E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

K čemu jsou dobré měřiče tepla?

Teplo Rodinný rozpočet Moderní technologie Investice Zákony
  •  Od 1. ledna 2015 musí být tuzemské byty povinně vybavené měřiči spotřeby tepla.
  •  Co se týče samotného měřiče, správný výběr tohoto zařízení přináší několik výhod.
  •  Pokud například vlastníte digitální přístroj s rádiovým odečtem, technici z něj mohou odečíst spotřebu tepla na dálku, takže nemusíte nikoho  pouštět do bytu.
  •  Klíčovým požadavkem je také správnost měření čili výše odchylky.
  •  Některé měřiče tepla, zejména starší technologie, mohou dosahovat odchylky až 30 %. 

Díky měřičům tepla získáte přehled o své spotřebě, přičemž záleží již na vás, jestli vyhledáte možná úsporná opatření.

Kalorimetry nejsou nutné

Původně měly být povinné poměrně drahé kalorimetry. Tento typ měřiče tepla není možné použít ve stoupačkách, proto stačí levnější indikátory neboli poměrové měřiče. Indikátory tepla slouží převážně ke spravedlivému rozdělení vyúčtování. To znamená, že přístroj v bytě zaznamenává počet protopených dílků, který tvoří podíl na spotřebě celého domu.

Náklady na vytápění zahrnují jak spotřební, tak i základní složku, která tvoří 40 až 50 % ceny a počítá se z podlahové plochy bytu.

Který měřič tepla je nejvýhodnější?

Při výběru se často rozhodujeme mezi třemi typy měřičů tepla:

  1. Odpařovací indikátory patří mezi levnější, stojí do 200 Kč. Nevýhodou je nízká technologická vyspělost, odchylka až 30 % a zaznamenávání určité spotřeby i mimo topnou sezónu (tzv. letní odpar).
  2. Elektronické (digitální) měřiče jsou moderní alternativou. Vyžadují návštěvu technika, který na indikátoru odečítá spotřebované teplo.
  3. Digitální indikátory jsou nejdražší, zato velmi přesné v měření a umožňují dálkový odečet.

Pokud měřiče tepla chybí, hrozí pokuty

Na řádné plnění všech povinností dohlíží Státní energetická inspekce. Kontrola k vám mohla přijít už během roku 2015. Za nesplnění povinností, které stanovuje Zákon o hospodaření s energií, hrozí vlastníkům budov pokuta až do výše 200 000 Kč. Pokutovaní budou také uživatelé čili nájemníci bytů, kteří neumožní montáž přístroje na vnitřní tepelné zařízení, a to do výše 50 000 Kč.

Chcete modernizovat topení v domě? Poohlížíte se po novém plynovém kotli nebo tepelném čerpadle? Podívejte se na náš tematický web věnovaný tepelné technice.