Co je bioodpad a jak ho třídit

 1. Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad.
 2. Do kontejnerů na biologický odpad, které obvykle poznáme podle hnědé barvy, patří například: popel ze dřeva, stará zemina, peří, jedlý olej a další.
 3. Odhaduje se, že bioodpad tvoří až 40 % běžně produkovaného domácího odpadu. A to už rozhodně stojí za to třídit.  

Proč je to důležité 

Zbytkům ovoce, zeleniny, květin nebo vařených jídel stačí poměrně krátká doba, aby se rozpadly. Proč toho tedy nevyužít? Bioodpad ovšem musíme zavčas vyhodit do speciální popelnice, anebo ještě lépe kompostovat, jinak může plesnivět a zapáchat mezi ostatním odpadem.  

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K tomu od nás zdarma dostanete servisní prohlídku po 2 a po 4 letech od instalace. 

Co je dobré vědět 

 • Bioodpad můžeme jednoduše zpracovat vlastním kompostováním, eventuálně odnést do sběrného dvora. 
 • Dalším řešením je třídění do speciálních popelnic, svážených z domácností, nebo do obecních kontejnerů.
 • Někdo nechává bioodpad shořet, což bývá riskantní. „V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami,“ říká zákon o ochraně ovzduší.
 • Každá obec musí umožnit třídění biologického odpadu aspoň ve vegetační sezóně – prostřednictvím obecních kontejnerů či sběrného dvora. Někde svážejí domácí bioodpad, podobně jako směsný odpad – buďto zadarmo, nebo za poplatek.

Sběrná nádoba na biologický odpad

Obvykle ji mezi ostatními nádobami na odpad poznáme podle hnědé barvy. Patří do ní:

 • Slupky a odřezky ovoce a zeleniny,
 • zbytky jídel rostlinného původu, 
 • kávová sedlina,
 • skořápky z ořechů,
 • zvadlé květiny, zemina z květináčů, posekaná tráva, větvičky, plevel.

Co naopak do sběrné nádoby na biologický odpad nepatří:

 • Skořápky od vajec,
 • živočišné zbytky (maso, kosti, kůže),
 • mléčné zbytky (mléko, sýry, jogurty),
 • kuchyňský olej,
 • obaly, ubrousky, kapesníky,
 • cigarety, exkrementy, uhynulá zvířata,
 • zbytky tepelně upravených jídel,
 • sáčky (i kompostovatelné).

Mohlo by vás také zajímat

Šťastné a zelené! Užijte si Vánoce s udržitelně zabalenými dárky
Během vánočních svátků odvážejí popeláři o 15 % více odpadu než obvykle.
Víc najdete tady
V popelnicích končí o Vánocích rekordní množství potravin. Jak šetřit jídlem i energiemi?
Na každého Čecha připadne za rok 57 kilogramů vyhozených potravin. Nejde přitom jen o kuchyňský odpad, ale o jídlo, které bychom jinak snědli.  
Víc najdete tady
Jak může ekologie šetřit peníze
Ekologie pomáhá šetřit peníze.
Víc najdete tady