Jak dělíme odpady?

 1. V České republice ročně vyprodukujme skoro 5 milionů tun komunálního odpadu, jejž aktuálně třídí asi 72 % obyvatel.  
 2. Třídění odpadů je snazší než kdykoli dříve díky velkému počtu barevných kontejnerů, kterých máme v tuzemsku více než 410 000.

Jak správně třídit odpady

Lidé nejčastěji třídí papír, plasty, sklo a případně nápojové kartony. Pokud váháte, kam patří některý zbytkový materiál, mohou vám napovědět nálepky na barevných kontejnerech, které přesně popisují, jaké odpady do nich můžete vhodit.


 1. Papír: Modrý kontejner

  Vhazujeme sem časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, katalogy, reklamní letáky, kancelářský papír, rozložené krabice, kartony, lepenku, knihy bez vazby.
 2. Plasty: Žlutý kontejner

  Patří sem fólie, sáčky, igelitové tašky, plastové tašky, PET lahve, kelímky od mléčných výrobků, misky a obaly od CD disků.
 3. Sklo: Bílý a zelený kontejner

  Do bílého kontejneru patří čiré sklo, zavařovací sklenice, tabulkové sklo z oken a dveří, bílé láhve od nápojů. Do zeleného kontejneru vhazujeme barevné sklo.
 4. Nápojové kartony: Oranžová nálepka

  Dáváme sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků.

Kam patří ostatní odpady?

Pokud jste si na ulici všimli hnědé popelnice, tak právě do ní patří bioodpad. Kovy (včetně hliníkových víček a obalů) můžete odevzdat buď ve výkupně, kde za ně dostanete peníze, nebo na vyhlášených svozech, případně ve sběrných dvorech, kde uložíte také nebezpečné odpady (například barvy, lepidla) a nefunkční elektrospotřebiče.

Červená popelnice je určená pro drobná elektrozařízení a baterie. Zářivky však přece jen odneste raději do obchodu s elektronikou, sběrného dvora nebo do speciálního boxu v obchodním centru. A co se týče nedobraných léků, ty vraťte zpátky do lékárny.

Neplaťte za energii víc, než musíte 

U nás můžete ušetřit i tisíce korun ročně. Vybereme pro vás ideální tarif, pomůžeme vám s přechodem k nám a zařídíme samozřejmě i veškerou administrativu.

Více informací

Mohlo by vás také zajímat

Jak si doma vybudovat studnu?

Vlastní zdroj vody je pohodlný a z dlouhodobého hlediska také finančně výhodný.
Víc najdete tady

Jak vyčistit studnu?

Vyčistit studnu můžete svépomoci, stačí znát postup.
Víc najdete tady

Je lepší vrtaná nebo kopaná studna?

Studnu lze hloubit dvěma způsoby - vrtáním a kopáním.
Víc najdete tady