K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookiesNapište nám

Se svým dotazem nebo problémem můžete
kontaktovat našeho E.ON Rádce,
který vám zdarma odpoví.

*
*
*
*

Poraďte se s námi osobně

Domluvte si konzultaci s energetickým poradcem v Brně nebo Českých Budějovicích. Pokud uvedete své číslo, můžeme vše probrat také telefonicky.

*
*
*
*

Odborní garanti sekce

22

Za co se platí ekologická daň?

Témata

 • Stát a územní samosprávné celky vybírají poplatky, které dostaly lidové označení ekologická daň.
 • Nejde o právní termín, označují se takto různé poplatky pro firmy či domácnosti u těch činností, které jsou nějak spojené se zátěží pro životní prostředí.

Ekologická daň za znečištění vody, zatížení půdy a vzduchu

Za vypouštění odpadů do kanalizace platíme stočné podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (§ 20). Některé domácnosti tuhle položku řešit nemusejí, protože mají jímku (žumpu), septik, anebo nejlépe svoji vlastní čističku. Jakási „ekologická daň“ je dále vybíraná za znečišťování povrchových a podzemních zdrojů vody podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 88-až 100).

Zvláštní poplatek odvádějí také společnosti, těžící přírodní bohatství z hlubin země. Obvodní báňský úřad od nich inkasuje „ekologickou daň“ podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (§ 32a). Co když chceme postavit dům na místě, kde rostou plodiny nebo pobíhají hospodářská zvířata? Kvůli vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu přijde „ekologická daň“ podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (§ 11).

Další speciální poplatek odvádějí podniky a instituce, které vypouštějí do ovzduší významné množství emisí spalováním paliva v kotli, motoru, plynové turbíně, spalovně, kompostárně nebo výrobně. Naštěstí majitelé domácích kotlů či zahradních kompostů jsou ušetření. Podrobnosti stanovuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (§ 15).

RADA

Starý dobrý bonmot praví, že nejlevnější je energie, kterou vůbec nespotřebujete. S úsporou elektřiny klesne vaše „ekologická daň“, a navíc můžete dostat odměnu až 1 500 Kč ročně! Zateplení a efektivnější spotřebiče sice vyžadují investici, ale dlouhodobě šetří domácí rozpočet i přírodu.

Ekologická daň z elektřiny a zemního plynu

Energii získáváme především z nerostného bohatství, které samozřejmě není obnovitelné. K odpovědnějšímu životnímu stylu jsme motivováni cenovými regulacemi. Benzín a naftu zatěžují evropské státy řadou poplatků, které by se také daly označit za „ekologickou daň“.

Elektřinu dokážeme vyrábět prostřednictvím obnovitelných zdrojů, například ze sluneční energie. Ale zatím stále ještě spoléháme především na uhlí. Připomínkou je daň z elektřiny neboli „ekologická daň“ podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (část 47.). Podobný poplatek zatěžuje také spotřebu zemního plynu (tamtéž, část 45.), pokud není odběratelem například domácnost.

Ekologická daň za likvidaci autovraků

Asi nejčastěji se termínem ekologická daň označují poplatky spojené s likvidací autovraků. „Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel (…) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků,“ říká zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 37e). Patří sem staré osobní nebo nákladní automobily, nikoli motocykly, autobusy ani přípojné vozíky.

TIP

Před výběrem nového automobilu použijte specializovanou kalkulačku, která porovnává různá paliva. Například stlačený zemní plyn (CNG) vytváří svým spalováním poměrně málo škodlivin a vychází levně také proto, že ho nezdražuje žádná ekologická daň.

Mohlo by vás také zajímat

 • Kolik peněz a energie ušetří LED žárovky?

  Moderní LED žárovky spotřebují oproti starým baňkám jenom zlomek elektřiny.

  61
  Více
 • Jak zajistit topení levně?

  Pokud chcete topit levně, zabezpečte unikající energii kvalitní izolací a zvažte kondenzační kotel.

  59
  Více
 • Jakou dobu návratnosti má kondenzační plynový kotel?

  Kondenzační plynový kotel může ušetřit svoji cenu za 3 roky.

  46
  Více
Zpět na hlavní kategorii

Mrzí nás, že vám naše rada nepomohla.

Se svým dotazem nebo problémem můžete kontaktovat
našeho E.ON rádce, který vám zdarma odpoví.

*
*
*
*