie čerstvé dodávce. Takový systém bývá poměrně levný.
  • Aktivní systém pracuje chytřeji. „Odpadní“ plyny procházejí studeným výparníkem tepelného čerpadla a než odejdou mimo dům, předají tady většinu svojí tepelné energie (včetně kondenzačního tepla vodní páry) chladivu. To je následně stlačeno kompresorem, načež zahřeje kondenzátor, na který zvenčí přichází čistý vzduch. Aktivní rekuperace bývá poměrně dražší a účinnější. V horkých letních dnech může fungovat obráceně, aby ochlazením čerstvého vzduchu nahradila tradiční klimatizaci.

Centrální a lokální rekuperace

  • Centrální rekuperace předává vydýchané teplo čerstvému vzduchu na jednom místě, kde se sbíhá potrubí vedoucí celým domem.
  • Decentrální řešení žádnou hlavní jednotku nemá. V obvodovém zdivu je instalováno několik samostatných výměníků. Když některá lokální rekuperace vzduchu přestane fungovat, stále ještě mohou pracovat a vnitřek objektu větrat další jednotky.

Chcete modernizovat topení v domě? Poohlížíte se po novém plynovém kotli nebo tepelném čerpadle? Podívejte se na náš tematický web věnovaný tepelné technice.