E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Podle čeho vybírat tepelné čerpadlo do domácnosti?

Teplo Moderní technologie Tepelná čerpadla Tipy pro vytápění
  • Výběr tepelného čerpadla konzultujte s odborníkem, který vám doporučí vhodnou technologii.

  • Důležitý je také správný projekt. Nejde jen o samotné tepelné čerpadlo, ale této technologii musí být přizpůsobena celá otopná soustava.

  • Zvolte správného dodavatele a při převzetí si pohlídejte dokončení instalace a správné nastavení regulace.

Zvolte správné technické řešení

Tepelná čerpadla dělíme do několika skupin podle toho, odkud čerpají teplo, na systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Mezi jednotlivými typy jsou rozdíly ve spotřebě elektřiny. Tepelné čerpadlo tipu vzduch-voda s radiátory může mít až o 50 % vyšší spotřebu elektřiny než systém země/voda s podlahovým topením.

V případě, že se rozhodnete pro radiátory, doporučuje se typ určený pro co nejnižší teplotu topné vody - takzvaný nízkoteplotní radiátor.. Pokud máte možnost instalace zemního kolektoru (třeba na volném pozemku u domu), je dobré využít systém země-voda s plošným kolektorem. Tento systém je nejúspornější a má dlouhou životnost.

Co je to topný faktor (COP) tepelného čerpadla?

Efektivitu vytápění tepelným čerpadlem ovlivňuje řada parametrů. Důležitý je především tzv. topný faktor (označovaný také jako COP), který označuje kolik tepla tepelné čerpadlo poskytne při dané spotřebě elektřiny. Například tepelné čerpadlo s topným faktorem 5 vyrobí z 1 kWh elektřiny 5 kWh tepla. Topný faktor ovlivňuje hlavně teplota prostředí, z nějž se teplo čerpá (voda, vzduch, země), a také výstupní teplota otopné vody.  

 

Projekt od odborníka

Základem dobře navržené otopné soustavy s tepelným čerpadlem je kvalitní projekt. Často se stává, že systémy instalované bez projektu jsou naddimenzované a majiteli se kvůli tomu prodraží. Systém se v takovém případě špatně reguluje a zkracuje životnost kompresoru. Složitější systémy mohou kombinovat solární kolektory, krbové vložky a inteligentní zásobníky tepla. Vyžadují však pečlivou údržbu a často nejsou efektivní. Patřičnou pozornost věnujte kromě instalace správnému umístění čerpadla.

Kvalitní dodavatel

Pořízení nového tepelného čerpadla není úplně malá investice. Při nákupu sázejte na prověřenou značku. Spíše než na topenářské firmy je vhodnější obrátit se na specializované dodavatele. Tepelná čerpadla od kvalitních dodavatelů disponují Evropskou značku kvality Q. Při nákupu sledujte, zda je v celkové ceně i montáž a elektroinstalace. V patrnosti veďte také povinné revize a prohlídky a rovněž i možnosti záručního servisu.

Jaký typ vybrat tepelného čerpadla?

1.

Typ vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda využívají jako zdroj tepla venkovní vzduch. Teplo předávají teplovzdušnému systému vytápění, nebo vodě v otopné soustavě. Teplotu venkovního vzduchu ovlivňují klimatické podmínky a roční období. Při větším poklesu venkovní teploty klesá výkon čerpadla a tím narůstají provozní náklady.

2.

Typ země-voda

Tepelné čerpadlo země-voda využívá k odběru teplo z půdy v hloubkových vrtech nebo zemním kolektoru. Hloubkové vrty jsou finančně náročné, cena jejich provedení se pohybuje v desítkách tisíc korun. Tepelné čerpadlo typu země-voda pracuje poměrně efektivně i v zimě, stavba kolektoru nebo realizace vrtu jej však prodražují.

3.

Typ voda-voda

Zdrojem tepla je povrchová voda z vodních toků, nádrží nebo podzemní vody. V případě nádrže nebo řeky je na dně uložený kolektor s proudící nemrznoucí teplonosnou látkou. Teplo je odevzdáno otopnému systému a ochlazená voda je vypouštěna zpět. Tato tepelná čerpadla jsou méně častá kvůli nutnosti blízké vodní plochy či toku a možným komplikacím při stavbě.

Chcete modernizovat topení v domě? Poohlížíte se po novém plynovém kotli nebo tepelném čerpadle? Podívejte se na náš tematický web věnovaný tepelné technice