E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jakou dobu návratnosti má kondenzační plynový kotel?

Pro podnikatele Plyn Teplo Spotřebiče Investice Rodinný rozpočet
  •  Kondenzační plynový kotel má poměrně rychlou ekonomickou návratnost.
  • Investice do tohoto typu kotle se vám může vrátit už za  zhruba 5-7 let provozu. 
  •  Přesná ekonomická návratnost investice do kondenzačního kotle ale záleží hlavně na konkrétních podmínkách v místě provozu.

Zatímco tradiční plynový kotel ohřívá vodu pouze spalováním plynu, kondenzační plynový kotel umožňuje pro ohřev navíc využít teplo vzniklé kondenzací vodní páry ve spalinách. Díky proměně vodní páry ze spalin na vodu se uvolní takzvané kondenzační teplo, které se rovněž využije pro ohřev otopné vody. Kondenzační plynový kotel vlastně pracuje ve dvou krocích. Teplo vyrábí a zužitkovává nejprve spalováním dodaného paliva a potom ještě kondenzací vody ze spalin. Právě proto může mít mít kondenzační kotel účinnost až 109 %.

Procentuální účinnost vyjadřuje poměr mezi vyrobenou a dodanou energií. Hodnota vyšší než 100 % znamená, že kondenzační plynový kotel vyprodukuje více tepla, než kolik činí výhřevnost použitého paliva!

Skutečnou účinnost bychom museli spočítat ze spalného tepla, které by zahrnovalo rovnou i kondenzační teplo vody ve spalinách. Ale nevybírejte jenom podle relativních čísel. Kondenzační plynový kotel musí velikostně vyhovovat vaší domácnosti. V mrazivém počasí potřebuje běžný rodinný dům vyrobit až 250 kilowatthodin tepelné energie denně, což vyžaduje výkon alespoň 10,5 kilowatt (250 kWh děleno 24 hodinami).

Návratnost kondenzačního plynového kotle? Zhruba 5 let

Srovnejme starou technologii a značky, které jsou aktuálně nejvyhledávanější. Tradiční kotel může mít účinnost pouhých 85 %, protože mnoho energie zbytečně vypustí ven. Vyšší účinností a kondenzací spalin snížíme spotřebu zemního plynu. Ačkoli nakoupíme o pětinu méně komodity, kondenzační kotel vyrobí stejné množství tepla jako jeho předchůdce. Návratnost? Při velké spotřebě ušetří kondenzační plynový kotel svoji pořizovací cenu za 3 až 7 let. (Ale pozor, velká spotřeba často znamená nezateplený dům s topným systémem, který má poměrně vysokou teplotu topné vody - např. teplotní spád 85/75 °C nebo 75/65 °C - kdy ke kondenzaci dochází jenom po část topné sezóny.)

Za kolik let vrátí kondenzační plynový kotel svoji pořizovací cenu oproti tradičnímu plynovému kotli? Přibližnou dobu ekonomické návratnosti spočítáme následovně: Pořizovací cenu nového kotle vydělíme finanční úsporou, kterou zjistíme, když vynásobíme předpokládanou úsporu a cenu plynu.

Například: Ročně potřebujeme 20 000 kWh tepla a 1 kWh stojí 1,57 Kč; starý kotel má účinnost 90 %, nový 109 % a stojí 30 000 Kč; ročně s novým kotlem díky lepší účinnosti ušetříme kolem 3 600 kWh plynu a 5 650 Kč (úspora krát cena paliva), takže náklady na nový kotel se vrátí zhruba za pět let (cena kotle / roční úspora).

  Starý plynový kotel Nový kondenzační plynový kotel
Účinnost kotle 90 % 109 %
Roční spotřeba energie na vytápění 20 000 kWh 16 200 kWh
Náklady na energie při 1,57 Kč/Kwh 31 400 Kč 25 434 Kč
Úspora energie v kWh   3 800 kWh
Roční úspora nákladů na vytápění   5 966 Kč

Spočítali jsme jenom orientační výši úspory, která vypadá optimisticky. Ovšem uvedená účinnost platí pouze pro nízkoteplotní vytápěcí systémy (například podlahové topení, nebo soustavu s nízkoteplotními radiátory). Pokud budete současně s kotlem modernizovat také rozvody a radiátory, vaše celková investice bude vyšší a ekonomická návratnost celého systému tedy delší.    

Zajímá vás, jak najít vhodné a cenově dostupné topení? Zkuste náš specializovaný web věnovaný vytápění a Ušetřete za plynový kondenzační kotel s E.ON.

V každé domácnosti je možné najít spoustu možností pro úsporu energií. Jak jste na tom u vás? Stáhněte si naši brožuru Úsporná domácnost a podívejte, kde a jak můžete doma šetřit elektřinu, plyn i teplo.