Co je bioodpad a jak ho třídit?

 1. Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad.
 2. Do kontejnerů na biologický odpad, které obvykle poznáme podle hnědé barvy, patří například: popel ze dřeva, stará zemina, peří, jedlý olej  a další.
 3. Odhaduje se, že bioodpad tvoří až 40 % běžně produkovaného domácího odpadu. A to už rozhodně stojí za to třídit.  

Zbytkům ovoce, zeleniny, květin nebo vařených jídel stačí poměrně krátká doba, aby se rozpadly. Bioodpad ovšem musíme zavčas vyhodit do speciální popelnice, anebo ještě lépe kompostovat, jinak může plesnivět a zapáchat mezi ostatním odpadem. Co všechno máme na mysli?

Čajový pytlík je také bioodpad

Při práci na zahrádce, ale i v kuchyni rychle naplníme odpadkový koš. Zatímco plasty, papír a sklo vyhazujeme nejlépe do barevných veřejných kontejnerů, zvadlé květiny nebo piliny tam nepatří. Někdo nechává bioodpad shořet, což bývá riskantní. „V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami,“ říká zákon o ochraně ovzduší.

Bioodpad můžeme legálně zpracovat kompostováním, eventuálně odnést do sběrného dvora. Dalším řešením je třídění do speciálních popelnic, svážených z domácností, nebo do obecních kontejnerů. Do sběrné nádoby na biologický odpad, kterou obvykle poznáme podle hnědé barvy, patří:


 1. Zbytky ovoce a zeleniny, pečiva i vařených jídel,
 2. kávová sedlina a čajové pytlíky,
 3. skořápky z vajíček a ořechů,
 4. lepenka, papírové kapesníky, ubrousky,
 5. zvadlé květiny, zemina z květináčů, posekaná tráva, větvičky, plevel,
 6. podestýlka a trus domácích zvířat, piliny,
 7. popel ze dřeva, stará zemina,
 8. peří, chlupy, vlasy,
 9. jedlý olej (v menším množství a nasáknutý do savého ubrousku nebo pilin).

Jak třídit bioodpad bez popelnice?

Obce už nyní běžně nabízí popelnice na bioodpad, jejichž obsah pak končí v kompostárnách. Možná však chcete tento odpad třídit, ale široko daleko  speciální popelnici na bioodpad nemáte. V takovém případě doporučujeme nejelegantnější řešení: zpracování na vlastním kompostu.

Další variantou jsou sběrné dvory, případně vlastní popelnice na bioodpad. Koupě do osobního vlastnictví stojí přibližně 1 000 Kč, pronájem vyjde kolem 200 Kč/rok. Každá obec musí umožnit třídění biologického odpadu aspoň ve vegetační sezóně – prostřednictvím obecních kontejnerů či sběrného dvora. Někde svážejí domácí bioodpad, podobně jako směsný odpad – buďto zadarmo, nebo za poplatek.

Raději posloucháte? Podcast Lifehacky!

Doba plastová je doba plastová. Jak se neutopit v plastových odpadcích? Najdete na Spotify i na YouTube.

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K fotovoltaice navíc můžete mít Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii na později.

Chci svou elektrárnu