E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jaké výhody má vytápění biomasou?

  • Biomasa je obnovitelným zdrojem energie.

  • Topení biomasou je levné, ekologické a přiměřeně pohodlné.

  • Pro vytápění se využívají hlavně dřevní pelety a kusové dřevo.

Biomasa je hmota organického původu – skládá se z rostlinných a živočišných organismů. Při její výrobě se zpracovává i organický komunální odpad a odpady z živočišné produkce. V energetice se upřednostňuje rostlinná biomasa. Materiál na biomasu lze cíleně pěstovat. Takto vysázené plodiny a stromy se označují jako energetické.

Energii z biomasy získáváme zejména spalováním. Jako zdroj tepla v domácnosti je biomasa využívána ve formě pelet nebo briket, které jsou spalovány ve speciálních kotlích. Oblíbené jsou například automatické kotle na pelety, u nichž se komfort používání přibližuje kotlům plynovým (mají automatické přikládání i zapalování). Stále častěji se v domácnostech objevují také automatická krbová kamna na pelety.

Biomasa je levná a ekologická

Velkou výhodou biomasy – dřeva a dřevních pelet – jsou nízké náklady na palivo. Tedy pokud toto palivo porovnáme s plynem a elektřinou, vytápění uhlím vyjde levněji. Jde ovšem o obnovitelný zdroj energie, jehož využíváním nepřispíváte ke globálnímu oteplování. Většina těchto paliv se vyrábí v České republice a není potřeba je odnikud z daleka dovážet.

Naopak drobnou nevýhodou je nutnost skladování. Na uložení zásoby pelet je dobré mít suchou místnost nebo velký zásobník. Totéž platí o kusovém dřevě.

Výhody a nevýhody vytápění biomasou

Výhody Nevýhody
Jednoduché ovládání kotlů Nutnost skladování paliva
Obnovitelný zdroj energie Náklady na dopravu paliva
Nízká cena paliva Mírně vyšší nároky na údržbu kotle

Biomasa se též cíleně pěstuje

Dřevní pelety se nejčastěji vyrábějí ze zbytků dřeva – obvykle z pilin –, které se suší a následně za vysokého tlaku lisují do tvaru malých válečků. Biomasa se však pro energetické účely často cíleně pěstuje. Většinou jde o rychle rostoucí dřeviny nebo rostliny bylinného typu. Mezi rychle rostoucí dřeviny řadíme topol, vrbu, olši, lísku nebo platan. Rostliny bylinného typu jsou například konopí, šťovík, cukrová třtina nebo řepka olejná.

Pojďte s námi změnit svět. Soutěž E.ON Energy Globe každoročně oceňuje nejlepší projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu i energii. Můžete v ní hlasovat a vyhrát hodnotné ceny, anebo rovnou přihlásit nějaký svůj projekt. Více na webu E.ON Energy Globe.